ចំណុចអធិស្ឋានដើម្បីជំនះឧបសគ្គក្នុងជីវិត។

រ៉ូម ៥:១៧ ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់បានប្រព្រឹត្ដអំពើខុសឆ្គងចំពោះសេចក្ដីស្លាប់បានសោយរាជ្យដោយមនុស្សតែម្នាក់។ រីឯអស់អ្នកដែលបានទទួលព្រះគុណនិងព្រះអំណោយទាននៃសេចក្ដីសុចរិតដ៏បរិបូណ៌នោះវិញតាមរយៈមនុស្សតែម្នាក់គឺព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដ។

កូនរបស់ព្រះទាំងអស់កើតមកដើម្បីឈ្នះយើងជាអ្នកឈ្នះដោយសៀវភៅកំណើតថ្មី។ សៀវភៅយ៉ូហាន ១: ៥ ប្រាប់យើងថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលកើតមកពីព្រះគឺឈ្នះលោកីយ។ “ ពិភពលោក” នៅទីនេះមានន័យថាទាំងប្រព័ន្ធពិភពលោកនិងប្រតិបត្តិការរបស់វានិងសាកលលោកទាំងមូល។ ប្រសិនបើអ្នកជាកូនរបស់ព្រះកើតជាថ្មីគ្មានអ្វីនៅក្នុងជីវិតនេះអាចយកឈ្នះអ្នកបានទេ។ មិនមានបញ្ហាប្រឈមណាមួយដែលអ្នកកំពុងប្រឈមមុខនឹងអ្វីដែលអ្នកមិនអាចយកឈ្នះបាន។ នៅក្នុងជីវិតវាមិនមែនជាអំពើបាបដែលកូនរបស់ព្រះមានឧបសគ្គទេតែផ្ទុយទៅវិញវាជាការប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសញ្ញាសម្រាប់កូនរបស់ព្រះដែលត្រូវបានយកឈ្នះដោយឧបសគ្គ។

សព្វថ្ងៃនេះយើងកំពុងក្រឡេកមើលចំណុចអធិស្ឋានដើម្បីជំនះឧបសគ្គក្នុងជីវិត។ នេះ ចំណុចអធិស្ឋាន អ្នកនឹងដើរលើមាគ៌ានៃជ័យជំនះនៅពេលអ្នកដើរឆ្លងកាត់ជីវិតក៏នៅពេលដែលអ្នកអានអត្ថបទនេះចប់អ្នកនឹងវិវឌ្ឍន៍ចិត្តគំនិតរបស់អ្នកឈ្នះ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកយកឈ្នះ.

ម៉ាកុស ៩:២៣ ព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថា៖ «ហេតុអ្វីបានជាអ្នកពោលថា "ប្រសិនបើលោកអាចជួយបាន" ដូច្នេះ?

ដើម្បីក្លាយជាអ្នកឈ្នះដំបូងអ្នកត្រូវតែរៀនគិតដូចអ្នកដែលយកឈ្នះ។ ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថា«ដូចជាមនុស្សគិតក្នុងចិត្តគេដូច្នោះដែរ»។ វាត្រូវការផ្នត់គំនិតត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលត្រឹមត្រូវ។ ម៉ាកុស ៩:២៣ ប្រាប់យើងថាដោយមានជំនឿយើងអាចធ្វើបានមិនអាចទៅរួចទេដូច្នេះទាល់តែសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានសំរេចហើយនោះអ្នកនឹងមិនអាចយកឈ្នះឧបសគ្គក្នុងជីវិតបានឡើយ។

តើអ្នកអភិវឌ្ឍចិត្តគំនិតត្រឹមត្រូវដោយរបៀបណា? តាមរយៈ ពាក្យរបស់ព្រះ, ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជួយពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងហើយសេចក្តីជំនឿផ្តល់ឱ្យយើងនូវផ្នត់គំនិតឬចិត្តគំនិតត្រឹមត្រូវដើម្បីយកឈ្នះ។ គ្មានអ្នកជឿណាម្នាក់អាចយកឈ្នះក្នុងជីវិតដោយគ្មានជំនឿបានឡើយ។ យ៉ូហានទី ១ ៥: ៤
អ្នកជឿជាច្រើនសព្វថ្ងៃនេះត្រូវបានយកឈ្នះក្នុងជីវិតព្រោះមានផ្នត់គំនិតខុសគេមិនដឹងថាគេជាអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ។ ដរាបណាចិត្តគំនិតរបស់អ្នកត្រឹមត្រូវអ្នកនឹងបន្តបង្កើតលទ្ធផលខុសនៅក្នុងជីវិត។ រហូតដល់អ្នកចាប់ផ្តើមមើលឃើញខ្លួនឯងថាជាអ្នកដែលយកឈ្នះក្នុងជីវិតអ្នកប្រហែលជាមិនអាចយកឈ្នះឧបសគ្គរបស់អ្នកបានឡើយ។ អ្នកត្រូវតែរំmindកចិត្តអ្នកជានិច្ចជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីបន្តមើលឃើញជ័យជំនះក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ការអធិស្ឋានគឺជាផ្លូវចេញពីឧបសគ្គប៉ុន្តែការអធិស្ឋានដោយមានគំនិតមិនត្រឹមត្រូវនឹងមិនផ្តល់លទ្ធផលវិជ្ជមានទេ។

អ្នកត្រូវតែអភិវឌ្ឍគំនិតរបស់អ្នកចំពោះកុមារនៃព្រះ។ ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះពពែនឹងផ្តល់កំណើតដល់ពពែមួយទៀតហើយព្រះនឹងផ្តល់កំណើតដល់ព្រះដូចជាទ្រង់ដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកកើតមកពីព្រះអ្នកគឺជាព្រះនៅក្នុងពិភពលោកនេះ។ ដូច្នេះអ្វីៗទាំងអស់ដែលមិនអាចបញ្ឈប់ព្រះមិនអាចបញ្ឈប់អ្នកបានទេ។ អ្វីក៏ដោយដែលមិនអាចយកឈ្នះព្រះជាម្ចាស់មិនអាចឈ្នះអ្នកបានឡើយ។ នៅពេលអ្នកអធិស្ឋានដោយមានគំនិតស្មុគស្មាញខាងព្រះនេះអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមាន។ ឥឡូវសូមមើលវិធីដើម្បីយកឈ្នះឧបសគ្គនានាក្នុងនាមជាអ្នកជឿ។

វិធីដើម្បីជំនះឧបសគ្គក្នុងជីវិត

ជំនឿ:
ម៉ាថាយ ១៧:២០ ព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលទៅគេថា៖ «ព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមិនជឿខ្ញុំសុំប្រាប់អោយអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាបើអ្នករាល់គ្នាមានជំនឿប៉ុនគ្រាប់ពូជមួយដ៏ល្អិតអ្នករាល់គ្នានឹងបញ្ជាទៅភ្នំនេះថា "ចូរចេញពីទីនេះទៅកន្លែងផ្សេងទៅ!" ហើយវានឹងយកចេញ; គ្មានអ្វីដែលអ្នកមិនអាចធ្វើបានឡើយ។

បើគ្មានជំនឿអ្នកមិនអាចយកឈ្នះលើទុក្ខលំបាកនៃជីវិតបានឡើយ។ សេចក្ដីជំនឿ គឺជាអាវុធការពារខ្លួនរបស់យើងប្រឆាំងនឹងព្រួញព្រួញរបស់សត្រូវអេភេសូរ ៦:១៦ ។ សេចក្តីជំនឿកើតឡើងតាមរយៈការស្តាប់និងលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរ៉ូម ១០:១៧ ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវតែទប់ទល់នឹងព្យុះនៃជីវិតនិងឈ្នះការប្រយុទ្ធរបស់អ្នកអ្នកត្រូវតែជាស្ត្រីឬជាបុរសដែលមានជំនឿ។ អ្នកមិនត្រូវបោះបង់ចោលព្រះនិងខ្លួនអ្នកឡើយ។ ជំនឿដែលឈ្នះគឺជាជំនឿនិយាយដូច្នេះអ្នកត្រូវតែនិយាយពីឧបសគ្គរបស់អ្នកហើយបញ្ជាពួកគេឱ្យឱនក្បាលនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

សកម្មភាព:
យ៉ាកុប ២:១៨ មែនហើយបុរសអាចនិយាយថាអ្នកមានជំនឿហើយខ្ញុំមានការងារធ្វើ។

ដើម្បីជំនះឧបសគ្គក្នុងជីវិតជំនឿរបស់អ្នកត្រូវតែមានសុពលភាពដោយសកម្មភាពដែលត្រូវគ្នា។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យភ្នំរបស់អ្នកផ្លាស់ទីអ្នកត្រូវតែផ្លាស់ទីវាអ្នកមិនមើលវាទេ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់អោយបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកកន្លងផុតទៅអ្នកត្រូវតែធ្វើអ្វីខ្លះ។ ជំនឿណាដែលមិនជំរុញអ្នកឱ្យធ្វើសកម្មភាពគឺជាជំនឿដែលមិនទទួលខុសត្រូវដូច្នេះវាមិនមែនជាជំនឿទាល់តែសោះ។

ប្រឈមមុខនឹងភ្នំរបស់អ្នកហើយពួកគេនឹងភៀសខ្លួនចេញពីអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងជឿព្រះចំពោះអ្វីមួយចូរចាត់វិធានការឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបាននោះអ្នកនឹងឃើញផ្លូវមួយដែលហាក់ដូចជាគ្មានផ្លូវ។ ឧទាហរណ៍អ្នកកំពុងអធិស្ឋានរកការងារកុំអង្គុយនៅផ្ទះបន្ទាប់ពីអធិស្ឋានចេញទៅក្រៅនៅទីនោះហើយរកការងារធ្វើបញ្ជូនប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកទៅក្រុមហ៊ុនជាច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននោះហើយជាសកម្មភាព។ ការអធិស្ឋានទាក់ទងនឹង ៣ ជំហាន៖ ការស្នើសុំការស្វែងរកនិងការគោះក្នុងចំណោមទាំង ៣ ការស្វែងរកនិងគោះទាក់ទងនឹងសកម្មភាពនៅលើផ្លូវរបស់អ្នកមានតែការសុំប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវធ្វើជាមួយការសម្តែងដោយពាក្យសំដីនៃជំនឿរបស់អ្នក។ (សូមមើលម៉ាថាយ ៧: ៧) ។ បោះជំហាននៃជំនឿឥឡូវនេះអ្នកនឹងឃើញឧបសគ្គរបស់អ្នក។

3. ការអធិស្ឋាន:
លូកា ១៨: ១ បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រស្នាទៅគេថា៖ «ប្រជាជនត្រូវអធិស្ឋានជានិច្ចមិនត្រូវនឿយហត់ឡើយ។

ការអធិស្ឋានគឺជាកន្លែងដែលជំនួយពីព្រះត្រូវបានធានា។ គ្មាននរណាម្នាក់ជោគជ័យក្នុងជីវិតដោយគ្មានជំនួយអ្នកត្រូវការជំនួយពីព្រះដើម្បីជំនះទុក្ខលំបាកនិងឧបសគ្គនៃជីវិតហើយរាល់ពេលដែលអ្នកអធិស្ឋានអ្នកអាចអោយព្រះដឹងថាអ្នកមិនអាចធ្វើវាបានដោយគ្មានទ្រង់ឡើយ។ ការអធិស្ឋានគឺជាសញ្ញានៃភាពពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើព្រះ។ តាមរយៈការនាំមុខនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្ញុំបានជ្រើសរើសដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវចំណុចអធិស្ឋានដ៏មានអានុភាពមួយចំនួនដើម្បីជំនះឧបសគ្គក្នុងជីវិត។ ចំនុចនៃការអធិស្ឋាននេះនឹងណែនាំអ្នកនៅពេលអ្នកតស៊ូដើម្បីឈានទៅរកជ័យជំនះពីឧបសគ្គក្នុងជីវិត។ ប៉ុន្តែសូមចាំថាពួកគេអធិស្ឋានដោយជំនឿចាត់វិធានការ (សកម្មភាព) ហើយអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យ។

ចំណុចអធិស្ឋាន

ព្រះវរបិតាខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលធ្វើឱ្យខ្ញុំក្លាយជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ

ព្រះវរបិតាខ្ញុំចូលក្នុងបល្ល័ង្កនៃព្រះគុណនៅព្រឹកនេះដើម្បីទទួលយកសេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណដើម្បីជំនះឧបសគ្គនៃជីវិតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

៣. ឱព្រះបិតាអើយសូមអរព្រះគុណដែលបានប្រទានអំណាចដល់ខ្ញុំតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីជំនះឧបសគ្គរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ដោយសារសេចក្តីជំនឿខ្ញុំបំផ្លាញរាល់ព្រួញអវិជ្ជមានរបស់អារក្សនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

អំណាចនៃព្រះត្រូវបានដោះលែងពេញមួយជីវិតខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំនឹងមិនដែលចាញ់សត្រូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ

6. ខ្ញុំបានកាត់បន្ថយរាល់ការតស៊ូអាក្រក់ដែលឈរនៅមុខខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

7. ខ្ញុំប្រឆាំងរាល់ការអះអាងអាក្រក់របស់អារក្សលើជោគវាសនារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

8. ខ្ញុំសូមប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាគ្រប់ដៃទាំងអស់របស់ខ្ញុំត្រូវបានប្រកាសប្រទានពរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំសូមបញ្ជាឱ្យមានព្យុះអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំអោយនៅតែជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូ

10. ខ្ញុំទទួលបានប្រាជ្ញាទាន់ពេលវេលាដើម្បីដឹងពីផ្លូវចេញពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

11. ខ្ញុំដាក់បណ្តាសាស្មារតីនៃភាពក្រីក្រពីជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

12. ខ្ញុំបដិសេធការស្លាប់ដែលមិនចំនេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

13. ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំនឹងឈានទៅមុខក្នុងជីវិតខ្ញុំជានិច្ចហើយមិនដែលនៅពីមុខខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដឡើយ។

14. ខ្ញុំបញ្ជាគ្រប់ផ្លូវកោងមុនខ្ញុំអោយត្រង់ឥឡូវ !!! នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

រាល់បព្វជិតអាក្រក់ទាំងអស់ដែលធ្វើបាបខ្ញុំត្រូវបានបំបិទមាត់ដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

16. ខ្ញុំបានបណ្តេញស្មារតីខ្ជិលចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

17. ខ្ញុំបានបណ្តេញចេញនូវដួងព្រលឹងនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

18. ខ្ញុំបដិសេធភាពស្ងួតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

19. ខ្ញុំបដិសេធការឈឺនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

20. ខ្ញុំបដិសេធការរីកចម្រើនយឺតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

21. ខ្ញុំបដិសេធទាសភាពក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

22. ខ្ញុំបដិសេធដំបូន្មានអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

23. ខ្ញុំបដិសេធចំពោះក្រុមហ៊ុនអាក្រក់ក្នុងជីវិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

24. ខ្ញុំបដិសេធនូវសំណាងអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

25. ខ្ញុំបដិសេធចំពោះគ្រោះថ្នាក់ខាងរាងកាយនិងខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

26. ខ្ញុំបដិសេធនៅក្បែររោគសញ្ញាជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

27. ខ្ញុំទាញឧបសគ្គទាំងអស់ចំពោះភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

សត្រូវទាំងអស់នៃការកើនឡើងរបស់ខ្ញុំខ្ចាត់ខ្ចាយដោយភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

29. ខ្ញុំដោះលែងការពេញចិត្តរបស់ព្រះលើជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

សូមអរគុណព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលបានធ្វើអោយខ្ញុំក្លាយជាអ្នកឈ្នះ។

 


មតិយោបល់ 1

  1. លោកគ្រូគង្វាល

    សូមអរគុណសម្រាប់ចិត្តគំនិតការអធិស្ឋាននេះខ្ញុំពិតជា
    បានទទួលពាក្យនេះហើយបួងសួងសុំការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងខ្ងុំ

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.