ការអធិស្ឋានដើម្បីជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មនៅឆ្នាំ ២០២១

0
802

ថ្ងៃនេះយើងនឹងដោះស្រាយជាមួយការអធិស្ឋានដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មនៅឆ្នាំ ២០២១។ ប្រសិនបើយើងមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងនោះឆ្នាំ ២០២០ គឺជាការពិបាកណាស់។ អាជីវកម្មជាច្រើនត្រូវបានបិទដោយសារឥទ្ធិពលនៃការរាតត្បាត។ ម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើនបានវិលត្រឡប់មកតាមផ្លូវវិញដោយព្យាយាមរកមធ្យោបាយសម្រាប់ខ្លួនគេនិងក្រុមគ្រួសារ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាជីវកម្មមួយចំនួនបានរីកលូតលាស់កាន់តែច្រើនក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត។ វាដូចជាជំងឺរាតត្បាតដែលនាំទៅដល់ការស្លាប់នៃអាជីវកម្មផ្សេងទៀតមិនទទួលបានដល់ពួកគេ។ នេះធ្វើឱ្យយើងយល់ពីផ្នែកនៃបទគម្ពីរដែលនិយាយថាដោយកម្លាំងមិនអាចមាននរណាម្នាក់ឈ្នះបានទេ។

បុរសមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងទេ។ គាត់មិនត្រូវបានគេបង្កើតឱ្យមានគ្រប់គ្រាន់ទេ។ យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីពឹងផ្អែកតែលើព្រះ។ នៅពេលយើងជឿជាក់លើព្រះល្មមនឹងថែរក្សាអាជីវកម្មរបស់យើងយើងនឹងរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យណាមួយដែលយើងជ្រើសរើស។ នៅពេលយើងឈានចូលដល់ឆ្នាំ ២០២១ យើងត្រូវតែចេញពីស្មារតីពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងហើយពឹងផ្អែកលើព្រះដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើង។

សៀវភៅទំនុកដំកើង ៣៧: ៤ ចូររីករាយនឹងព្រះអម្ចាស់ហើយព្រះអង្គនឹងប្រទាននូវសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៃចិត្តអ្នកនៅពេលដែលអ្នករីករាយនឹងព្រះអម្ចាស់អ្នកប្រគល់អ្វីៗទាំងអស់ដល់គាត់ហើយទុកចិត្តគាត់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនាំអ្នកនៅផ្នែកខាងស្តាំឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ។ បំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបំពេញ។ ខ្ញុំសំរេចដោយអំណាចនៃស្ថានសួគ៌ មុខជំនួញរបស់អ្នកនឹងលែងមានសេចក្តីហិនវិនាសទៀតក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ។ វាត្រូវបានសរសេរ; ព្រះមិនមើលងាយការចាប់ផ្តើមដ៏រាបទាបទេ។ ទោះបីអាជីវកម្មរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមតូចក៏ដោយខ្ញុំឃើញព្រះយកអាជីវកម្មនោះទៅកម្រិតបន្ទាប់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

ខ្លឹមសារនៃការរស់នៅទាំងមូលគឺផ្តោតលើការទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីធ្វើអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើសំរាប់ខ្លួនយើង។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថាដោយមេត្តាករុណារបស់ព្រះអម្ចាស់អាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងទទួលជោគជ័យក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ចំណុចអធិស្ឋាន៖ 

 • ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះព្រះគុណដែលអ្នកបានផ្តល់ដល់ខ្ញុំខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះគំនិតដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មខ្ញុំលើកតម្កើងអ្នកសម្រាប់ព្រះគុណរបស់អ្នកសូមឱ្យព្រះនាមរបស់អ្នកត្រូវបានលើកតម្កើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំសូមយកជំនួញរបស់ខ្ញុំទៅក្នុងដៃរបស់អ្នក។ ខ្ញុំបញ្ជូនអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងអំពីអាជីវកម្មទៅក្នុងដៃរបស់អ្នក។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងដឹកនាំខ្ញុំនៅផ្នែកខាងស្តាំដើម្បីរីកចម្រើននៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 
 • បពិត្រព្រះជាអម្ចាស់ខ្ញុំសូមអង្វរសូមប្រាជ្ញារបស់ព្រះអង្គ។ ប្រាជ្ញាក្នុងការដោះស្រាយជាមួយការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យជំនួញរបស់ខ្ញុំព្រះអម្ចាស់អើយសូមបញ្ចេញវាមកលើខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ព្រះអម្ចាស់អើយព្រះគុណនៃឧត្តម។ អំណាចដែលនឹងដាក់ខ្ញុំឡែកសម្រាប់ភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមអធិស្ឋានឱ្យអ្នកដោះលែងវាមកលើខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគម្ពីរប្រាប់ថាអ្នកដែលស្គាល់ព្រះនឹងមានកម្លាំងហើយពួកគេនឹងកេងចំណេញ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានសម្រាប់ព្រះគុណដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំព្រះអម្ចាស់ដោះលែងឱ្យខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ វិធីដែលអ្នកបានចាក់ប្រេងដានីយ៉ែលហើយអ្នកបានធ្វើឱ្យគាត់ប្រសើរជាងអ្នកនៅសម័យគាត់ ១០ ដងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាព្រះគុណបែបនេះនិយាយពីជំនួញរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំលើកលែងការរកស៊ីរបស់ខ្ញុំពីរាល់គោលនយោបាយអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ ២០២១ ដើម្បីចៀសវាងអាជីវកម្មធំ ៗ ។ ខ្ញុំធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំនៅលើថ្មើរជើងនៃអាណាចក្រស្ថានសួគ៌ហើយខ្ញុំបានចេញប្រកាសថាគ្មានគោលការណ៍របស់មនុស្សណាម្នាក់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើននៃអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ 
 • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសូមឱ្យព្រះគុណដោះស្រាយការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្ញុំដោយភាពរាបទាប។ ព្រះគុណមិនឱ្យខកចិត្តដោយការប្រកួតប្រជែងឪពុកដោះលែងវាមកលើខ្ញុំថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំសូមអធិស្ឋានសម្រាប់វិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអម្ចាស់។ បទគម្ពីរចែងអំពីវិញ្ញាណដែលនឹងបង្រៀនយើងពីអ្វីដែលយើងមិនស្គាល់គឺវិញ្ញាណដែលនឹងបង្ហាញពីសេចក្តីជ្រាលជ្រៅដល់យើងព្រះអម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ប្រទានវិញ្ញាណនោះមកលើខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • សំរាប់បទគម្ពីរព្រះអម្ចាស់គឺជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំ។ ខ្ញុំនឹងមិនចង់បានទេ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំមិនព្រមខ្វះរបស់ល្អណាមួយលើកិច្ចការរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយការណែនាំដែលខ្ញុំត្រូវដើរតាមដើម្បីទទួលបានភាពអស្ចារ្យក្នុងមុខជំនួញនោះព្រះអម្ចាស់ប្រទានដល់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំប្រឆាំងនឹងការខកចិត្តគ្រប់ទម្រង់នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ។ នៅក្នុងគ្រប់វិធីដែលអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំត្រូវបានខកចិត្តក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ខ្ញុំបដិសេធមិនធ្លាក់ទឹកចិត្តតាមរបៀបដដែលនៅឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ 
 • ឱព្រះវរបិតាអើយនៅពេលមានបញ្ហាកើតឡើងលើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាវិញ្ញាណរបស់អ្នកនឹងបើកភ្នែករបស់ខ្ញុំដើម្បីមើលឃើញដំណោះស្រាយនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវព្រះគុណដើម្បីរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ជានិច្ចសូម្បីតែនៅពេលមានបញ្ហា។ ខ្ញុំអធិស្ឋានលើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ វានឹងចេញពីកម្លាំងមួយទៅកម្លាំងមួយនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំជ្រកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលបាននិយាយថាទូលបង្គំស្គាល់គំនិតដែលទូលបង្គំមានចំពោះព្រះអង្គ។ ពួកគេជាគំនិតល្អហើយមិនមែនជាគំនិតអាក្រក់ដើម្បីផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវទីបញ្ចប់ដែលរំពឹងទុក។ ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំអធិស្ឋានសម្រាប់ភាពអស្ចារ្យលើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះបិតាខ្ញុំអើយខ្ញុំប្រឆាំងនឹងរាល់ទម្រង់នៃកំហុសដ៏សាហាវដែលអាចរារាំងដល់ការរីកចម្រើននៃអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំបំផ្លាញរាល់ផែនការនិងរបៀបវារៈរបស់ខ្មាំងសត្រូវដើម្បីបំផ្លាញជំនួញរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ 
 • បទគម្ពីរចែងថាចូរប្រកាសរឿងនោះហើយវានឹងត្រូវបង្កើតឡើង។ លោកម្ចាស់ខ្ញុំក្រឹត្យលើជំនួញរបស់ខ្ញុំ។ គ្មានកត្តាកំណត់ណាមួយអាចមានអំណាចលើវាបានទេក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ 
 • លោកម្ចាស់យេស៊ូខ្ញុំសូមជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីរក្សាអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំឱ្យរីកចម្រើននៅឆ្នាំ ២០២១ ការផ្គត់ផ្គង់របស់លោកម្ចាស់ក្នុងនាមលោកយេស៊ូ។ ដ្បិតព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្គត់ផ្គង់អោយខ្ញុំនូវអ្វីៗដែលខ្ញុំត្រូវការស្របតាមសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈព្រះគ្រិស្ដយេស៊ូ។ ឪពុកខ្ញុំអធិស្ឋានសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុ; ព្រះអម្ចាស់ធ្វើឱ្យវាមានសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ 
 • ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំអធិស្ឋានសម្រាប់ការវែកញែកខាងវិញ្ញាណលើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ។ ព្រះគុណដែលត្រូវដឹងព្រះគុណដើម្បីយល់ពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែនិយាយម្តងក្នុងអាជីវកម្មនោះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានអោយអ្នកដោះលែងវានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងផ្គត់ផ្គង់ខ្ញុំជាមួយបុរសនិងស្ត្រីនៃចក្ខុវិស័យដែលនឹងជួយខ្ញុំនៅឆ្នាំ 2021 ដើម្បីជំរុញចក្រភពអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំទៅអាណាចក្រមួយកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ