ការអធិស្ឋានសុំការការពារដ៏ទេវភាពនៅឆ្នាំ ២០២១

6
12587

 

ថ្ងៃនេះយើងនឹងដោះស្រាយជាមួយការអធិស្ឋានសុំការពេញចិត្តពីព្រះនៅឆ្នាំ ២០២១។ យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការការពេញចិត្តនិងពរពីព្រះ។ នៅពេលដែលឆ្នាំថ្មីកាន់តែខិតជិតមកដល់វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវអធិស្ឋានសុំការពេញចិត្តពីព្រះក្នុងឆ្នាំ ២០២១។ ការអនុគ្រោះគឺជាឱកាសឬឯកសិទ្ធិដ៏កម្រដែលបានផ្តល់ដល់នរណាម្នាក់។ ការពេញចិត្ដពីព្រះមានន័យថាជាឯកសិទ្ធិដ៏កម្រមួយនៃឱកាសដែលអាចធ្វើទៅបានដោយព្រះ។

ការពេញចិត្តពីព្រះនឹងបំបែកពិធីសារឬស្តង់ដារដែលត្រូវបានកំណត់ដោយបុរស។ តោះប្រើរឿងរបស់អេសធើរជាករណីសិក្សា។ ព្រះនាងអេសធើរជាទាសករមុនពេលដែលនាងក្លាយជាមហាក្សត្រី។ នៅក្នុងសៀវភៅអេសធើរ ២:១៧ ឥឡូវនេះព្រះរាជាបានទាក់ទាញព្រះនាងអេសធើរច្រើនជាងស្ត្រីឯទៀតៗហើយនាងបានទទួលការពេញចិត្ដនិងការយល់ព្រមពីនារីក្រមុំដទៃទៀត។ ដូច្នេះស្តេចបានបំពាក់មកុដរាជវង្សលើក្បាលនាងហើយបានតែងតាំងមហេសីរបស់នាងជំនួសនាងវ៉ាសធី។ ព្រះគម្ពីរបានកត់ត្រាអំពីរបៀបដែលអេសធើរបានចូលទៅគាល់ស្តេចដោយមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញ។ ទន្ទឹមនឹងនេះច្បាប់គឺថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចចូលទៅក្នុងវាំងបានទេលើកលែងតែមានការអញ្ជើញ។ ទោះយ៉ាងណាអេសធើរបានធ្វើដំណើរទៅគាល់ស្តេចដោយគ្មានការអញ្ជើញហើយជំនួសឱ្យការសម្លាប់នាងត្រូវបានគេធ្វើពិធីអភិសេក។

នោះគឺជាអ្វីដែលព្រះពេញចិត្ដនឹងធ្វើ។ ពេលខ្លះអ្នកមិនចាំបាច់តស៊ូដើម្បីអ្វីគ្រប់យ៉ាងទេ។ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវការដឹងពីចំណុចអធិស្ឋានត្រឹមត្រូវដូចចំនុចនេះ។ ការពេញចិត្តពីព្រះនឹងឱ្យអ្នកត្រូវបានលើកលែងពីភាពអាម៉ាស់និងធ្វើឱ្យអ្នកសក្តិសមនឹងការកើនឡើងសូម្បីតែនៅពេលដែលអ្នកមិនសមនឹងទទួលវា។ តើអ្នកធ្លាប់ឃើញនរណាម្នាក់នៅក្នុងទីតាំងដែលគ្មាននរណាម្នាក់នឹកស្មានដល់ឬជឿថាគាត់អាចទៅដល់ទីនោះទេ? នោះហើយជាអ្វីដែលការពេញចិត្តពីព្រះនឹងធ្វើ។ បទគម្ពីរចែងថាប្រសិនបើផ្លូវរបស់មនុស្សគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងធ្វើអោយគេគាប់ព្រះហឫទ័យនឹងមនុស្សលោក។ ខ្ញុំសំរេចថានៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមសិក្សាការណែនាំអំពីការអធិស្ឋាននេះសូមការការពារដ៏ទេវភាពនៃព្រះដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិមកលើអ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

 

ខ្ញុំសំរេចថាតាមវិធីទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវបានគេបដិសេធការពេញចិត្តរបស់ព្រះដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិនឹងចាប់ផ្តើមនិយាយជំនួសអ្នកក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

ចំណុចអធិស្ឋាន៖

 • ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំសូមសរសើរចំពោះពរជ័យការផ្គត់ផ្គង់និងការការពារដល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃដំបូងនៃឆ្នាំនេះរហូតដល់ពេលនេះ។ បទគម្ពីរប្រាប់ថាគឺដោយមេត្តាករុណារបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលយើងមិនត្រូវបានបំផ្លាញ។ ខ្ញុំលើកដំកើងអ្នកព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំសូមអធិស្ឋានសម្រាប់ការពេញចិត្តរបស់ព្រះចំពោះជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ ការពេញចិត្តរបស់អ្នកដែលនឹងបំបែកពិធីសារដែលបង្កើតដោយមនុស្ស។ ការអនុគ្រោះដែលនឹងធ្វើឱ្យខ្ញុំឈានដល់កម្រិតមួយដែលគ្មាននរណាម្នាក់នឹកស្មានថាខ្ញុំនឹងទទួលបានទេព្រះអម្ចាស់ដោះលែងវាមកលើខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវអើយ ខ្ញុំចង់ឲ្យ អ្នកភ្ញាក់ផ្អើលពិភពលោកដោយប្រទានពរដល់ខ្ញុំ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយ ខ្ញុំចង់ឲ្យ អ្នកបើកបង្អួចស្ថានសួគ៌ហើយចាក់ព្រះពរមកលើខ្ញុំ។ លើសពីអ្វីដែលខ្ញុំនឹកស្មានទៅទៀតព្រះអម្ចាស់ប្រទានពរដល់ខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ 
 • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងប្រទានពរដល់ខ្ញុំដោយការពេញចិត្តដោយមិនចាំបាច់។ ពរដែលខ្ញុំព្រះករុណាមិនសមនឹងទទួលបានការអនុគ្រោះដែលខ្ញុំមិនសមនឹងទទួលដោយកម្លាំងអាយុឬគុណវុឌ្ឍិរបស់ព្រះអម្ចាស់សូមទ្រង់ប្រទានដល់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំស្វែងរកការពេញចិត្តរបស់អ្នក។ ការពេញចិត្តពីព្រះដែលនឹងធ្វើឱ្យខ្ញុំទទួលយកបានជាទូទៅចំពោះរបស់ល្អទាំងអស់។ ការពេញចិត្តរបស់ព្រះដែលនឹងធ្វើឱ្យបុរសប្រទានពរដល់ខ្ញុំជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ។ ព្រះគុណរបស់ព្រះដែលនឹងធ្វើឱ្យមនុស្សស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដោះលែងវាមកលើខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះវរបិតាអើយចំពោះអាជីពរបស់ខ្ញុំសូមឱ្យខ្ញុំទទួលបានការពេញចិត្តខ្ពស់។ សូមឱ្យពិភពលោកទាំងមូលហៅខ្ញុំថាមានពរ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថាខ្ញុំនឹងត្រូវបានទទួលយកសូម្បីតែនៅក្នុងអង្គការឬស្ថាប័នដែលខ្ញុំមិនសមនឹងទទួល។ សូមព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រកាសប្រាប់ខ្ញុំអោយបានប្រសើរបំផុតសូមអោយខ្ញុំបានទទួលព្រះនាមខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាដៃរបស់អ្នកនឹងមកលើខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះ។ កន្លែងណាដែលខ្ញុំចង់ ឲ្យ មនុស្សមើលឃើញអ្នកខ្ញុំអធិស្ឋានថាមនុស្សនឹងមានអារម្មណ៍ថាជាមហិច្ឆតារបស់អ្នកនៅជុំវិញខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ព្រះគុណដែលនឹងប្រកាសប្រាប់ខ្ញុំដល់ពិភពលោកការចាក់ប្រេងតាំងដែលធ្វើឱ្យខ្ញុំក្លាយជាឪពុកដែលពេញដោយសិរីល្អទូទាំងពិភពលោកបានដោះលែងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំប្រឆាំងនឹងអំណាចនៃកំរិតទាំងអស់ការជំពប់ដួលគ្រប់ឧបសគ្គនៅក្នុងផ្លូវរបស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានជោគជ័យត្រូវបានដកចេញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ខ្ញុំបានបញ្ចោញភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកលើពួកបិសាចយក្សទាំងអស់ដែលអង្គុយលើសិរីល្អរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំសូមប្រកាសមរណភាពរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ 
 • ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានទាក់ទងនឹងជំនួញរបស់ខ្ញុំសូមឱ្យខ្ញុំបានទទួលការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ ក្នុងចំណោមការប្រកួតប្រជែងទាំងអស់ខ្ញុំសូមឱ្យខ្ញុំត្រូវបានគេជ្រើសរើសឱ្យមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំមិនព្រមបន្ថយដោយកំរិតរបស់ខ្មាំងសត្រូវឡើយ។ ខ្ញុំចេញក្រិត្យដោយអំណាចនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវសូមលើកខ្ញុំឱ្យខ្ពស់ខ្ពស់ជាងរាល់ឧបសគ្គឬទុក្ខវេទនាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • រាល់ទ្វារដែលបិទជិតត្រូវបានបែកជាបំណែកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ឱព្រះវរបិតាអើយគ្រប់ទ្វារទាំងអស់ដែលបានបិទប្រឆាំងនឹងព្រះពររបស់ខ្ញុំគ្រប់ទ្វារទាំងអស់ដែលត្រូវបានបិទប្រឆាំងនឹងរបកគំហើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបំបែកពួកគេដោយអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ 
 • គ្រប់ទាំងអំណាចនៅក្នុងផ្ទះរបស់ឪពុកខ្ញុំគ្រប់អំណាចនៅក្នុងផ្ទះរបស់ម្តាយខ្ញុំដែលគ្របដណ្តប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំធ្វើឱ្យខ្ញុំលាក់ខ្លួនជាជំនួយការខ្ញុំខ្ញុំបំផ្លាញអំណាចបែបនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ 
 • ត្បិតវាត្រូវបានគេសរសេរប្រកាសរឿងមួយហើយវានឹងត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំពូកែណាស់ក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ ២០២១។ ខ្ញុំសូមប្រកាសថាពរជ័យនិងការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំមិនត្រូវពន្យាពេលក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ។ 
 • ខ្ញុំសំរេចដោយមេត្តាករុណារបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានដេញអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនដែលទទួលបានវាទេសូមឱ្យការពេញចិត្តរបស់ព្រះដោះលែងពួកគេឱ្យខ្ញុំឥឡូវនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ការពេញចិត្តរបស់ព្រះដែលនឹងធ្វើឱ្យខ្ញុំធ្វើរឿងអស្ចារ្យដោយគ្មានភាពតានតឹងឪពុកខ្ញុំដោះលែងវានៅលើខ្លួនខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអ្វីៗល្អ ៗ ទាំងអស់ងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីសំរេចបាននៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 

6 COMMENTS

 1. ចំនុចនៃការអធិស្ឋានមានអានុភាពខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់អរគុណព្រះចំពោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានធ្វើចំពោះខ្ញុំ

 2. ការអធិស្ឋានតាមរយៈចំនុចដែលទុកចិត្តអ្នកសម្រាប់ភាពអស្ចារ្យឆ្នាំ ២០២១ សិរីរុងរឿងរបស់ខ្ញុំនឹងមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទេ

 3. សូមឱ្យព្រះគាប់ព្រះហប្ញទ័យជួយខ្ញុំអោយរួចផុតពីបំណុលភាពងងឹតភាពតប់ប្រមល់ទាំងអស់ហៅភាពក្រីក្រនិងភាពមើលមិនឃើញនៅក្នុងព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងអ្នករំដោះខ្ញុំអាម៉ែន!

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.