ការយល់ដឹងអំពីអំណាចរបស់ពួកសាវកបានធ្វើឱ្យមានការជឿ

ពួកសាវកជឿ

ធំឡើងជាកូនឪពុកម្តាយតែងតែធ្វើឱ្យយើងសូត្រធម៌រាល់ព្រឹក។ ពួកគេបានហៅវាថាសាវកស្ទ្រី។ យើងតែងតែសូត្រវាបន្ទាប់ពីការលះបង់ពេលព្រឹករបស់យើងឬពេលខ្លះនៅពេលយប់មុនពេលយើងចូលគេង។ យើងបានរំcreកពីគោលលទ្ធិរបស់សាវ័កដូច្នេះជារឿយៗនៅពេលដែលយើងនៅជាយុវវ័យយើងបានបង្កើតគោលជំនឿសម្រាប់ពាក្យ។

ឪពុកម្តាយរបស់យើងបានថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយព្រះវិហារ Anglican ហើយនៅក្នុងព្រះវិហារ Anglican អ្នកត្រូវធ្វើជាម្ចាស់នៃគោលលទ្ធិរបស់សាវ័កនិងការអធិស្ឋានផ្សេងទៀតមុនពេលអ្នកអាចទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹក។ យើងជាច្រើនបានសូត្រពីគោលលទ្ធិដ៏មានឥទ្ធិពលនេះដោយមិនយល់ពីអត្ថន័យនិងអំណាចដែលនៅពីក្រោយវា។ ចំពោះយើងភាគច្រើនវាគ្រាន់តែជាការអធិស្ឋាននិងការសូត្របែបធម្មតាដែលយើងបានអធិស្ឋានរាល់ដងនៅព្រះវិហារ។

ថ្ងៃនេះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងការនាំមុខនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយយើងអំពីការយល់ដឹងអំពីអំណាចរបស់គោលលទ្ធិរបស់សាវ័ក។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងរៀនដូចតទៅនេះ៖ អត្ថន័យនៃគោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវ័កការបើកសម្តែងនៅខាងក្រោយគោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវកការបង្កើតគោលលទ្ធិរបស់នីកូសនិងពួកសាវ័កបានបង្កើតសេចក្តីអធិស្ឋាន។ ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកបើកបេះដូងរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកអានអត្ថបទនេះថ្ងៃនេះពន្លឺរបស់ព្រះនឹងភ្លឺក្នុងដួងចិត្តអ្នកហើយអ្នកនឹងត្រូវបានប្រទានពរដោយវិវរណៈដែលអ្នកនឹងរកឃើញនៅក្នុងអត្ថបទនេះថ្ងៃនេះ។ 

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

 តើពួកសាវកមានសេរីភាពអ្វី?

ពួកសាវកជឿ

ខ្ញុំជឿលើព្រះជាព្រះវរបិតាដ៏មានព្រះចេស្តា
អ្នកបង្កើតឋានសួគ៌និងផែនដី។
ខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់របស់យើង។
គាត់ត្រូវបានចាប់កំណើតដោយអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
និងបានកើតពីព្រហ្មចារីម៉ារី។
គាត់បានរងទុក្ខនៅក្រោមលោកប៉ុនទាស - ពីឡាត់
ត្រូវគេឆ្កាងសោយទិវង្គតហើយគេបញ្ចុះសពព្រះអង្គ។
គាត់បានចុះទៅឯមនុស្សស្លាប់។
នៅថ្ងៃទីបីលោកបានរស់ឡើងវិញ។
លោកបានឡើងទៅស្ថានបរមសុខ
ហើយអង្គុយនៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតា។
លោកនឹងមកម្តងទៀតដើម្បីវិនិច្ឆ័យមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់។
ខ្ញុំជឿលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
វិហារកាតូលិកដ៏បរិសុទ្ធ
ការរួបរួមរបស់ពួកបរិសុទ្ធ
ការអត់ទោសបាប
ការរស់ឡើងវិញនៃរូបកាយ
និងជីវិតអស់កល្បជានិច្ច។ អាម៉ែន។

គោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវកគឺជាគោលលទ្ធិចំណាស់ជាងគេមួយនៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទសព្វថ្ងៃនេះ។ គោលលទ្ធិនេះមិនត្រូវបានសរសេរដោយពួកសាវកទេប៉ុន្តែវាផ្អែកលើគ្រឹះគ្រឹះនៃជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ។ គោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវ័កមានតាំងពី ១៤០AD ហើយវាត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយព្រះវិហារនិងនិកាយជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗគ្នា។

គោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវ័កមិនគ្រាន់តែជាគោលលទ្ធិធម្មតាទេគ្រឹះគ្រឹះនៃជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលលទ្ធិ។ គោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវកមានផ្ទុកនូវការបើកសម្តែងជាច្រើនការយល់ដឹងអំពីការបើកសម្តែងទាំងនេះនឹងជួយឱ្យការយល់ដឹងខាងវិញ្ញាណរបស់យើងអំពីគោលលទ្ធិទាំងនេះ។ វាជារឿងមួយដែលត្រូវសូត្រគោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវកដូចជាកំណាព្យហើយវាជារឿងមួយទៀតដែលត្រូវសូត្រគោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវ័កដោយការយោគយល់ខាងវិញ្ញាណ។

អ្នកជឿជាច្រើនគ្រាន់តែសូត្រធម៌ពីគោលជំនឿនិកាយផ្សេងៗនៅទីនោះដោយមិនយល់ពីអត្ថន័យនៃសាសនា។ ពួកគេភាគច្រើនមិនដឹងពីអត្ថន័យខាងវិញ្ញាណរបស់គោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវ័កទេ។ គោលលទ្ធិរបស់សាវ័កត្រូវបានសរសេរដោយឪពុករបស់យើងដោយផ្អែកលើការបើកសម្តែងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងការយល់ដឹងខាងវិញ្ញាណដែលពួកគេមានអំពីព្រះជាព្រះដែលជាព្រះវរបិតាព្រះគ្រីស្ទព្រះរាជបុត្រានិងព្រះដ៏បរិសុទ្ធ។ បុព្វបុរសរបស់យើងដែលមានជំនឿបានសរសេរគោលលទ្ធិទាំងនេះត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីសរសេរវា។ ដូច្នេះវាត្រូវការអ្នកជឿដែលជាខាងវិញ្ញាណដើម្បីយល់ពីវិវរណៈនៅពីក្រោយគោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវក។ ឥឡូវយើងនឹងពិចារណាអត្ថន័យនៃគោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវ័ក។

តើពួកសាវកបានបង្កប់អត្ថន័យអ្វី?

តើគោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវកមានន័យអ្វី? យើងជាច្រើនស្គាល់ការរំrecកឡើងវិញប៉ុន្តែតើជំនឿសាសនារបស់ពួកសាវ័កមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេច? ព្រះយេស៊ូបានធ្វើឱ្យយើងយល់នៅក្នុងសៀវភៅយ៉ូហាន ៦:៦៣ ថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះគឺជាវិញ្ញាណដែលមានន័យថាគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះត្រូវតែយល់ខាងវិញ្ញាណដើម្បី ឲ្យ វាបានទទួលជោគជ័យ។ អ្នកណាម្នាក់អាចសូត្រធម៌បានតែមានតែអ្នកដែលមានការយល់ដឹងខាងវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះទើបអាចចែកចាយបាននិងប្រទានពរយ៉ាងពិតប្រាកដដោយគោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវ័ក។

គោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវកត្រូវបានបែងចែកជាបីផ្នែកធំ ៗ គឺព្រះវរបិតាព្រះគ្រីស្ទព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ដូច្នេះវាគឺជាការប្រកាសអំពីជំនឿដូច្នេះជំនឿរបស់អ្នកត្រូវតែនៅដដែលសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានប្រទានពរដោយគោលលទ្ធិទាំងនេះ។ ឥឡូវយើងនឹងមើលពួកវាម្តងមួយៗ។

ជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់ព្រះវរបិតា

ហេព្រើរ ១១: ៦ King James Version (KJV)

បើគ្មានជំនឿគ្មាននរណាអាចគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអង្គបានឡើយ។ អ្នកចូលមកជិតព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែជឿថាពិតជាមានព្រះជាម្ចាស់មែនហើយជឿថាព្រះអង្គនឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកព្រះអង្គ។

ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមពីជំនឿរបស់អ្នកលើព្រះដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិជាអ្នកបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដី។ ព្រះរបស់យើងជាព្រះដែលយើងមើលមិនឃើញដែលមើលឃើញអ្វីៗទាំងអស់។ គាត់គឺជាព្រះដែលយើងមើលមិនឃើញនិងមានអំណាចទាំងអស់។ បុព្វបុរសរបស់យើងមានជំនឿដែលបានចងក្រងក្រុមសាវ័កគឺមានការបើកសំដែងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីព្រះហើយពួកគេបាន heard ជំនឿលើទ្រង់។ ជាអកុសលសព្វថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើនបានទៅព្រះវិហារហើយសូត្រគោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវ័កដោយមិនបានស្គាល់ព្រះឬមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយគាត់។ ដោយគ្រាន់តែសូត្រពីគោលជំនឿរបស់សាវ័កតែម្នាក់ឯងមិនអាចជួយអ្នកបានទេពាក្យដែលមានអានុភាពខ្លាំងប៉ុន្តែដំបូងអ្នកត្រូវតែជឿលើព្រះនិងអភិវឌ្ឍជំនឿលើព្រះមុនពេលដែលសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់អ្នកត្រូវបានឆ្លើយតប។ ការសង្គ្រោះគឺជាជំហានដំបូងក្នុងការស្គាល់ព្រះ។ អ្នកមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសូត្រគោលលទ្ធិរបស់សាវ័កទេលើកលែងតែអ្នកជឿលើព្រះយ៉ាងពិតប្រាកដ។

2. ជំនឿលើព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ៖

កិច្ចការ 16: 31 កំណែរស្តេចជូនជឺ (KJV)

3លោកតបទៅគាត់វិញថា៖ «សូមជឿលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូទៅនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងសង្គ្រោះលោកព្រមទាំងសង្គ្រោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែរ។

ការជឿលើព្រះគឺជាជំហានដំបូងប៉ុន្តែការជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអ្វីដែលជួយអ្នកឱ្យក្លាយជាកូនរបស់ព្រះ។ ការរំលឹកគោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវកដោយមិនជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះអម្ចាស់និងជាព្រះសង្គ្រោះរបស់អ្នកគឺជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលា។ អ្នកគ្រាន់តែលេងសាសនាហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិននៅក្នុងអ្នកទេ។ តើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជានរណា?

A. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះ។ គាត់មកពីព្រះគាត់ជាព្រះ។

ខ។ ព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដជាសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់យើង។ ជំនឿរបស់យើងលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអ្វីដែលជួយយើងអោយមានជំហរត្រឹមត្រូវជាមួយព្រះ។ យើងបានសង្រ្គោះដោយសារយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់របស់យើង។ ទ្រង់បានបង់ថ្លៃសម្រាប់សេចក្ដីសង្រ្គោះរបស់យើងដោយការសុគតរបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាង។ ទ្រង់បានសុគតដើម្បីយើងអាចរស់បានហើយទ្រង់បានរស់ពីសុគតឡើងវិញសម្រាប់ការរាប់ជាសុចរិតរបស់យើង។ គ្មាននរណាម្នាក់អាចត្រូវបានសង្រ្គោះក្រៅពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយ។

គ។ ព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដបានយាងទៅស្ថាននរកសំរាប់យើង។ ព្រះគ្រីស្ទមិនគ្រាន់តែបានសុគតសម្រាប់យើងប៉ុណ្ណោះទេតែទ្រង់បានជួយជំនួសកន្លែងរបស់យើងដែលជាគោលដៅរបស់មនុស្សមានបាបគ្រប់រូបគឺនរកហើយចាប់តាំងពីព្រះយេស៊ូវបានជំនួសមនុស្សមានបាបគាត់បានទៅឋាននរកជំនួសយើង។ នៅក្នុងឋាននរកព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់និងផ្នូរទ្រង់បានឈ្នះអំណាចនៃភាពងងឹតទាំងអស់ហើយបានបង្ហាញជាសាធារណៈអំពីពួកគេទាំងអស់។ កូល៉ុស ២:១៥ វិវរណៈ ១:១៨ ។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកនោះសេចក្តីស្លាប់និងស្ថាននរកគ្មានអំណាចលើជីវិតអ្នកឡើយ។

ឃ។ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ។ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ហើយទ្រង់បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីបីថ្ងៃហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ជារៀងរហូតវិវរណៈ ១:១៨ ។ យើងមិនបម្រើព្រះដែលបានស្លាប់ទេព្រះរបស់យើងនៅរស់ហើយទ្រង់នៅតែផ្លាស់ប្តូរជីវិតនិងធ្វើអព្ភូតហេតុជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈកូន ៗ របស់គាត់នៅលើផែនដីសព្វថ្ងៃនេះហាលេលូយ៉ា។

3. ជំនឿលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

កិច្ចការ 1: 8 កំណែរស្តេចជូនជឺ (KJV)

Bអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលឫទ្ធានុភាពមួយបន្ទាប់ពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបានយាងមកសណ្ឋិតលើអ្នករាល់គ្នា។ អ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាបន្ទាល់អោយខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡឹមក្នុងស្រុកយូដាទាំងមូលក្នុងស្រុកសាម៉ារីនិងរហូតដល់ស្រុកដាច់ស្រយាលនៃផែនដី។

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាបុគ្គលទី ៣ នៃព្រះដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអ្នកដឹកនាំវត្ដមានរបស់ព្រះហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះ។ បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងឡើងទៅស្ថានសួគ៍ទ្រង់បានបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកយើងដើម្បីជួយយើងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនៅលើផែនដី។ ព្រះវិហារនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវបានប្រសូតដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងកិច្ចការ ២ ។ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាកម្លាំងជីវិតរបស់ក្រុមជំនុំនៃព្រះជាសកល។

នៅក្នុងគោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវកព្រះវិហារកាតូលិកដ៏បរិសុទ្ធនៅទីនោះមិនមានន័យថាព្រះវិហារកាតូលិករ៉ូម៉ាំងទេវាគ្រាន់តែមានន័យថារូបកាយទាំងមូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលជាការរួបរួមរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅទូទាំងពិភពលោក។ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអ្វីដែលធ្វើអោយក្រុមជំនុំមានសកម្មភាពនិងបង្កើតផលបាន។

ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកកំពុងសូត្រលទ្ធិរបស់ពួកសាវកអ្នកត្រូវតែសួរខ្លួនឯងសំណួរដូចខាងក្រោមតើខ្ញុំជឿលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេ? គឺជាអំណាចនៃព្រះដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងខ្ញុំទេ? ឪពុកស្ថាបនិករបស់យើងមិនត្រឹមតែសរសេរគោលលទ្ធិនៅក្នុងសាច់ឈាមនោះទេគឺត្រូវបានបំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធការចាក់ប្រេងតាំងនៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះកំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងពួកគេនោះហើយជាមូលហេតុដែលគោលលទ្ធិនេះនៅតែទាក់ទងសព្វថ្ងៃនេះដូចជាវាមាននៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរ។ ។ អ្នកត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយល់ពីអំណាចដែលនៅពីក្រោយគោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវក។ ដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ចុច​ទីនេះ។

 

                     តើមានអ្វីអំពីការនីសេឡែន Creed?

គោលលទ្ធិនីហ្សែនគឺជាជំនឿមួយដែលក្រោយមកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅនីកានៅទួរគីបុរាណដោយក្រុមប្រឹក្សានីកានៅឆ្នាំ ៣២៥ គ។ ស។ ជំនឿនីហ្សែនស្រដៀងនឹងគោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវកវាក៏ជាសេចក្តីប្រកាសនៃសេចក្តីជំនឿដែរប៉ុន្តែវាផ្តោតសំខាន់លើការស្លាប់។ ការបញ្ចុះនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ។ ខណៈពេលដែលគោលលទ្ធិរបស់ពួកសាវកសង្ខេបពីសេចក្ដីជំនឿរបស់ពួកសាវកនៅសតវត្សរ៍ទី ១ គោលលទ្ធិនីកូឡាសផ្តោតសំខាន់លើការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះហើយទើបគោលលទ្ធិនីកូសត្រូវបានប្រើជាធម្មតាក្នុងរដូវបុណ្យអ៊ីស្ទើរ។ ខាងក្រោមនេះជាគោលលទ្ធិនីកូលៈ

នីនីសេល

យើងជឿលើព្រះតែមួយគឺព្រះវរបិតាដ៏មានព្រះចេស្ដាបំផុតជាអ្នកបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីពីរបស់ដែលមើលឃើញនិងមើលមិនឃើញ។

ហើយនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះវរបិតាជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលជាខ្លឹមសារនៃព្រះវរបិតា។

ព្រះនៃព្រះពន្លឺនៃពន្លឺព្រះពិតនៃព្រះពិតកើតនិងមិនបានបង្កើត; មានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងព្រះវរបិតាដែលគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់បានកើតមកនៅស្ថានសួគ៌និងនៅលើផែនដីដែលអាចមើលឃើញនិងមើលមិនឃើញ។

តើនរណាសម្រាប់យើងមនុស្សជាតិនិងសម្រាប់សេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់យើងបានចុះមកពីស្ថានបរមសុខជាមនុស្សចាប់កំណើតបានកើតជាមនុស្សបានកើតមកឥតខ្ចោះនៃព្រហ្មចារីម៉ារៀបរិសុទ្ធដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

ព្រះអង្គបានយករូបកាយព្រលឹងនិងគំនិតនិងអ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងមនុស្សមកធ្វើជាមនុស្សហើយមិនស្ថិតនៅក្នុងសភាពដូចមនុស្សឯទៀតៗ។

ព្រះអង្គបានរងទុក្ខគេបានឆ្កាងព្រះអង្គត្រូវគេបញ្ចុះនៅទីនោះព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទីបីហើយយាងឡើងទៅស្ថានបរមសុខជាមួយព្រះកាយតែមួយនិងអង្គុយនៅខាងស្ដាំព្រះវរបិតា។

ព្រះអង្គនឹងយាងមកជាព្រះកាយតែមួយនិងប្រកបដោយសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះបិតាដើម្បីវិនិច្ឆ័យទោសមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់។ នៃនគររបស់ទ្រង់គឺគ្មានទីបញ្ចប់។

យើងជឿលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងការកំសាន្តនិងឥតខ្ចោះ។ ដែលបាននិយាយតាមរយៈក្រិត្យវិន័យព្យាការីនិងដំណឹងល្អ។ លោកយ៉ូហានបានធ្វើដំណើរចុះទៅទន្លេយ័រដាន់ហើយបានប្រកាសដំណឹងល្អអោយក្រុមសាវ័ករួចរស់នៅជាប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធ។

យើងជឿលើសាសនាចក្រតែមួយជាសកលជាសាវកនិង [បរិសុទ្ធ] ។ នៅក្នុងពិធីជ្រមុជទឹកមួយក្នុងការកែប្រែចិត្ដដើម្បីទទួលការលើកលែងទោសនិងការអត់ទោសបាប។ និងនៅក្នុងការរស់ឡើងវិញនៃការស្លាប់នៅក្នុងការជំនុំជំរះជារៀងរហូតនៃព្រលឹងនិងរូបកាយព្រះរាជាណាចក្រនៃស្ថានសួគ៌និងនៅក្នុងជីវិតអស់កល្បជានិច្ច

 

ពួកសាវកសូត្រធម៌អធិស្ឋាន

ទាំងនេះគឺជាគ្រឹះសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវតែមាននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកក្នុងនាមជាអ្នកជឿដើម្បីពង្រីកគោលជំនឿរបស់ពួកសាវ័កឱ្យបានអតិបរមា។ ដូចអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនអញ្ចឹងគ្រាន់តែការសូត្រជំនឿដោយគ្មានគ្រឹះខាងវិញ្ញាណមិនអាចជួយអ្នកបានទេប្រសិនបើអ្នកមិនជឿលើព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះពួកសាវកសាសនាទាំងឡាយមិនអាចក្លាយជាព្រះពរដល់អ្នកបានទេ។ ។ ដើម្បីជួយអ្នកខ្ញុំបានចងក្រងនូវការអធិស្ឋានដ៏មានអានុភាពមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានហៅថាសាវ័កបានបង្កើតការអធិស្ឋាន។ ការអធិស្ឋាននេះត្រូវបានផ្អែកលើគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកសាវក។ ពួកគេគឺជាសេចក្តីអធិស្ឋានដែលបានបំពេញនូវសេចក្តីជំនឿ។ រ៉ូម ១០:១០ ប្រាប់យើងថាយើងជឿចេញពីដួងចិត្តរបស់យើងហើយខ ១៧ នៃជំពូកដដែលប្រាប់យើងថាសេចក្តីជំនឿកើតឡើងតាមរយៈការស្តាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ។ នៅពេលអ្នកចូលរួមក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានដែលបានបំពេញសេចក្តីជំនឿទាំងនេះសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកនឹងមានជីវិតហើយគ្រឹះខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ទោះបីអ្នកមិនបានកើតជាថ្មីក៏ដោយក៏ការអធិស្ឋានដែលមានជំនឿរបស់ពួកសាវ័កនេះនឹងនាំអ្នកត្រឡប់ទៅរកព្រះវិញហើយធ្វើឱ្យអ្នកនៅជាប់នឹងទ្រង់។

ការអធិស្ឋាន។

  1. ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលជាអ្នកបង្កើតឋានសួគ៌និងផែនដី។

2. ចូលមកបល្ល័ង្កនៃព្រះគុណរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំទទួលបានសេចក្តីមេត្តាករុណានិងការអត់ទោសបាបនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

៣. ខ្ញុំជឿលើព្រះអង្គជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក្នុងនាមព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដ

ខ្ញុំជឿថាអ្នកគឺជាព្រះវរបិតាសួគ៌របស់ខ្ញុំហើយជាព្រះតែមួយនិងជាព្រះពិត។ នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

ខ្ញុំជឿថាអ្នកគឺជាអាល់ផានិងអូមេហ្គាដែលបានបង្កើតការចាប់ផ្តើមហើយគ្មានទីបញ្ចប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

ខ្ញុំជឿថាអ្នកគឺជាព្រះដែលមិនចេះរង្គោះរង្គើរនិងមិនអាចទុកចិត្តបានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

៧. ខ្ញុំជឿថាអ្នកគឺជាព្រះដែលមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាព្រះនិងជាព្រះដែលចេះអភ័យទោស។

៨. ខ្ញុំជឿថាអ្នកគឺជាព្រះរបស់អ័ប្រាហាំអ៊ីសាកនិងយ៉ាកុបជាព្រះនៃការរស់នៅមិនមែនជាមនុស្សស្លាប់ទេ។

ខ្ញុំជឿថាអ្នកបានបញ្ជូនព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដជាព្រះបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គអោយសោយទិវង្គតសំរាប់បាបរបស់យើង។

10. ខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់និងព្រះអង្គសង្រ្គោះផ្ទាល់របស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសុគតសំរាប់អំពើបាបរបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំជឿថាទ្រង់បានរស់ពីសុគតឡើងវិញសំរាប់យុត្តិកម្មរបស់ខ្ញុំ

13. ខ្ញុំជឿថាខ្ញុំជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងអង្គព្រះគ្រិស្ដយេស៊ូព្រោះតែជំនឿរបស់ខ្ញុំលើព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដ

ខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយខ្ញុំក្នុងការដើរគ្រីស្ទាន។

15. ខ្ញុំជឿថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះ

ខ្ញុំជឿថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកជួយជីវិតខ្ញុំ

ខ្ញុំជឿថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាគ្រូនិងជាអ្នកការពារខ្ញុំ

ខ្ញុំជឿលើសាសនាចក្រនៃព្រះជាសកល

ខ្ញុំជឿថាព្រះវិហាររបស់ព្រះជាសសរស្តម្ភនៃសេចក្តីពិត

20. ខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាប្រមុខនៃសាសនាចក្រ។

 

 

មតិយោបល់ 1

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.