ចំណុចអធិស្ឋានពីទំនុកដំកើង ២៥

ចំណុចអធិស្ឋានពីទំនុកដំកើង ២៥

ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសៀវភៅទំនុកដំកើង ២៥ ។ យើងនឹងពិនិត្យមើលចំណុចអធិស្ឋានដែលមានអានុភាពពីទំនុកដំកើង ២៥។ ទំនុកដំកើងទាំងនេះដូចជាទំនុកដំកើងផ្សេងៗទៀតជាច្រើនត្រូវបានសរសេរដោយស្តេចដាវីឌជាស្តេចអ៊ីស្រាអែលនិងជាស្តេចដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលធ្លាប់បានធ្វើផែនដី។ ទំនុកដំកើងទី ២៥ គឺជាចម្រៀងនៃការអង្វរដល់ព្រះដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិដើម្បីបង្ហាញយើង សេចក្ដីមេត្ដាករុណានិងការអាណិតអាសូរ កន្លែងដែលយើងត្រូវការបំផុត។

បទទំនុកដំកើងទី ២៥ កំពុងតែទូលអង្វរព្រះ ឲ្យ ជួយសង្រ្គោះយើងពីការតិះដៀលរបស់មនុស្ស។ នៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងរស់នៅនេះមនុស្សមួយចំនួនរង់ចាំដោយអត់ធ្មត់ចំពោះការធ្លាក់ចុះរបស់យើងជាពិសេសក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទដូច្នេះពួកគេអាចចំអកយើងហើយនិយាយប្រមាថដល់ព្រះដែលយើងបម្រើ។ ស្តេចដាវីឌដូចយើងជាច្រើននាក់ដែរដើម្បីឱ្យមនុស្សទាំងនេះរងចាំគាត់អាម៉ាស់មុខទំនុកដំកើងទី ២៥ ត្រូវបានសរសេរដើម្បីអង្វរដល់ព្រះ ឲ្យ ជួយសង្រ្គោះគាត់ពីផែនការរបស់ខ្មាំងសត្រូវរបស់គាត់។ ដូចគ្នានេះផងដែរពួកយើងដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយយើងដែលបដិសេធមិនធ្វើបាបជំនឿរបស់យើងទំនុកដំកើង ២៥ គួរតែជាបទចំរៀងរបស់យើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីរំremindកព្រះអោយចងចាំជានិច្ចនូវសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ទាក់ទងនឹងអ្នកដែលជឿលើទ្រង់។

ដោយបានបញ្ជាក់ការពិតថាទំនុកដំកើង ២៥ ភាគច្រើនគឺអំពីការអង្វរដល់ព្រះដើម្បីជួយសង្រ្គោះយើងពី ស្ដីបន្ទោសឬអាម៉ាស់មុខវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងធ្វើការវិភាគបទគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យមួយនេះដើម្បីអោយមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់។

ទំនុកដំកើង ១២៧ អត្ថន័យខដោយខ

ខទី ១ និងទី ២ ចំពោះអ្នកឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំលើកព្រលឹងខ្ញុំឡើង។ ឱព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំទុកចិត្តលើព្រះអង្គ។ កុំអោយខ្ញុំខ្មាសអី! សូមកុំអោយខ្មាំងសត្រូវឈ្នះទូលបង្គំឡើយ

ខទីមួយនិងទីពីរនៃទំនុកដំកើងទី ២៥ កំពុងនិយាយអំពីការលះបង់ជីវិតរបស់យើងទាំងស្រុងចំពោះព្រះដោយយកចិត្ដទុកដាក់ចំពោះយើងជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកបញ្ចប់ជំនឿរបស់យើង។ ខ ២ ដំបូងក៏កំពុងតែអង្វរថាព្រះមិនគួរខកចិត្តចំពោះការរំពឹងទុករបស់យើងឡើយ។ សូមរំthatកថាបទគម្ពីរចែងថាការរំពឹងទុករបស់មនុស្សសុចរិតមិនត្រូវខ្លីឡើយ។ ផងដែរខគម្ពីរទាំងនេះកំពុងតែស្វែងរកជ័យជំនះរបស់ព្រះលើខ្មាំងសត្រូវ។

ខ ៣ និង ៤ ជាការពិតកុំអោយអ្នកណាដែលរង់ចាំអ្នកត្រូវអាម៉ាស់។ សូមឱ្យអ្នកដែលខ្មាសគេដែលក្បត់ដោយគ្មានមូលហេតុ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបង្ហាញផ្លូវរបស់ទូលបង្គំដល់ទូលបង្គំ បង្រៀនខ្ញុំពីផ្លូវរបស់អ្នក។

ខ ៣ និង ៤ នៃទំនុកដំកើង ២៥ ក៏កំពុងតែនិយាយអំពីការអង្វរដល់ព្រះដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិដែរ។ នៅក្នុងខទាំងនេះស្តេចដាវីឌបានអង្វរព្រះកុំអោយធ្វើឱ្យគាត់អាម៉ាស់មុខហើយបានអង្វរព្រះឱ្យដាក់អ្នកដែលក្បត់យ៉ាងអាម៉ាស់។ នៅក្នុងខទាំងនេះយើងអាចដើរសុំទានស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់។

ខ ៥ និង ៦  សូមដឹកនាំទូលបង្គំតាមសេចក្ដីពិតរបស់ព្រះអង្គហើយបង្រៀនទូលបង្គំដ្បិតព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ។ លើអ្នកខ្ញុំរង់ចាំពេញមួយថ្ងៃ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមនឹកចាំពីព្រះហប្ញទ័យមេត្តាករុណាដ៏សប្បុរសនិងព្រះហប្ញទ័យមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គដ្បិតព្រះអង្គមានតាំងពីបុរាណកាលមក។

ខ ៥ និង ៦ នៃទំនុកដំកើង ២៥ បានបង្ហាញថាបុរសម្នាក់ស្វែងរកដំបូន្មានពីព្រះលើអ្វីទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើ។ ខប្រាំថ្ងៃនាំឱ្យខ្ញុំនៅក្នុងសេចក្តីពិតរបស់អ្នកហើយបង្រៀនខ្ញុំ; នេះពន្យល់ថាក្នុងនាមជាមនុស្សយើងមិនស្គាល់អ្វីដោយខ្លួនយើងទេលើកលែងតែព្រះបង្រៀននិងបង្ហាញផ្លូវឱ្យយើងអាចដើរក្នុងភាពងងឹត។

ខ ៧ និង ៨ កុំចាំពីអំពើបាបរបស់យុវវ័យនិងការរំលងរបស់ខ្ញុំ។ យោងតាមមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គសូមនឹកចាំពីទូលបង្គំដោយយល់ដល់ភាពល្អរបស់ព្រះអង្គ។

ខ ៧ និង ៨ នៃទំនុកដំកើងនេះកំពុងតែអង្វរសុំការលើកលែងទោសពីព្រះជាម្ចាស់ជាពិសេសចំពោះអំពើបាបដែលបានធ្វើកាលពីនៅក្មេង។ ថ្ងៃនៃយុវវ័យនៅទីនេះមិនមានន័យថាយើងនៅក្មេងតែម្នាក់ឯងទេវាក៏អាចមានន័យថាថ្ងៃចាស់ដ៏គួរឱ្យរន្ធត់របស់យើងមុនពេលយើងទទួលយកព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់និងព្រះអង្គសង្គ្រោះផងដែរ។ យើងភាគច្រើនបានធ្វើរឿងដ៏គួរឱ្យខ្លាចខណៈពេលដែលយើងនៅលើពិភពលោក។ ដូច្នេះខនេះកំពុងសុំការអាណិតអាសូររបស់ព្រះមកលើជីវិតរបស់យើងហើយស្វែងរកការអភ័យទោសពីគាត់ចំពោះអំពើអាក្រក់ដែលយើងបានធ្វើ។

ខ ៨ និង ៩ ល្អហើយទៀងត្រង់គឺព្រះអម្ចាស់។ ដូច្នេះទ្រង់បង្រៀនមនុស្សមានបាបតាមផ្លូវ។ ព្រះអង្គដែលរាបទាបទ្រង់បង្រៀនដោយយុត្តិធម៌ហើយអ្នករាបសាទ្រង់បង្រៀនផ្លូវរបស់ទ្រង់។

ខទាំង ២ នេះទទួលស្គាល់នូវការពិតដែលថាព្រះគឺត្រឹមត្រូវនិងទៀងត្រង់ក្នុងការប្រព្រឹត្ដរបស់ទ្រង់។ ព្រះយល់ថាមនុស្សមានបាបគឺដូចជាកូនក្មេងដែលមិនចេះអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់បង្រៀនមនុស្សមានបាបអំពីផ្នែកនៃសេចក្តីសុចរិត។ ស្ថានភាពធម្មជាតិរបស់បុរសគឺត្រូវបានសម្គាល់ដោយអំពើអាក្រក់ទោះយ៉ាងណាវិញ្ញាណរបស់ព្រះជួយបង្រៀនមនុស្សមានបាបឱ្យដើរតាមមាគ៌ារបស់ព្រះ។

ខ ១០ និង ១១ គ្រប់ផ្លូវរបស់ព្រះអម្ចាស់គឺជាសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីពិតដល់អ្នកដូចជារក្សាសេចក្ដីសញ្ញានិងទីបន្ទាល់របស់ទ្រង់។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមលើកលែងទោសអោយព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គសូមអភ័យទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំព្រោះវាប្រសើរណាស់។

ព្រះជាព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត។ ខទាំងពីរនេះបានទទួលស្គាល់ការពិតដែលថាមាគ៌ារបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមេត្តាករុណានិងសេចក្តីពិតហើយព្រះតែងតែរក្សាសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់។ បើនិយាយអោយចំទៅបើព្រះបានសន្យាអ្វីមួយគាត់ប្រាកដជានឹងបំពេញវាជាមិនខាន។ ផ្នែកចុងក្រោយនៃខនេះនៅតែទទូចសុំព្រះឱ្យអភ័យទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ដែលអាចរារាំងការសន្យារបស់ព្រះពីការឈានដល់ការសម្រេច។

ខ ១២ និង ១៣ តើអ្នកណាជាអ្នកគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះអម្ចាស់? គាត់នឹងបង្រៀនតាមរបៀបដែលគាត់ជ្រើសរើស។ គាត់ផ្ទាល់នឹងរស់នៅដោយភាពរុងរឿងហើយកូនចៅរបស់គាត់នឹងទទួលទឹកដីជាមត៌ក។

ចងចាំខគម្ពីរនិយាយថាការភ័យខ្លាចរបស់ព្រះអម្ចាស់គឺជាការចាប់ផ្តើមនៃប្រាជ្ញា។ ខនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបុរសម្នាក់ដែលកោតខ្លាចព្រះអម្ចាស់ព្រះនឹងបង្រៀនគាត់ពីផ្លូវរបស់គាត់។ បុរសនេះនឹងមិនដើរចេញពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអស់មួយជីវិតរបស់គាត់ទេ។ មនុស្សប្រភេទនេះនឹងបំពេញគោលបំណងជានិច្ចទោះបីវាពិបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយពីព្រោះព្រះនឹងដឹកនាំជំហានរបស់គាត់នៅតាមផ្លូវដែលត្រូវទៅ។

ខ ១៤ និង ១៥ អាថ៌កំបាំងរបស់ព្រះអម្ចាស់គឺនៅជាមួយអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងបង្ហាញសេចក្ដីសញ្ញារបស់ពួកគេដល់ពួកគេ។ ខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំព្រះអម្ចាស់ជានិច្ចដ្បិតព្រះអង្គនឹងដកជើងខ្ញុំចេញពីអួន។

អាថ៌កំបាំងរបស់ព្រះអម្ចាស់ស្ថិតនៅជាមួយអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះអម្ចាស់។ ន័យត្រង់នេះមានន័យថាឌីមិនលាក់អ្វីពីបុរសដែលខ្លាចនិងគោរពគាត់ឡើយ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងគឺឪពុកអ័ប្រាហាំអ័ប្រាហាំបានស្តាប់បង្គាប់ព្រះដោយសារគាត់គោរពកោតខ្លាចព្រះ។ ហើយព្រះគម្ពីរបានកត់ទុកថាព្រះបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើអ្វីដោយមិនប្រាប់អាប្រាហាំជាមិត្តរបស់ខ្ញុំទេ។ គ្មានអ្វីដែលអាចចាប់មនុស្សបែបនេះដោយមិនដឹងខ្លួនឡើយ។ គ្មានអ្វីនឹងធ្វើឱ្យមនុស្សបែបនេះភ្ញាក់ផ្អើលទេ។ ព្រះនឹងលាតត្រដាងរឿងរ៉ាវដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងអាថ៌កំបាំងជាច្រើនដល់មនុស្សបែបនេះ។

ខ ១៦ និង ១៧ បង្វែរខ្លួនអ្នកមករកខ្ញុំហើយមានចិត្តអាណិតអាសូរខ្ញុំដ្បិតខ្ញុំជាមនុស្សស្ងាត់ជ្រងំនិងរងទុក្ខ។ បញ្ហានៅក្នុងចិត្តខ្ញុំបានរីករាលដាល។ សូមនាំខ្ញុំចេញពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្ញុំ!

ខ ១៦ និង ១៧ កំពុងអង្វរព្រះសុំសេចក្ដីមេត្ដាករុណាចំពោះទុក្ខព្រួយ។ វានិយាយថាបង្វែរខ្លួនអ្នកមករកខ្ញុំហើយអាណិតខ្ញុំ។ អ្នកណាដែលព្រះលេចមកនឹងឃើញសេចក្តីមេត្តាករុណា។

សូមមើលខ ១៨ និង ១៩ សូមក្រឡេកមើលទុក្ខវេទនានិងការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំហើយអត់ទោសបាបរបស់ខ្ញុំទាំងអស់។ សូមពិចារណាខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំដ្បិតពួកគេជាច្រើនហើយពួកគេស្អប់ខ្ញុំដោយសេចក្តីស្អប់ឃោរឃៅ។

នៅពេលអ្នកគ្មានកន្លែងដើម្បីត្រឡប់មកនោះជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដើម្បីត្រឡប់មករកព្រះតាមរយៈការអធិស្ឋាន។ ខទាំងនេះនៃទំនុកដំកើងកំពុងតែអង្វរព្រះអោយមើលមកគាត់ហើយមើលឃើញពីទុក្ខវេទនាទាំងអស់របស់គាត់អត់ទោសបាបរបស់គាត់ហើយជួយសង្រ្គោះគាត់។ សូមចាំថាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីបរហូតដល់ពួកគេស្រែករកព្រះនៅពេលដែលជំនួយមកដល់។

ខ ២០ និង ២១ រក្សាព្រលឹងខ្ញុំហើយរំដោះខ្ញុំ សូមកុំអោយខ្ញុំត្រូវអាម៉ាស់ឡើយដ្បិតខ្ញុំទុកចិត្ដលើព្រះអង្គ។ សូមឱ្យភាពស្មោះត្រង់និងភាពទៀងត្រង់ការពារខ្ញុំព្រោះខ្ញុំរង់ចាំអ្នក។

ខចុងក្រោយនៃទំនុកដំកើងទី ២៥ កំពុងតែអង្វរសុំព្រះ ឲ្យ រំដោះព្រលឹងរបស់គាត់។ ខនេះបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការពិតដែលថាគាត់បានទុកចិត្ដលើព្រះអម្ចាស់ហើយគាត់មិនត្រូវនាំឱ្យមានភាពអាម៉ាស់ឡើយ។

ខ ២២ ប្រោសលោះអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលពីបញ្ហាទាំងអស់របស់ពួកគេ!

ដាវីឌបានបញ្ចប់ទំនុកដំកើងដោយអធិស្ឋានសុំព្រះសម្រាប់ការប្រោសលោះរបស់អ៊ីស្រាអែលចំពោះភាពរុងរឿងរបស់វា។

តើខ្ញុំត្រូវការទំនុកតម្កើងនេះនៅពេលណា?

អ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើអ្នកត្រូវការទំនុកតម្កើងនេះនៅពេលណាអ្នកអាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពខ្លះនៅពេលអ្នកគួរប្រើទំនុកតម្កើង ២៥

 • នៅពេលណាដែលអ្នកព្រួយបារម្ភអំពីអនាគត
 • នៅពេលអ្នកខ្លាចអ្នកអាចនឹងត្រូវអាម៉ាស់
 • នៅពេលមានសត្រូវជាច្រើនកំពុងស្វែងរកការធ្លាក់ចុះរបស់អ្នក
 • នៅពេលអ្នកចង់បានវិវរណៈពីព្រះអំពីរឿងមួយចំនួន
 • នៅពេលអ្នកត្រូវការមេត្តា
 • នៅពេលណាដែលអ្នកចង់និយាយអធិស្ឋានសំរាប់ការលោះ

ទំនុកដំកើង ២៥ ចំណុចអធិស្ឋាន

 • បពិត្រព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកអ្នកនឹងបង្រៀនខ្ញុំពីផ្លូវមួយណាដែលត្រូវដើរក្នុងជីវិតក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ព្រះអម្ចាស់អើយព្រះបន្ទូលរបស់អ្នកនិយាយថាគំរោងការដ៏លាក់កំបាំងរបស់ព្រះអម្ចាស់ស្ថិតនៅជាមួយអស់អ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គ។
 • ខ្ញុំអធិស្ឋានសុំការលើកលែងទោសពីអំពើបាបនិងអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្ញុំព្រះអម្ចាស់អើយសូមអត់ទោសឱ្យខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ឱព្រះវរបិតាដ៏សុចរិតអើយខ្ញុំសូមអង្វរអ្នក ឲ្យ ជួយខ្ញុំហើយនាំខ្ញុំមិន ឲ្យ ខ្មាសដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • អូព្រះនៃសេចក្ដីមេត្ដាករុណា! សូមអាណិតមេត្តាខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះហើយសូមឱ្យសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកឆក់យកខ្ញុំពីអ្នកដែលស្វែងរកការស្លាប់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយដោយមេត្តាករុណារបស់អ្នកស្ងៀមស្ងាត់រាល់សំលេងរបស់សាតាំងដែលប្រឆាំងនឹងខ្ញុំដើម្បីបំផ្លាញជីវិតខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • អូព្រះអម្ចាស់! ប្រើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលនៅជុំវិញខ្ញុំដើម្បីផ្គាប់ចិត្តខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូអាម៉ែន។
 • អូព្រះអម្ចាស់! ខ្ញុំរកមុខអ្នកដូចកូនរកមុខឪពុកម្តាយ។ បង្ហាញខ្ញុំនូវការពេញចិត្តរបស់អ្នកនៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អ្នកនៅក្នុងភាពលំបាករបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ។ សូមស្តាប់ខ្ញុំហើយអាណិតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយចិត្តទូលបង្គំបានពេញដោយអំណរនៅពេលដែលអ្នកឆ្លើយតបសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមប្រកាសថាសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកនឹងមិនដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងបញ្ហានៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះ (និយាយពីបញ្ហានេះ) មុនពេលដែលខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សសើចចំពោះសត្រូវរបស់ខ្ញុំ។ សូមអាណិតមេត្តាខ្ញុំមុនពេលខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្ញុំឃើញសញ្ញានៃការខកចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
 • អូព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំត្រូវការជំនួយនៅម៉ោងនេះ។ ជួយខ្ញុំលើបញ្ហានេះមុនពេលដែលវាយឺតពេលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • ឱព្រះជាម្ចាស់អើយព្រះអង្គជាព្រះដែលយកជនក្រីក្រចេញពីធូលីដីអ្នកក្រីក្រពីភ្នំលង់សូមបង្ហាញព្រះអម្ចាស់ជាព្រះហប្ញទ័យមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គនិងធ្វើអន្ដរាគមន៍ក្នុងស្ថានការណ៍នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយពេលដែលខ្ញុំបម្រើអ្នកជានិច្ចសូមអោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកតែងតែមានការថ្កោលទោសនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • ឱព្រះជាម្ចាស់នៃសេចក្តីមេត្តាអើយសូមក្រោកឡើងហើយការពារខ្ញុំពីរាល់ការចោទប្រកាន់មិនពិតរបស់ខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយឧបសគ្គនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺលើសលប់ពួកគេពិតជាខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការដោះស្រាយបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកហើយជួយខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • អូព្រះអម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ។ កុំអោយសត្រូវរបស់ខ្ញុំដាក់ខ្ញុំនៅក្នុងរណ្តៅនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 •  ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជវង្សរបស់ដាវីឌសូមអាណិតមេត្តាខ្ញុំហើយប្រយុទ្ធនឹងការប្រយុទ្ធនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 •  ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាខ្ញុំនិងជួយអ្នកជួយខ្ញុំនៅពេលនេះនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

 

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
អត្ថបទមុនទំនុកដំកើង ៩ សារមួយម្ដងៗ
អត្ថបទបន្ទាប់ទំនុកដំកើង ៩ សារមួយម្ដងៗ
ខ្ញុំឈ្មោះគ្រូគង្វាលអាយឃិកគូវជិនឌុមខ្ញុំជាមនុស្សរបស់ព្រះដែលជាមនុស្សងប់ងល់នឹងការផ្លាស់ប្តូររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះ។ ខ្ញុំជឿថាព្រះបានប្រទានអំណាចដល់អ្នកជឿទាំងអស់តាមលំដាប់លំដោយនៃព្រះគុណដើម្បីបង្ហាញពីអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ខ្ញុំជឿថាគ្មានគ្រីស្ទបរិស័ទណាម្នាក់គួរតែត្រូវបានគាបសង្កត់ដោយអារក្សទេយើងមានអំណាចដើម្បីរស់នៅនិងដើរក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការអធិស្ឋាននិងព្រះបន្ទូល។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬការប្រឹក្សាអ្នកអាចទាក់ទងខ្ញុំតាម chinedumadmob@gmail.com ឬ Chat me up តាម WhatsApp និង Telegram តាមលេខ +2347032533703 ។ ខ្ញុំក៏ចង់អញ្ជើញអ្នកឱ្យចូលរួមក្នុងក្រុមអធិស្ឋាន ២៤ ម៉ោងដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់យើងនៅលើតេឡេក្រាម។ ចុចលើលីងនេះដើម្បីចូលរួមឥឡូវនេះ https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ ។ សូមព្រះប្រទានពរ។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ