សេចក្តីប្រកាសដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១

2
6521

 

ថ្ងៃនេះយើងនឹងដោះស្រាយជាមួយសេចក្តីប្រកាសដ៏មានអានុភាពសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១។ បទគម្ពីរនិយាយថាប្រកាសរឿងមួយហើយវានឹងត្រូវបានបង្កើតឡើង។ យើងមានថាមពលច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងពាក្យនៃមាត់របស់យើង។ តើអ្នកមិនធ្លាប់អានផ្នែកខ្លះនៃបទគម្ពីរដែលនិយាយថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកការពិតទេថាអ្វីៗដែលអ្នកចងនៅលើផែនដីនឹងត្រូវបានចងនៅលើមេឃហើយអ្វីៗដែលអ្នកស្រាយនៅលើផែនដីនឹងត្រូវបានស្រាយនៅស្ថានសួគ៌។ យើងមានអំណាចបង្កើតនិងរំកិលអណ្តាតរបស់យើង។

យើងនឹងនិយាយការអធិស្ឋានសេចក្តីប្រកាសដ៏មានឥទ្ធិពលមួយចំនួនសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១។ តាមរយៈពាក្យសំដីរបស់យើងយើងនឹងរៀបចំថាតើឆ្នាំនឹងទៅជាយ៉ាងណា។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

នៅពេលដែលឆ្នាំ ២០២០ ជិតដល់ទីបញ្ចប់មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនកំពុងកើតឡើងនៅជុំវិញ។ ខណៈពេលដែលវាជាឆ្នាំល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកខ្លះអ្នកផ្សេងទៀតមិនអាចនិយាយដូចគ្នាបានទេ។ ទោះយ៉ាងណាឆ្នាំ ២០២១ គឺជាឆ្នាំថ្មី។ មានពរជ័យជាច្រើនដែលនឹងមាននៅក្នុងនោះ។ ដូចគ្នានេះផងដែរវានឹងមានគ្រោះមហន្តរាយជាច្រើន។ ទោះជាយ៉ាងណា, បទគម្ពីរបាននិយាយថាខ្ញុំដឹងថាគំនិតដែលខ្ញុំមានចំពោះអ្នក; ពួកគេគឺជាគំនិតល្អហើយមិនមែនជាគំនិតអាក្រក់ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការបញ្ចប់ដែលរំពឹងទុក។

ដូចជាមានពរជ័យមានបញ្ហាជាមួយវាដែរ។ វានៅសល់សម្រាប់យើងដើម្បីទាមទារពរជ័យនិងការពារអំពើអាក្រក់ពីការមកជិតកន្លែងរបស់យើង។ នេះអាចសម្រេចបានតាមរយៈការអធិស្ឋាន។ យើងនឹងបួងសួងសេចក្តីប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីយើងមានពេលដ៏អស្ចារ្យនៅឆ្នាំ ២០២១។ ចូរចាំថាបទគម្ពីរចែងថាបើអ្នកណានិយាយចូរអោយគេនិយាយដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ យើងនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងនាមជាពាក្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ខ្ញុំចេញក្រឹត្យដោយអំណាចនៃស្ថានសួគ៌នៅពេលយើងចាប់ផ្តើមប្រើមគ្គុទេសក៍អធិស្ឋាននេះសូមអោយព្រះពររបស់ព្រះដ៏មានឫទ្ធានុភាពខ្លាំងក្លាមកសណ្ឋិតលើអ្នកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

ចំណុចអធិស្ឋាន៖

 • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកចំពោះអំណោយទាននៃជីវិតខ្ញុំសូមអរគុណដល់ដង្ហើមនៃថ្ងៃថ្មីនិងឆ្នាំថ្មីព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយព្រះនាមរបស់អ្នកបានថ្កុំថ្កើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសំរេចថារាល់អំណាចនិងអំណាចដែលបានប្តេជ្ញាធ្វើឱ្យឆ្នាំ ២០២១ វេទនាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសូមប្រកាសមរណភាពរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំដាក់អំណាចនៃភាពងងឹតគ្របលើជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយជាប់ចំណងអស់កល្បជានិច្ចនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំមកប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់ខ្មាំងសត្រូវដើម្បីបំផ្លាញផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំបានបំផ្លាញវាដោយភ្លើងនៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • ឱព្រះវរបិតាខ្ញុំអើយខ្ញុំក្រឹត្យនេះថាឆ្នាំ ២០២១ នឹងប្រសើរជាងឆ្នាំ ២០២០ ចំពោះរាល់ការជះឥទ្ធិពលទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំមានទាំងអស់ដែលខ្ញុំមិនអាចទទួលបាននៅឆ្នាំ ២០២០ ។ ខ្ញុំសំរេចគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំមិនបានសំរេចនៅឆ្នាំ ២០២០ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • លោកម្ចាស់យេស៊ូខ្ញុំបើកគ្រប់ឱកាសទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមលោកយេស៊ូ។ រាល់ទ្វារនៃរបកគំហើញដែលជាទ្វារនៃការលើកស្ទួយដែលសត្រូវបានបិទប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនៅឆ្នាំ ២០២០ ខ្ញុំបានបំបែកពួកគេនៅចំពោះមុខខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ព្រះអង្គអើយខ្ញុំក្រិត្យថាអំណាចនិងព្រះគុណដើម្បីធ្វើការកេងចំណេញដ៏ធំជាងនេះត្រូវបានដោះលែងដល់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំប្រគល់ខ្លួនខ្ញុំទៅក្នុងអាណាចក្រនៃភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ខ្ញុំមកប្រឆាំងនឹងអំណាចកំណត់ទាំងអស់។ កត្តាទាំងអស់ដែលអាចនឹងប្រឆាំងនឹងខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញនៅចំពោះមុខខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ខ្ញុំបានដាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំទៅក្នុងការថែទាំរបស់អ្នកព្រះអម្ចាស់យេស៊ូ គ្មានផែនការអាក្រក់ឬកាលវិភាគណាអាចឈ្នះលើវានៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវឡើយ។ ខ្ញុំប្រឆាំងនឹងរាល់ផែនការរបស់សត្រូវដើម្បីពង្រាយអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំនៅឆ្នាំ ២០២១ ដោយភ្លើងខ្មោចបរិសុទ្ធ។
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសំរេចថាគ្មាននរណាមាឌធំឬមារសាតាំងអាចឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់ខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូឡើយ។
 • បទគម្ពីរចែងថាព្រះរបស់ខ្ញុំនឹងផ្គត់ផ្គង់នូវរាល់តំរូវការរបស់ខ្ញុំយោងទៅតាមភោគទ្រព្យរបស់ព្រះអង្គប្រកបដោយសិរីរុងរឿងតាមរយៈព្រះគ្រិស្ដយេស៊ូ។ ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថារាល់តម្រូវការរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបំពេញនៅឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ខ្ញុំប្រកាសពីការព្យាបាលដ៏ទេវភាពលើជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ តាមរបៀបណាមួយដែលសុខភាពរបស់ខ្ញុំត្រូវបានរងឥទ្ធិពលពីអំណាចរបស់អារក្សខ្ញុំចេញប្រកាសដោយអំណាចនៃស្ថានសួគ៌ថាព្រះហស្តនៃព្រះដ៏មានឫទ្ធានុភាពខ្លាំងក្លាបំផុតមកលើខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • ខ្ញុំក្រិត្យវិន័យក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ រូបកាយរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាកន្លែងដែលមានជំងឺនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវទេ។ ដ្បិតមានសេចក្ដីចែងទុកមកថាព្រះគ្រិស្ដបានធ្វើអោយគ្រប់ទាំងជំងឺរបស់ខ្ញុំបានជាសះស្បើយ។ ព្រះចេស្ដារបស់ព្រះចាត់ទុកជាមោឃៈរាល់ផែនការរបស់ខ្មាំងសត្រូវដើម្បីធ្វើបាបខ្ញុំដោយជំងឺដ៏អាក្រក់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំសូមប្រកាសថាការពេញចិត្តរបស់ព្រះដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិនឹងគ្របបាំងជីវិតខ្ញុំនៅឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ ព្រះគម្ពីរនិយាយថាប្រសិនបើផ្លូវរបស់មនុស្សគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះគាត់នឹងធ្វើឱ្យគាត់មានការពេញចិត្តនៅចំពោះមុខមនុស្ស។ ខ្ញុំសំរេចថាស្ថានសួគ៌នឹងត្រូវបានបើកឱ្យខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមសំរេចថាសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិដែលជួយបំពេញការយល់ដឹងរបស់មនុស្សនឹងគ្របបាំងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយទ្វារទាំងអស់ដែលត្រូវបានបិទជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងបើកឱ្យពួកគេសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • ខ្ញុំនិយាយពីការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំទៅជាការសម្តែងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ការជំរុញដែលខ្ញុំស័ក្តិសមនិងមួយដែលខ្ញុំមិនគួរធ្វើខ្ញុំចេញក្រៅដោយព្រះគុណនៃព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពួកគេត្រូវបានបង្ហាញឱ្យឃើញនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ខ្ញុំដោះស្រាយរាល់បញ្ហាអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ នៅឆ្នាំ ២០២១ ខ្ញុំនឹងរកឃើញឆ្អឹងឆ្អឹងនិងសាច់របស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ បុរសឬស្ត្រីដែលអ្នកព្រះចង់ធ្វើជាដៃគូជីវិតខ្ញុំនឹងរកខ្ញុំនៅឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ព្រះខ្ញុំក្រឹត្យដែលលិខិតតែងតាំងរបស់ខ្ញុំត្រូវបានចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ ព្រះអម្ចាស់ការងារសុបិន្តរបស់ខ្ញុំត្រូវបានដោះលែងឱ្យខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំសូមសំរេចដោយមេត្តាករុណារបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមទ្រង់ប្រទាននូវសេចក្តីសុខដល់ព្រលឹងទូលបង្គំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំបដិសេធមិនមានបញ្ហាក្នុងឆ្នាំ ២០២១; ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យព្រលឹងខ្ញុំបានសម្រាកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
  ខ្ញុំសំរេចជោគជ័យលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំដាក់ដៃលើខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ.

2 COMMENTS

 1. សូមសរសើរតម្កើងព្រះអម្ចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភាពជាមួយនឹងអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំជា... ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថា អរគុណព្រះយេស៊ូវ ដែលទ្រង់ធ្វើជាអ្វីៗទាំងអស់របស់ខ្ញុំ... ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅទីនេះ ព្រោះតែអ្នក... អ្នកបានបង្ហូរឈាមរបស់អ្នកនៅលើភ្នំក្រវាញសម្រាប់ខ្ញុំ ... គ្រួសាររបស់ខ្ញុំ ... និងអ្នកដែលបាត់បង់ ... ដោយសារតែអ្នក ខ្ញុំពិតជាទំនេរមែន… អរគុណ អរគុណ អរគុណ។ ខ្ញុំស្រលាញ់អ្នក💕💕💕💕💒💒💒💒💕💕💕💕💕អធិស្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំពួកបរិសុទ្ធ…ខ្ញុំកំពុងព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅទៅអារីហ្សូណា… សូមអធិស្ឋានថាព្រះជាម្ចាស់នឹងស្វែងរកផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យដល់យើង… ជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់យើងត្រូវបានបំពេញ…អាម៉ែន💒

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.