ការអធិស្ឋានសុំការរំដោះបំណុល

ថ្ងៃនេះយើងនឹងអោយប្រជាជនអធិស្ឋានសំរាប់ការរំដោះបំណុល។ យើងត្រូវបានដឹកនាំដោយវិញ្ញាណរបស់ព្រះដើម្បីព្យាបាលការអធិស្ឋានសម្រាប់ការរំដោះបំណុលពីព្រោះវាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងបំណុលរបស់ពួកគេ។ ទន្ទឹមនឹងនេះមនុស្សជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្រោមប្រភេទនេះគឺជាអ្នករកប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដូចជាប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថែរក្សាតម្រូវការរបស់ពួកគេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេនៅតែជំពាក់បំណុលគេ។ វាមើលទៅដូចជាស្មារតីនៃបំណុលបានកាន់កាប់ពួកគេហើយពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានដោយមិនចាំបាច់ចូល បំណុល.

មានមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវការការអធិស្ឋាននេះសម្រាប់ការរំដោះបំណុលពីព្រោះសត្រូវបានចាប់យកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេពួកគេមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានទៀតទេពួកគេថែមទាំងមិនអាចពន្យល់ពីរបៀបដែលពួកគេចំណាយលុយអ្វីទាំងអស់ដែលពួកគេដឹងគឺថានៅពេលពួកគេប្រមូលប្រាក់ឈ្នួលវា មិនចំណាយពេលយូរមុនពេលពួកគេបែកបាក់គ្នាទេមានប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេហែកហួរហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។ វាគួរឱ្យសោកស្តាយដែលដឹងថារហូតដល់ពួកគេទទួលបានការគ្រប់គ្រងលើហិរញ្ញវត្ថុពួកគេនឹងមិនរួចផុតពីបំណុលឡើយ។

តើអ្នកគ្រប់គ្រងសាខាធនាគារនឹងដើរទៅរកគ្រូបឋមដើម្បីខ្ចីប្រាក់រហូតដល់ចុងខែយ៉ាងដូចម្តេច។ នេះពន្យល់ថាវាគឺជាពរជ័យរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលធ្វើអោយមានទ្រព្យសម្បត្ដិ។ យើងមិនមានភាពគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងរកបាន; យើងមានភាពគ្រប់គ្រាន់នោះតាមចំនួននៃព្រះគុណដែលយើងទទួល។ មិនទាល់តែព្រះគុណចាប់ផ្តើមនិយាយនៅក្នុងជីវិតរបស់បុរសនោះគាត់នៅតែមើលទៅក្របើទោះបីជាគាត់រកប្រាក់បានរាប់លានក៏ដោយ។

ហេតុដូច្នេះហើយនៅក្នុងការអធិស្ឋាននេះសម្រាប់ការរំដោះបំណុលយើងនឹងផ្តោតលើចំណុចការអធិស្ឋានបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះលែងមនុស្សពីអំណាចដែលបានកាន់កាប់លើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេហើយយើងក៏នឹងកំពុងអធិស្ឋានបន្ថែមទៀតសម្រាប់ស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រជាជន។ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកត្រូវការការអធិស្ឋាននេះឬអ្នកមាននរណាម្នាក់ដែលអ្នកគិតថាត្រូវការនិយាយការអធិស្ឋានសូមកុំអាត្មានិយមកុំចែកចាយជាមួយមនុស្សបែបនេះ។

ចំណុចអធិស្ឋាន:

ព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវខ្ញុំបានផ្តាច់ចេញពីអំណាចទាំងឡាយដែលបានកាន់កាប់លើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំហើយរាល់ការខ្ជះខ្ជាយលេបផលចំណេញនៃហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំដែលតែងតែធ្វើអោយខ្ញុំបែកបាក់ក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃ។ ខ្ញុំបានបំផ្លាញអ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
ខ្ញុំប្រឆាំងនឹងអំណាចទាំងអស់ដែលបដិសេធខ្ញុំពីស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំអំណាចទាំងអស់ដែលកំពុងអង្គុយលើលំហូរសេរីនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំតាមវិស័យស្មារតី។ ខ្ញុំបំផ្លាញអំណាចបែបនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ រាល់អំណាចដែលសំរេចចិត្តប្រែក្លាយខ្ញុំទៅជាកម្មវត្ថុនៃការសើចចំអកតាមរយៈបំណុលខ្ញុំដោះលែងខ្លួនអ្នកពីអ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូដូចដែលអ្នកបានបង់ថ្លៃដើមទុននៅលើឈើឆ្កាងនៃកាល់វ៉ារីសម្រាប់ការប្រោសលោះនិងការសង្គ្រោះរបស់មនុស្សដើម្បីដោះលែងបុរសពីច្រវាក់និងទាសភាពរបស់អារក្សខ្ញុំដោះលែងខ្លួនខ្ញុំពីការជាប់ជំពាក់ឬច្រវាក់បំណុលដែលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ ចាប់ពីពេលនេះខ្ញុំប្រកាសពីភាពលេចធ្លោរបស់ខ្ញុំលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំលើប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

រាល់បណ្តាសាមនុស្សជំនាន់ឬបុព្វបុរសដែលរក្សាប្រជាជននៅចំពោះមុខខ្ញុំដោយជំពាក់បំណុលខ្ញុំប្រឆាំងនឹងអ្នកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ រាល់អំណាចនិងអំណាចទាំងអស់ដែលធ្វើឱ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្ញុំជំពាក់បំណុលគេទោះបីពួកគេរកចំណូលបានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែប្រឆាំងនឹងអ្នកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ព្រះគម្ពីរបានធ្វើឱ្យគេដឹងថាយើងត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះដែលមានឈ្មោះខ្ពស់ជាងឈ្មោះឯទៀតៗដែលនៅពេលនិយាយពីឈ្មោះព្រះយេស៊ូជង្គង់ទាំងអស់ត្រូវតែលុតជង្គង់ហើយអណ្តាតទាំងអស់ត្រូវតែសារភាពថាគាត់ជាព្រះ។ Hear ព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់ដែលជាអ្នកជំពាក់បំណុលខ្ញុំនឹងបំផ្លាញអំណាចរបស់អ្នកលើខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំចេញក្រឹត្យថាស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុក្លាយជាចំណែករបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសពីការទ្រទ្រង់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំសំរេចថានៅក្នុងព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យនៃព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនឹងមិនបែកបាក់ម្តងទៀតដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទេ។

ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដល់ព្រះថាអ្នកនឹងបង្រៀនខ្ញុំពីរបៀបចំណាយប្រាក់ខ្ញុំចង់អោយអ្នកបង្រៀនខ្ញុំពីរបៀបគ្រប់គ្រងនិងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងមិនបែកបាក់ម្តងទៀត។ ខ្ញុំចង់ឲ្យ អ្នកបង្រៀនខ្ញុំពីរបៀបចាយលុយដោយប្រាជ្ញាខ្ញុំមិនព្រមធ្វើជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសខ្ញុំប្រឆាំងនឹងរាល់ការចំណាយខ្ជះខ្ជាយដែលបានគ្រប់គ្រងខ្ញុំខ្ញុំបំផ្លាញអ្នកដោយភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

ឱព្រះវរបិតាអើយការបន្ធូរបន្ថយដែលបំណុលបានផ្តល់ឱ្យបុរសគឺមានតែមួយរយៈប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែម្នាក់នឹងពេញចិត្តនៅពេលដែលម្នាក់ជាម្ចាស់ត្រឹមត្រូវនៃអ្វីមួយ។ ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសម្រាប់ព្រះគុណនៃការកាន់កាប់, ព្រះគុណសម្រាប់ការមានរបស់របរតាមរបៀបត្រឹមត្រូវ, ព្រះគុណមិនដែលមានកំរិតទាបនៅលើសាច់ប្រាក់, ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ, ខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងបង្រៀនដៃរបស់ខ្ញុំពីរបៀបរកលុយខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹង ដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំលើរបៀបដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តថាលុយព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូខ្ញុំមិនចង់ជំពាក់បំណុលម្តងទៀតខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងធ្វើសំវិធានការសំរាប់ខ្ញុំដើម្បីដោះស្រាយនូវអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងជំពាក់ហើយអ្នកនឹងបណ្តាលឱ្យសំវិធានធននោះមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជានិច្ចដែលខ្ញុំនឹងមានច្រើនជាង មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯងដោយមិនជំពាក់បំណុលគេខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវព្រះគុណនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ។

ព្រះវរបិតានៅស្ថានសួគ៌ខ្ញុំប្រើការអធិស្ឋាននេះជាចំណុចនៃការទាក់ទងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅទីនោះដែលជីវិតត្រូវបានរំខានដោយស្មារតីនៃបំណុលដោយសារតែភាពក្រីក្រដ៏ធំធេងខ្ញុំបំបែកសម្រាប់ការរកឃើញហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ពួកគេ។ មនុស្សប្រុសស្រីគ្រប់រូបដែលបានជំពាក់បំណុលដោយសារជំពាក់បំណុលគេយ៉ាងសាមញ្ញព្រោះពួកគេមិនអាចរកការងារធ្វើបាន។ បុរសនិងស្ត្រីដែលបានជំពាក់បំណុលគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារពួកគេមិនអាចរកជំនួយបានឪពុកខ្ញុំនៅស្ថានសួគ៌ខ្ញុំសូមអង្វរអ្នក ផ្តល់ជំនួយដល់ពួកគេដែលពួកគេបានរំពឹងទុកយ៉ាងតិចនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ អ្នកដែលត្រូវការការងារគួរតែទទួលបានការងារធ្វើក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្ញុំអធិស្ឋានសម្រាប់ឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីគ្រប់រូបដែលត្រូវការសេរីភាពខ្ញុំចេញក្រឹត្យគន្លឹះដើម្បីភាពរុងរឿងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺត្រូវបានដោះលែងឱ្យពួកគេនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

មតិយោបល់ 1

  1. សូមបួងសួងចំពោះកូនស្រីវង្វេងស្មារតីនិងកូនប្រុសខ្ញុំដែលមានសុខភាពមិនល្អ។ បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ។ ត្រូវការផ្ទះមួយរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំត្រូវការការរួចផុតពីការស្លាប់ខាងវិញ្ញាណនិងចំណេះដឹងអំពីរបៀបមានជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់។ និងវិធីដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ