ចំណុចអធិស្ឋានសំរាប់មិត្តឈឺ

0
19009

ថ្ងៃនេះយើងនឹងដោះស្រាយជាមួយចំណុចអធិស្ឋានសំរាប់មិត្តឈឺ។ រឿងមួយដែលយើងត្រូវតែយល់ក្នុងនាមជាអ្នកជឿគឺថាយើងជាបូជាចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ក្នុងនាមជាបូជាចារ្យមានន័យថាយើងជាអ្នកអង្វរ។ ទន្ទឹមនឹងនេះអំណាចនៃការអង្វរមិនអាចត្រូវបានគេនិយាយហួសហេតុពេកទេ។ របៀបដែលអាប្រាហាំអង្វរជំនួសប្រជាជនក្រុងសូដុមនិងកូម៉ូរ៉ា។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរយើងនឹងត្រូវអង្វរឱ្យមិត្តភក្តិដែលឈឺរបស់យើង។

វាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការយកមនុស្សទៅមន្ទីរពេទ្យហើយទុកឱ្យអ្វីៗទាំងអស់ទៅក្នុងដៃរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតឬគ្រូពេទ្យជំនាញ។ យើងត្រូវតែបង្កើនកន្លែងអធិស្ឋាន។ នៅពេលដែលមានបុរសម្នាក់ដើម្បីអធិស្ឋានមានព្រះមួយដែលអាជីវកម្មរបស់គាត់គឺដើម្បីឆ្លើយតបការអធិស្ឋាន។ មគ្គុទេសក៍អធិស្ឋាននេះនឹងមិនសម្រាប់តែមិត្តភក្តិម្នាក់ឯងទេ។ យើងក៏នឹងអធិស្ឋានសម្រាប់ផងដែរ ក្រុមគ្រួសារ សមាជិកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលត្រូវបានរងការវាយប្រហារដោយជំងឺមួយឬផ្សេងទៀត។

ចងចាំបទគម្ពីរបាននិយាយថាយើងត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះដែលមានឈ្មោះខ្ពស់ជាងឈ្មោះឯទៀតៗថានៅពេលនិយាយពីឈ្មោះព្រះយេស៊ូជង្គង់ទាំងអស់ត្រូវតែឱនចុះហើយអណ្តាតទាំងអស់ត្រូវតែសារភាពថាគាត់ជាព្រះ។ បទគម្ពីរបានធ្វើឱ្យយើងយល់ថាការដឹងផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្តល់ដល់បុរសម្នាក់តាមរយៈការសង្គ្រោះដែលត្រូវបាននាំមកដល់មនុស្សជាតិទាំងអស់។ យើងនឹងប្រើសិទ្ធិអំណាចខាងវិញ្ញាណរបស់យើងលើគ្រប់ទម្រង់នៃជំងឺនិងជំងឺ។ ខ្ញុំសំរេចដោយសេចក្ដីមេត្តាករុណារបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរាល់សេចក្ដីអធិស្ឋានរបស់យើងនឹងត្រូវបានឆ្លើយតបក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។


សៀវភៅថ្មីដោយគ្រូគង្វាល Ikechukwu ។ 
អាចរកបានឥឡូវនេះនៅលើ Amazon

ខ្ញុំសំរេចថានៅពេលយើងចាប់ផ្តើមប្រើមគ្គុទេសក៍ការអធិស្ឋាននេះគ្រប់ទម្រង់នៃជំងឺនិងជម្ងឺត្រូវបានដកចេញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ចំណុចអធិស្ឋាន

 • ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ព្រះគុណដែលបានធ្វើសាក្សីថ្ងៃមួយទៀតដូចនេះសូម ឲ្យ ព្រះនាមរបស់អ្នកបានដំកើងឡើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • លោកម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមអង្វរមិត្តរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបានវាយប្រហារដោយជំងឺដែលមិនស្គាល់។ ជំងឺបានធ្វើឱ្យគាត់ខាតបង់ប្រាក់កាសច្រើនណាស់វាបានប្រឆាំងនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ខាងវេជ្ជសាស្ត្រទាំងអស់ដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំដឹងថាអ្នកគឺជាអ្នកព្យាបាលដ៏អស្ចារ្យ។ អ្នកគឺជាអ្នកដែលអាចព្យាបាលបុរសបានទាំងស្រុងដោយមិនគិតពីជំងឺឬជំងឺដែលបានវាយប្រហារពួកគេ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថាដោយសេចក្ដីមេត្ដាករុណារបស់អ្នកអ្នកនឹងជាសះស្បើយមិត្តរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូខ្ញុំសូមអធិស្ឋានអោយមិត្តរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបានវាយប្រហារដោយសត្រូវ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានសុំការរំដោះទាំងស្រុងពីការជាប់ចំណងនៃជំងឺ។ បទគម្ពីរបានធ្វើឱ្យខ្ញុំដឹងថាយើងត្រូវបានគេផ្តល់ឈ្មោះមួយដែលខ្ពស់ជាងឈ្មោះផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលនៅពេលនិយាយអំពីឈ្មោះព្រះយេស៊ូវរាល់ជង្គង់ត្រូវតែឱនហើយអណ្តាតទាំងអស់នឹងសារភាពថាគាត់ជាព្រះ។ ខ្ញុំចេញក្រឹត្យដោយអំណាចនៃស្ថានសួគ៌រាល់ការជាប់ចំណងនៃជំងឺត្រូវបានបែកបាក់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំអធិស្ឋានសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់នៃគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយជំងឺមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំអធិស្ឋានសុំសិទ្ធិអំណាចនៃស្ថានសួគ៌ដែលពួកគេបានជាសះស្បើយនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ លោកម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមបួងសួងសូមសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូត។ ដោយមេត្តាករុណារបស់អ្នកឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមព្យាបាលសមាជិកទាំងអស់នៃគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលឈឺនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូអ្នកគឺជាអ្នកព្យាបាលដ៏អស្ចារ្យ។ ពាក្យរបស់អ្នកធ្វើឱ្យខ្ញុំយល់ថាគ្មានអ្វីដែលមិនអាចធ្វើបានសម្រាប់អ្នកដើម្បីធ្វើ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថាសូម្បីតែនៅចុងបញ្ចប់នៃសេចក្តីស្លាប់អ្នកនឹងបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាករុណា។ ឱព្រះវរបិតាអើយព្រះអង្គគឺជាក្សត្រដ៏អស្ចារ្យនៃស្ថានសួគ៌ជាអ្នករំដោះដ៏អស្ចារ្យនិងជាអ្នកព្យាបាលដ៏មានអំណាច។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងផ្ញើពាក្យរបស់អ្នកដើម្បីព្យាបាលមិត្តរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងស្វែងរករាងកាយមិត្តរបស់ខ្ញុំទាំងមូលដោយថាមពលរបស់អ្នក។ នៅកន្លែងណាក៏ដោយព្រួញរបស់សត្រូវកំពុងលាក់ខ្លួនដែលកំពុងធ្វើឱ្យសុខភាពរបស់គាត់អាប់ឱនខ្ញុំសូមអង្វរដោយសេចក្ដីមេត្តាករុណារបស់អ្នកអ្នកនឹងដកព្រួញចេញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំបញ្ជូនរាល់ព្រួញអាក្រក់ទាំងអស់នៅក្នុងរូបកាយរបស់មិត្តខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកតែងតាំងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំជាមួយសិរីរុងរឿងរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ បទគម្ពីរនិយាយថាសមុទ្របានឃើញវាហើយទឹកទន្លេយ័រដាន់បានថយក្រោយខ្ញុំអធិស្ឋានថានៅពេលដែលព្រួញអាក្រក់នៃជំងឺមើលឃើញមិត្តរបស់ខ្ញុំសូមឱ្យពួកគេចាប់ភ្លើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • បទគម្ពីរចែងថាកុំប៉ះពាល់ដល់ការដែលខ្ញុំបានតែងតាំងហើយមិនធ្វើឱ្យហោរារបស់ខ្ញុំគ្មានគ្រោះថ្នាក់ឡើយ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងដាក់សញ្ញារបស់អ្នកលើមិត្តរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំសំរេចដោយអំណាចនៃស្ថានសួគ៌រាល់ជំងឺអាក្រក់ទាំងអស់ត្រូវបានបំផ្លាញដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ដូចមានចែងទុកមកថាៈប្រសិនបើនរណាម្នាក់ចង់និយាយត្រូវអោយគេថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ខ្ញុំសំរេចនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹមនៃជម្ងឺទាំងអស់ត្រូវបានបំផ្លាញដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • ហើយពួកគេបានយកឈ្នះគាត់ដោយឈាមរបស់កូនចៀមនិងដោយសក្ខីភាពនៃទីបន្ទាល់របស់ពួកគេ។ ឈាមរបស់កូនចៀមត្រូវបានបង្ហូររួចហើយប៉ុន្តែនេះគឺជាទីបន្ទាល់របស់យើងជំងឺត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ នឹមនៃជំងឺនិងជំងឺត្រូវបានបំផ្លាញដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ព្រះវរបិតាព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំឈរនៅគម្លាតសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ដែលមានជំងឺបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាដៃនៃការព្យាបាលរបស់អ្នកនឹងប៉ះពាល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំសូមអង្វរដល់មិត្តរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ដែលបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយជំងឺមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំអធិស្ឋានសូម ឲ្យ បានជាសះស្បើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • ខ្ញុំមកប្រឆាំងនឹងរាល់អំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់ដែលនៅជុំវិញមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំបំផ្លាញវានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ដៃស្តាំរបស់ព្រះដែលធ្វើអព្ភូតហេតុខ្ញុំសូមអធិស្ឋានឱ្យវាចេញទៅឥឡូវនេះហើយព្យាបាលគ្រប់បែបយ៉ាងនៃជម្ងឺឬជម្ងឺនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូខ្ញុំសូមអធិស្ឋានអោយខ្លួនឯងផងដែរ។ ខ្ញុំមកប្រឆាំងនឹងរាល់អំណាចនៃជំងឺលើជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ ឱព្រះអម្ចាស់អើយគ្មានគ្រឿងសស្ត្រាវុធណាប្រឆាំងនឹងខ្ញុំទេ។ ខ្ញុំមកប្រឆាំងនឹងផែនការនិងរបៀបវារៈរបស់មនុស្សអាក្រក់ដើម្បីវាយប្រហារខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំបានអង្វរជំនួសអ្នកដទៃខ្ញុំបំផ្លាញផែនការរបស់ពួកគេក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ។ ព្រះអម្ចាស់ក្រោកឡើងហើយអោយខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកខ្ចាត់ខ្ចាយ។ សូមអោយអស់អ្នកដែលមិនចង់បានភាពជឿនលឿននិងសុខភាពល្អរបស់មនុស្សដទៃទៀតត្រូវស្លាប់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
អត្ថបទមុនចំណុចអធិស្ឋានដើម្បីនិយាយពេលដែលអ្នកមានបញ្ហា
អត្ថបទបន្ទាប់១០ ខគម្ពីរដើម្បីអធិដ្ឋាននៅពេលយើងចង់អភ័យទោស
ខ្ញុំឈ្មោះគ្រូគង្វាល Ikechukwu Chinedum ខ្ញុំជាបុរសនៃព្រះ ដែលងប់ងល់នឹងការផ្លាស់ប្តូររបស់ព្រះនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនេះ។ ខ្ញុំជឿថា ព្រះបានប្រទានអំណាចដល់អ្នកជឿគ្រប់រូប ជាមួយនឹងលំដាប់នៃព្រះគុណដ៏ចម្លែក ដើម្បីបង្ហាញអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ខ្ញុំជឿថាគ្មានគ្រិស្តបរិស័ទណាម្នាក់ត្រូវរងការគាបសង្កត់ដោយអារក្សទេ យើងមានអំណាចដើម្បីរស់នៅ និងដើរក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការអធិស្ឋាន និងព្រះបន្ទូល។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬការប្រឹក្សា អ្នកអាចទាក់ទងមកខ្ញុំតាម everydayprayerguide@gmail.com ឬ Chat មកខ្ញុំតាម WhatsApp និង Telegram តាមរយៈ +2347032533703។ ខ្ញុំ​ក៏​ចង់​អញ្ជើញ​អ្នក​ឱ្យ​ចូល​រួម​ជាមួយ​ក្រុម​ការ​អធិស្ឋាន 24 ម៉ោង​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​របស់​យើង​នៅ​លើ Telegram ។ ចុចលីងនេះដើម្បីចូលរួមឥឡូវនេះ https://t.me/joinchat/RPiiPhhlAYaXzRRscZ6vTXQ ។ ព្រះប្រទានពរអ្នក។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.