ចំណុចនៃការអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងការធ្វើផែនការអាក្រក់ប្រឆាំងនឹងព្រះវិហារ

3
1967

សព្វថ្ងៃនេះយើងនឹងដោះស្រាយជាមួយចំនុចអធិស្ឋានដើម្បីប្រឆាំងនឹងឧបាយកលអាក្រក់ប្រឆាំងនឹងក្រុមជំនុំ។ សូមនឹកចាំពីពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវគេចាប់យកទៅហើយពេត្រុសបានព្យាយាមនៅក្នុងចំណេះដឹងរបស់គាត់ដើម្បីបញ្ឈប់ព្រះយេស៊ូវពីការនិយាយអំពីពេលវេលាដ៏ខ្មៅងងឹតដែលនឹងមកដល់។ ព្រះយេស៊ូវបានស្ដីបន្ទោសអារក្សនៅក្នុងជីវិតថាជំនឿរបស់គាត់មិនគួរស្លាប់បន្ទាប់ពីគាត់បានស្លាប់ទៅ។

ទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកក៏នឹងត្រូវចាំថាព្រះគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពេត្រុសនៅលើផ្ទាំងថ្មនេះថាខ្ញុំនឹងសង់ព្រះវិហាររបស់ខ្ញុំហើយទ្វារស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់នឹងមិនដែលឈ្នះឡើយ។ ម៉ាថាយ ១៦:១៨ ហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់អ្នកថាអ្នកគឺជាពេត្រុសហើយនៅលើថ្មដានេះខ្ញុំនឹងសង់ពួកជំនុំរបស់ខ្ញុំ។ ហើយទ្វារស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់នឹងមិនដែលឈ្នះឡើយ។ សាវកពេត្រុសបានក្លាយជាសសរខាងវិញ្ញាណរបស់ក្រុមជំនុំ។

ដើម្បី ឲ្យ ទ្វារនៃឋាននរកមិនត្រូវយកឈ្នះលើពួកជំនុំយើងក្នុងនាមជាប្រជាជនត្រូវតែព្យាយាមអធិស្ឋានសំរាប់ព្រះវិហារ។ ព្រះវិហារគឺជាយានដែលនាំព្រលឹងចុងបំផុតទៅកាន់នគរស្ថានសួគ៌។ ប្រសិនបើក្រុមជំនុំគួរបរាជ័យនោះព្រលឹងជាច្រើននឹងត្រូវបាត់បង់។ សេចក្ដីសង្រ្គោះរបស់មនុស្សជាតិនឹងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើក្រុមជំនុំបរាជ័យ។

សត្រូវបានបាញ់ព្រួញប្រឆាំងនឹងព្រះវិហារអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ។ នេះគឺជាការអធិស្ឋានរបស់ឪពុកស្ថាបនិកដែលបានរក្សាព្រះវិហារឱ្យនៅដដែលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ យើងក៏ត្រូវព្យាយាមចូលរួមចំណែកក្នុងកូតារបស់យើងដែរ។ យើងបរាជ័យនៅពេលដែលព្រះវិហារបរាជ័យ។ ឧបាយកលរបស់សត្រូវនឹងមិនអាចឈ្នះលើពួកជំនុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ។

ដើម្បីដឹងពីរបៀបអធិស្ឋានបានល្អយើងនឹងលើកយកមូលហេតុខ្លះដែលក្រុមជំនុំមិនត្រូវខកខាន។

ហេតុអ្វីព្រះវិហារមិនត្រូវបរាជ័យ

ការស្លាប់និងការសង្គ្រោះអាចជាកាកសំណល់

ព្រះគ្រីស្ទបានលះបង់ជីវិតរបស់គាត់សម្រាប់ការលោះមនុស្សជាតិ។ ពេលដែលគាត់កំពុងតែចាកចេញទៅគាត់បានអោយមហាបេសកកម្មនៅម៉ាថាយ ២៨: ១៩-២០ ដូច្នេះចូរទៅហើយបង្រៀនគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ហើយធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹក ឲ្យ គេក្នុងព្រះនាមព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ៖ បង្រៀនគេ ឲ្យ សង្កេត អ្វីៗដែលខ្ញុំបានបង្គាប់អ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នារហូតដល់ចុងបំផុតនៃពិភពលោក។ អាម៉ែន។

ព្រះវិហារគឺជាភ្នាក់ងារនៃសង្គមនិងការធ្វើសមាហរណកម្ម។ ប្រសិនបើព្រះវិហារគួរតែបរាជ័យគណៈកម្មការដ៏អស្ចារ្យត្រូវបានបំផ្លាញ។

ព្រលឹងនឹងត្រូវវិនាស

ព្រះបានដាក់បន្ទុកព្រះវិហារដើម្បីបញ្ជូនមនុស្សទៅនគរស្ថានសួគ៌ដោយការបង្រៀនជាទៀងទាត់អំពីជីវិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ ប្រសិនបើសត្រូវគួរតែឈ្នះព្រះវិហារនោះព្រលឹងនឹងត្រូវវិនាស។ នគរនៃភាពងងឹតនឹងមានប្រជាជនច្រើន។ សម្រាប់មហាបេសកកម្មដ៏អស្ចារ្យនេះព្រះវិហារមិនអាចមានលទ្ធភាពទទួលជោគជ័យឡើយ។

ការស្តីបន្ទោសនឹងមានចំពោះអ្នកនិងខ្ញុំ

ប្រសិនបើព្រលឹងបានបាត់បង់ប្រសិនបើព្រលឹងត្រូវវិនាសដោយសារយើងមិនបានបំពេញភារកិច្ចរបស់យើងជាព្រះវិហារព្រះនឹងសួរយើង។ យើងត្រូវបានគេបញ្ជាឱ្យធានាថាមនុស្សផ្សេងទៀតត្រូវបានសង្គ្រោះតាមរយៈដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ ប្រសិនបើយើងអនុញ្ញាតិឱ្យឧបាយកលណាមួយរបស់ខ្មាំងសត្រូវបដិសេធមហាបេសកកម្មនេះគំនិតរបស់យើងនឹងស្ថិតនៅលើយើង។

តើយើងនឹងអធិស្ឋានសម្រាប់អ្នកណា

ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់យើងនៅក្នុងការអធិស្ឋាននឹងត្រូវបានដឹកនាំទៅកាន់មនុស្សដូចខាងក្រោម

 • អ្នកដឹកនាំព្រះវិហារ
 • ពួកអែលឌើរសាសនាចក្រ
 • ព្រះវិហារទាំងមូល

ចំណុចអធិស្ឋានសម្រាប់អ្នកដឹកនាំសាសនាចក្រ

 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយយើងខ្ញុំសូមប្រគល់ការដឹកនាំរបស់ពួកជំនុំដល់លោកអ្នកយើងខ្ញុំអធិស្ឋានសូម ឲ្យ លោកអ្នកពង្រឹងដល់ពួកគេ។ យើងស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវប្រាជ្ញាដើម្បីដឹកនាំក្រុមជំនុំព្រះវិហារតាមរបៀបត្រឹមត្រូវ។ ព្រះអម្ចាស់យើងអធិស្ឋានអ្នកឱ្យពួកគេផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវប្រាជ្ញានៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ឱព្រះវរបិតាអើយយើងខ្ញុំអធិស្ឋានសំរាប់គ្រូគង្វាលនៃព្រះវិហារនីមួយៗ។ យើងស្នើសុំឱ្យព្រះគុណនៅតែខ្ជាប់ខ្ជួន។ រហូតដល់ការយាងមកជាលើកទីពីររបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងសុំព្រះគុណសំរាប់ពួកគេដើម្បីរក្សាជំហរខ្ជាប់ខ្ជួនខ្មាំងសត្រូវនឹងមិនអាចឈ្នះព្រលឹងរបស់គេបានឡើយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ព្រះអម្ចាស់អើយយើងប្រឆាំងនឹងការល្បួងគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអាចកើតឡើងតាមវិធីរបស់ពួកគេយើងសូមអោយអ្នកផ្តល់ព្រះគុណដល់ពួកគេដើម្បីយកឈ្នះវាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ព្រះអម្ចាស់អើយយើងប្រឆាំងនឹងគ្រប់បែបយ៉ាងនៃឧបាយកលប្រឆាំងនឹងអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំជួយពួកគេឱ្យយកឈ្នះវានៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ឱព្រះវរបិតាជាព្រះអម្ចាស់រហូតដល់ព្រះគ្រីស្ទយាងមកជាលើកទីពីរយើងអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងជួយអ្នកដឹកនាំសាសនាចក្រឱ្យរឹងមាំរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ចំណុចអធិស្ឋានសំរាប់ពួកអែលឌើរនៅព្រះវិហារ

 • ព្រះអម្ចាស់អើយយើងប្រគល់ពួកអ្នកចាស់ទុំក្នុងព្រះវិហារមកក្នុងដៃរបស់អ្នកយើងអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវជីវិតដ៏យូរអង្វែងដើម្បីដឹកនាំព្រះវិហារនេះអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះវរបិតាអើយយើងខ្ញុំអធិស្ឋានសុំប្រាជ្ញាដ៏ទេវភាពសំរាប់ពួកចាស់ទុំទាំងអស់នៅក្នុងព្រះវិហារ។ ព្រះគុណសម្រាប់ពួកគេដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍របស់អារក្ស។ ព្រះគុណដែលនឹងពង្រឹងលើសពីអ្វីដែលឧបាយកលរបស់ខ្មាំងសត្រូវនឹងធ្វើយើងសូមអធិស្ឋានថាអ្នកដោះលែងវាលើពួកគេក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ 
 • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវអើយយើងប្រឆាំងទាស់គ្រប់ទម្រង់នៃជម្លោះឬជម្លោះក្នុងចំណោមពួកអែលឌើរក្រុមជំនុំ។ យើងអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវប្រាជ្ញាដើម្បីដោះស្រាយរឿងរ៉ាវប្រកបដោយសណ្តានចិត្តនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំយល់ថាពួកអ្នកចាស់ទុំនៅព្រះវិហារគឺជាសរសរគ្រឹះនៃពួកជំនុំ។ ព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានកំលាំងអោយពួកគេដើម្បីបន្ដផ្ទុកបន្ទុកក្រុមជំនុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • តាមរបៀបណាក៏ដោយដែលសត្រូវកំពុងតែព្យាយាមរៀបចំពួកអែលឌើរព្រះវិហារផ្តល់ព្រះគុណដល់ពួកគេដើម្បីឈររឹងមាំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 

ចំណុចអធិស្ឋានសម្រាប់ព្រះវិហារ

 • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូអ្នកបាននិយាយនៅលើផ្ទាំងថ្មនេះថាខ្ញុំនឹងសង់ពួកជំនុំរបស់ខ្ញុំហើយទ្វារស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់នឹងមិនដែលឈ្នះឡើយ។ យើងអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងពង្រឹងក្រុមជំនុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ព្រះអម្ចាស់អើយយើងប្រឆាំងនឹងគ្រប់ចចកគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ចៀមដែលប្រហែលជាចង់ជ្រាបចូលក្នុងព្រះវិហារយើងសូមស្នើសុំថាអ្នកនឹងបំផ្លាញពួកគេនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំអធិស្ឋានសូម ឲ្យ ភ្លើងឆេះនៅលើអាសនារបស់ពួកជំនុំនឹងមិនរលត់ទៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។ យើងអធិស្ឋានដោយព្រះគុណនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតភ្លើងនឹងឆេះជាបន្ដនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវអើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងផ្តល់ជ័យជំនះដល់ពួកជំនុំលើគ្រប់ទម្រង់នៃការជិះជាន់របស់ខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • រាល់ឧបាយកលរបស់សត្រូវបណ្តាលឱ្យក្រុមជំនុំបរាជ័យក្នុងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនយើងបំផ្លាញវាដោយអំណាចនៃស្ថានសួគ៌។ 
 • យើងអធិស្ឋានសំរាប់ភ្លើងនៃការរស់ឡើងវិញសំរាប់ក្រុមជំនុំ។ សូមឱ្យភ្លើងនៃការរស់ឡើងវិញចាប់ផ្តើមឆេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះជាម្ចាស់អើយព្រលឹងទាំងអស់នៅក្នុងព្រះវិហារដែលត្រូវការរស់ឡើងវិញព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រោសគេអោយរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយរហូតដល់ការយាងមកជាលើកទីពីររបស់ទ្រង់ព្រះគុណសំរាប់ក្រុមជំនុំត្រួតត្រាយើងអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងបញ្ចូនវាទៅកាន់ពួកជំនុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះជាម្ចាស់អើយវិធីណាដែលខ្មាំងសត្រូវចង់ប្រើពួកជំនុំទាស់នឹងពួកជំនុំយើងអធិស្ឋានសូមអោយអ្នកមិនអនុញ្ញាត ឲ្យ វាកើតឡើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ព្រះវរបិតាអើយព្រះគុណដើម្បីពង្រឹងដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅពាសពេញផែនដីយើងសូមអធិស្ឋានថាអ្នកត្រូវផ្សាយដំណឹងល្អដល់ពួកជំនុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

3 COMMENTS

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ