ចំណុចនៃការអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងមរណភាពមិនពិតនៅឆ្នាំ ២០២១

2
1568

សព្វថ្ងៃនេះយើងនឹងដោះស្រាយជាមួយចំនុចអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងពេលវេលាមិនពិត ការស្លាប់ នៅឆ្នាំ ២០២១ វាជាឆ្នាំថ្មីហើយមនុស្សជាច្រើនមិនបានទទួលយកនូវអារម្មណ៍រីករាយនៃឆ្នាំថ្មីនេះទេ។ ទន្ទឹមនឹងនេះមានរឿងជាច្រើនបានកើតឡើងនៅជុំវិញយើងនាពេលថ្មីៗនេះ។ ថ្មីៗនេះដូចជាពីរថ្ងៃត្រឡប់មកវិញមាន ធ្លាក់​យន្តហោះ នៅក្នុងទឹកដីរដ្ឋធានីសហព័ន្ធហើយវាបានអះអាងថាការរស់នៅមានចំនួនប្រជាជន។

ដូចឆ្នាំថ្មីពោរពេញទៅដោយពរជ័យមានអំពើឃោរឃៅនិងអំពើអាក្រក់ជាច្រើនដែលនឹងនៅតែកើតឡើងក្នុងឆ្នាំនេះ។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវបង្កើនរបៀបអធិស្ឋានសំរាប់ការការពារ។ បទគម្ពីរចែងថាព្រះនេត្ររបស់ព្រះអម្ចាស់តែងតែទតមើលទៅលើមនុស្សសុចរិតហើយត្រចៀករបស់គេតែងតែយកចិត្ដទុកដាក់នឹងសេចក្ដីអធិស្ឋានរបស់គេជានិច្ច។ យើងនឹងត្រូវបានលោះរាល់ថ្ងៃនៅឆ្នាំនេះជាមួយព្រះលោហិតដ៏ថ្លៃវិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ គ្មានអំពើអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងចំពោះយើងក្នុងឆ្នាំនេះទេ។

ចំណុចអធិស្ឋាន

 • បពិត្រលោកម្ចាស់ខ្ញុំផ្តាច់រាល់ការស្លាប់ដែលបានដាក់លើខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ខ្ញុំបំផ្លាញវាដោយអំណាចនៃវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ 
 • ខ្ញុំមកប្រឆាំងនឹងផែនការនិងរបៀបវារៈរបស់សត្រូវលើជីវិតនិងគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំបំផ្លាញរាល់ផែនការនៃសេចក្តីស្លាប់លើជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ដ្បិតក្នុងគម្ពីរមានចែងទុកមកថាៈ "ខ្ញុំដឹងគំរោងការណ៍ដែលយើងបានសំរេចនឹងអ្នករាល់គ្នា" ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសេចក្តីស្លាប់ឥតបានការមិនមែនជាទីបញ្ចប់ដែលរំពឹងទុកទេ។ ខ្ញុំសូមលុបចោលរាល់ទម្រង់នៃសេចក្តីស្លាប់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ខ្ញុំមិនស្លាប់ទេតែរស់នៅដើម្បីប្រកាសអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅលើទឹកដីនៃការរស់នៅ។ ខ្ញុំបដិសេធមិនក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការស្លាប់ដែលមិនសមហេតុផលនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាសត្វបិសាចទាំងអស់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកដើម្បីលេបត្របាក់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំបំផ្លាញអ្នកដោយភ្លើងខ្មោចបរិសុទ្ធ។ 
 • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូអ្នកបានបង្ហូរឈាមរបស់អ្នកនៅលើឈើឆ្កាងនៃកាល់វ៉ារីដែលខ្ញុំអាចរស់បាន។ អ្នកបានឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់និងការតិះដៀលយ៉ាងខ្លាំងអ្នកបានលះបង់ជីវិតសម្រាប់ខ្ញុំ។ គ្រប់ទម្រង់នៃសេចក្តីស្លាប់ដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញដោយភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់ទាំងអណ្តាតនិយាយពីសេចក្តីស្លាប់រាល់ដៃដែលដុតអាសនៈនៃសេចក្តីស្លាប់នៅលើជីវិតរបស់ខ្ញុំគួរតែឆេះនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំបានលោះរាល់ថ្ងៃនៃឆ្នាំនេះដោយព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់អ្នក។ ខ្ញុំលើកលែងខ្លួនខ្ញុំពីគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើអាក្រក់ដែលបានធ្វើសម្រាប់ឆ្នាំនេះក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 
 • រាល់ផែនការរបស់ខ្មាំងសត្រូវដើម្បីសម្លាប់ផ្លែឈើរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ត្រូវបានបំផ្លាញដោយភ្លើង។ ខ្ញុំបញ្ជូនរាល់ព្រួញអាក្រក់ទាំងអស់ដែលត្រូវបានបាញ់មកខ្ញុំត្រលប់ទៅអ្នកផ្ញើវិញប្រាំពីរដងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវអើយខ្ញុំគ្របខ្លួនខ្ញុំដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ។ ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាព្រះនេត្ររបស់ព្រះអម្ចាស់តែងតែទតមកលើមនុស្សសុចរិតហើយត្រចៀករបស់គេតែងតែយកចិត្ដទុកដាក់នឹងសំរែករបស់គេ។ ព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំក្រឹត្យវិន័យថាព្រះវត្តមាននិងអំណាចរបស់អ្នកនឹងនៅជាមួយខ្ញុំពេញមួយឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ 
 • ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំបំបែករាល់សេចក្តីសញ្ញានៃសេចក្តីស្លាប់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ រាល់ផែនការរាល់សេចក្តីសញ្ញានៃសេចក្តីស្លាប់ដែលធ្វើឱ្យអាយុខ្លីរបស់មនុស្សមានអាយុខ្លី។ ខ្ញុំចេញក្រឹត្យដោយសិទ្ធិអំណាចនៃស្ថានសួគ៌សូមឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះត្រូវបានខូចនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះអម្ចាស់យេស៊ូដោយសារការសោយទិវង្គតរបស់ព្រះអង្គអ្នកបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយសំរាប់យើងទាំងអស់គ្នា។ ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់អ្នករាល់សេចក្តីសញ្ញាចាស់ត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • បទគម្ពីរចែងហើយពួកគេបានយកឈ្នះលើគាត់ដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះគម្ពីរមរមននិងដោយសក្ខីភាពរបស់ពួកគេ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំបានយកឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ដោយភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ឱព្រះជាម្ចាស់អើយរាល់ការជួបជុំរបស់អារក្សដែលកំពុងតែរៀបចំផែនការសុគតរបស់ខ្ញុំសូមឱ្យភ្លើងខ្ចាត់ខ្ចាយពួកគេនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយយក្សទាំងអស់ក្នុងដំណាក់ឪពុកខ្ញុំរាល់គ្នាយក្សនៅក្នុងផ្ទះម្ដាយខ្ញុំធ្វើសង្គ្រាមពេញមួយជីវិតខ្ញុំមកទាស់នឹងអ្នកដោយភ្លើងខ្មោចបរិសុទ្ធ។ 
 • ឱព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវអើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាការការពាររបស់អ្នកនឹងមានមកលើខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ បទគម្ពីរប្រាប់ថាគាត់បាននាំខ្ញុំទៅក្បែរទឹកដែលនៅសេសសល់គាត់បានធ្វើឱ្យព្រលឹងខ្ញុំរស់ឡើងវិញ។ ទោះបីខ្ញុំធ្វើការឆ្លងកាត់ជ្រលងភ្នំនៃសេចក្តីស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចអ្វីអាក្រក់ដែរព្រោះអ្នកនៅជាមួយខ្ញុំ។ ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំអធិស្ឋានថាវត្តមានរបស់អ្នកទៅជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 
 • បទគម្ពីរចែងថាសម្រាប់ព្រះមិនបានផ្តល់ឱ្យយើងនូវស្មារតីនៃការភ័យខ្លាចនោះទេប៉ុន្តែជាភាពជាកូនប្រុសដើម្បីស្រែកឪពុកអ័ហាប់។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំមិនព្រមទទួលការបំភិតបំភ័យដោយសេចក្តីសញ្ញានៃសេចក្តីស្លាប់ឡើយ។ ខ្ញុំបំផ្លាញសេចក្តីសញ្ញាបែបនេះដោយភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងទៅមុនអ្នកហើយដំឡើងកន្លែងខ្ពស់ ៗ ខ្ញុំនឹងកាត់ដែកនិងបំបែកទ្វារលង្ហិន។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំសូមអង្វរព្រះអង្គអោយវត្តមានរបស់ព្រះអង្គនៅចំពោះមុខទូលបង្គំក្នុងឆ្នាំនេះនិងបំផ្លាញផែនការអាក្រក់របស់ខ្មាំងសត្រូវទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ 
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមប្រឆាំងនឹងគ្រប់ទម្រង់នៃគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងផ្លូវរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយវិញ្ញាណនិងព្រះចេស្ដារបស់ព្រះអង្គយាងមកនៅចំពោះទូលបង្គំនិងកំទេចចោលនូវរាល់ឧប្បត្តិហេតុទាំងឡាយដែលកើតឡើងតាមផ្លូវខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំនឹងមិនរងគ្រោះដោយឧប្បត្តិហេតុអាក្រក់ណាមួយក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវឡើយ។ 
 • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្មានសមាជិកគ្រួសារខ្ញុំណាម្នាក់ត្រូវស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូឡើយ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងលុបចោលរាល់ទម្រង់នៃការស្លាប់លើជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ 
 • ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំសូមបដិសេធមិនកាន់ទុក្ខសមាជិកគ្រួសារខ្ញុំឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ឱព្រះអម្ចាស់យេស៊ូខ្ញុំសំរេចដោយអំណាចនៃស្ថានសួគ៌គ្មានសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំណាម្នាក់នឹងកាន់ទុក្ខខ្ញុំដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។ 
 • ឱព្រះអម្ចាស់អើយគ្រប់ទាំងអណ្តាតនៃសេចក្តីស្លាប់នៃសេចក្តីស្លាប់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានស្ងាត់ស្ងៀមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំបានកាត់ផ្តាច់អណ្តាតគ្រប់បែបយ៉ាងដែលនិយាយអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានបំផ្លាញពួកគេដោយភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ 
 • សូមអរគុណព្រះអម្ចាស់ដែលបានឆ្លើយសំនួរសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះទីបន្ទាល់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដែលខ្ញុំបានអធិស្ឋាន។ 

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

2 COMMENTS

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ