ការអធិស្ឋានសំរាប់ឆ្នាំថ្មី ២០២១

12
1303

 

របាក្សត្រទី ១ ១៦: ៨ ចូរអរព្រះគុណដល់ព្រះអម្ចាស់សូមអំពាវនាវដល់ព្រះនាមទ្រង់។ សូមសំដែងអោយប្រជាជាតិនានាដឹងអំពីកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានធ្វើ។

ថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលរួមអធិស្ឋានសំរាប់ឆ្នាំថ្មី ២០២១ ។ ឆ្នាំថ្មីជិតមកដល់ហើយ។ មួយឆ្នាំដែលយើងមិនដែលឃើញឬបទពិសោធន៍។ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការអធិស្ឋានមុនចូលឆ្នាំថ្មី។ ខណៈពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចរង់ចាំធ្វើជាសាក្សីនៅឆ្នាំថ្មីនេះយើងត្រូវចាំថាឆ្នាំ ២០២០ គឺជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោក។ នីហ្សេរីយ៉ាក្នុងចំណោមប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកបានទទួលរងនូវប្រលោមលោក Covid-2021 ។ នៅពេលដែលកំដៅនៃ Covid-2020 កំពុងតែថយចុះយើងត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានបញ្ហាមួយទៀតដែលជាការតវ៉ារបស់ #Endsars ។ បញ្ហាប្រឈមពីរយ៉ាងដែលប្រទេសនេះបានស៊ូទ្រាំក្នុងឆ្នាំ ២០២០ បានរស់រានមានជីវិតជាច្រើនប៉ុន្តែព្រះបានរក្សាយើងម្នាក់ៗ។

ខណៈពេលដែលយើងរង់ចាំសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី ២០២១ នឹងមកដល់យើងសង្ឃឹមថានិងអធិស្ឋានដល់ព្រះថាវាជាឆ្នាំល្អប្រសើរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា។ ដែលត្រូវបានគេនិយាយយើងត្រូវតែយល់ថាម្នាក់ៗទទួលបានពរជ័យ។ ទោះបីជាបទពិសោធន៍គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដែល 2021 មាន, មានពរជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំនេះ, ដូច្នេះក៏ជាឆ្នាំ 2020 មកជាមួយនឹងពរជ័យផ្ទាល់របស់ខ្លួន។ នៅពេលដែលយើងលើកអាសនៈនៃការអធិស្ឋានមុនពេលចូលឆ្នាំថ្មីវាធ្វើអោយយើងទទួលបានពរជ័យជាច្រើននៅឆ្នាំថ្មី។

មគ្គុទេសក៍ការអធិស្ឋាននេះនឹងមានទិសដៅនៅឆ្នាំថ្មី។ មូលហេតុដែលមនុស្សជាច្រើនមិនមានគឺដោយសារតែពួកគេបដិសេធមិនសួរ។ បទគម្ពីរនិយាយថាគោះហើយវានឹងត្រូវបានបើកស្វែងរកហើយអ្នកនឹងរកឃើញ។ មានតម្រូវការក្នុងការស្វែងរកទិសដៅនៅក្នុងឆ្នាំថ្មី។ បុរសម្នាក់ដែលដឹកនាំដោយវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រូវរួចផុតពីបញ្ហា។ អំពើអាក្រក់នឹងមិនមកជិតកន្លែងរស់នៅរបស់មនុស្សបែបនេះទេ។

ចំណុចអធិស្ឋាន៖

 • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូខ្ញុំសូមអរគុណជាពិសេសចំពោះអំណោយនៃជីវិត។ ខ្ញុំលើកតម្កើងអ្នកដែលបានរក្សាជីវិតរហូតដល់ពេលនេះ។ បទគម្ពីរប្រាប់ថាគឺដោយមេត្តាករុណារបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលយើងមិនត្រូវបានបំផ្លាញ។ ខ្ញុំសូមអរគុណដែលធ្វើជាព្រះលើជីវិតខ្ញុំ។ សូមអរគុណលោកម្ចាស់ដែលបានរក្សាខ្ញុំឱ្យមានសុវត្ថិភាពឆ្លងកាត់កំដៅឆ្នាំ ២០២០ ខ្ញុំសូមអរគុណដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំធ្វើបាបជាមួយ Covid-2020 ដែលបានស្លាប់ខ្ញុំសូមអរគុណដែលមិនបានធ្វើឱ្យជនរងគ្រោះធ្លាក់ទៅគ្រាប់កាំភ្លើងខុសគោលដៅខ្ញុំលើកតម្កើងឈ្មោះដ៏វិសុទ្ធរបស់អ្នកព្រះយេស៊ូវដ៏អស្ចារ្យ ។
 • ឱព្រះជាម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមបួងសួងអោយរាល់អាជីវកម្មដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ ២០២០ នឹងបានគ្រប់លក្ខណ៍នៅឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • លោកម្ចាស់ខ្ញុំស្វែងរកទិសដៅនៅឆ្នាំ ២០២១; ខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងដឹកនាំខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំមិនព្រមធ្វើការនៅក្នុងភាពងងឹតទេនៅឆ្នាំ ២០២១; ខ្ញុំអធិស្ឋានសូមឱ្យវិញ្ញាណរបស់អ្នកដឹកនាំខ្ញុំ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះចេស្ដារបស់អ្នកនឹងការពារក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនិងខ្ញុំនៅឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ឪពុកខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកមកលើខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ ២០២១; ពាក្យរបស់អ្នកនិយាយថាខ្ញុំនឹងមានសេចក្ដីមេត្ដាករុណាដល់អ្នកណាដែលខ្ញុំនឹងមានមេត្តាករុណានិងអាណិតអាសូរដល់អ្នកណាដែលខ្ញុំចង់បាន។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលអ្នកនឹងមានសេចក្តីមេត្តាករុណានៅឆ្នាំ ២០២១ ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងរាប់ខ្ញុំថាសក្តិសមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • រាល់អំណាចដែលដាក់កម្រិតលើខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាពួកគេនឹងត្រូវចាញ់នៅឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ បទគម្ពីរចែងថាសូមក្រឡេកមើលជនជាតិអេស៊ីបដែលអ្នកបានឃើញសព្វថ្ងៃនេះ។ អ្នកនឹងលែងឃើញពួកគេទៀតហើយ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថារាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយនៅចំពោះមុខខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • តាមគ្រប់វិធីដែលខ្ញុំខកចិត្តនៅឆ្នាំ ២០២០ ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាខ្ញុំនឹងត្រូវបានគេប្រារព្ធនៅឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ Hear ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលអ្នកធ្វើនៅឆ្នាំ ២០២១។ ខ្ញុំនឹងទទួលបានពរលើសពីវិធានការនានាក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ដ្បិតមានសេចក្ដីចែងទុកមកថាៈ "ខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងថ្មីឥឡូវនេះវានឹងធ្វើអោយអ្នកមិនដឹងខ្លួនខ្ញុំនឹងធ្វើផ្លូវមួយនៅវាលរហោស្ថាននិងទន្លេនៅវាលខ្សាច់" ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងចាប់ផ្តើមរឿងថ្មីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានសម្រាប់វិមាត្រនៃអច្ឆរិយៈដែលជាវិមាត្រថ្មីនៃសិរីល្អក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ឱព្រះវរបិតាអើយគ្រប់អំណាចនិងអាសនៈដែលត្រូវបានលើកឡើងប្រឆាំងនឹងរបកគំហើញរបស់ខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ខ្ញុំសូមក្រិត្យថាពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញមុនខ្ញុំនៅឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ ព្រះនៃការចាប់ផ្តើមថ្មីខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ខ្ញុំសំរេចនូវរបកគំឃើញខាងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ ភ្លើងខ្មោចបរិសុទ្ធបំផ្លាញរាល់អំណាចដែលមានកំណត់ក្នុងជីវិតខ្ញុំ។
 • ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងទៅមុនខ្ញុំហើយបំផ្លាញបញ្ហាទាំងអស់ដែលប្រហែលជាចង់មកតាមផ្លូវខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ ខ្ញុំចេញក្រឹត្យថាការលំបាកនិងទុក្ខវេទនានៅឆ្នាំ ២០២០ នឹងមិនឆ្លងចូលឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូឡើយ។
 • ខ្ញុំបើកទ្វារឱកាសនៅឆ្នាំ ២០២១ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ រាល់ឱកាសដែលបិទទ្វារត្រូវបានបើកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ខ្ញុំលុបចោលរាល់ទម្រង់នៃជំងឺនិងជំងឺក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ ខ្ញុំសូមលុបចោលជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូអ្នកលុបចោល Covid-2021 ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូខ្ញុំបោះបង់ចោលជំងឺមហារីកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • បទគម្ពីរចែងថាគំនិតល្អ ៗ មកពីព្រះអម្ចាស់។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវគំនិតដែលខ្ញុំត្រូវការដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ គំនិតដែលនឹងប្រកាសខ្ញុំដល់ពិភពលោកខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកឱ្យដោះលែងខ្ញុំនៅឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • លោកឪពុកខ្ញុំក្រឹត្យឆ្នាំ ២០២១ ជាឆ្នាំប្រមូលផលរបស់ខ្ញុំ។ រាល់ឆ្នាំនៃការងារដ៏វែងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាខ្ញុំនឹងទទួលបានផលច្រើននៅឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ខ្ញុំដោះលែងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំពីកណ្តាប់ដៃរបស់អារក្សនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ បទគម្ពីរចែងថាចូរប្រកាសរឿងនោះហើយវានឹងត្រូវបង្កើតឡើង។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថាដោយសេចក្ដីមេត្ដាករុណារបស់អ្នកអ្នកនឹងដោះលែងខ្ញុំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូខ្ញុំមិនត្រូវខ្មាស់អៀនក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូទេ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលចង់ធ្វើឱ្យខ្ញុំអាម៉ាស់ខ្ញុំចេញក្រឹត្យថាវានឹងត្រូវបានប្រែទៅជានៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។
 • ខ្ញុំចេញក្រឹត្យថានៅឆ្នាំ ២០២១ ខ្ញុំនឹងមិនខកចិត្តនៅឯគែមនៃរបកគំហើញមួយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថារាល់អំណាចដែលធ្វើឱ្យមនុស្សអាក់អន់ចិត្តនៅគែមនៃរបកគំហើញខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងបំផ្លាញវានៅចំពោះមុខខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ខ្ញុំសំរេចដោយមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់។ រាល់គោលនយោបាយដែលនឹងត្រូវបានធ្វើដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ ២០២១ នឹងធ្វើឱ្យខ្ញុំពេញចិត្តក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

12 COMMENTS

 1. Je béni le Seigneur ព្រះយេស៊ូចាក់បំពេញទំនោរចិត្តរបស់គាត់ដោយគិតពីចំនុចសំខាន់ៗនៃការធ្វើជំនួញនៅឆ្នាំ ២០២០ (ទិសដៅ ២០២១) ។

 2. GRACIAS DIOS MÍO, PORQUÉ ESTOY SEGURO QUE ESTE AÑOឆ្នាំ ២០២១, ME VAS អៅហ្វាន់ឌ័រដេលីអិមឌីអេសឌីអាយអិមវ៉ាធីអិមប៊ីលីបឺរ៉ាឌីអេសអូហ្សី, TE REITERO MI AGRADECIMIENTO, DIOS ETERNO ។
  អាម៉ែន!

 3. Merci Éternel Dieu des armées pour cette prière que tu as mise à notre disposition ។ Je te bénis et te rend grâce pour ton amour infini et ចាក់ tes bienfaits sans nombre ។ បន្តអាស៊ីអាគ្នេយ៍ fort កម្លាំងពង្រឹងដ៏ធំដល់ពួកអ្នកដែលមិនមែនជាផ្នែកនៃសេចក្តីសង្ឃឹមទេ។ អាម៉ែន

 4. ខ្ញុំចេញក្រឹត្យថានៅឆ្នាំ ២០២១ ខ្ញុំនឹងមិនខកចិត្តនៅឯគែមនៃរបកគំហើញមួយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថារាល់អំណាចដែលធ្វើឱ្យមនុស្សអាក់អន់ចិត្តនៅគែមនៃរបកគំហើញខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងបំផ្លាញវានៅចំពោះមុខខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

 5. រាល់អំណាចដែលដាក់កម្រិតលើខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាពួកគេនឹងត្រូវចាញ់នៅឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ បទគម្ពីរចែងថាសូមក្រឡេកមើលជនជាតិអេស៊ីបដែលអ្នកបានឃើញសព្វថ្ងៃនេះ។ អ្នកនឹងលែងឃើញពួកគេទៀតហើយ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថារាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយនៅចំពោះមុខខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ