ចំណុចអធិស្ឋានដើម្បីធ្វើឱ្យផ្ទះរបស់អ្នកក្លាយជាបន្ទប់សង្គ្រាម

3
358

ថ្ងៃនេះយើងនឹងដោះស្រាយជាមួយចំណុចអធិស្ឋានដើម្បីធ្វើឱ្យផ្ទះរបស់អ្នកក្លាយជាបន្ទប់សង្គ្រាម។ ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាបន្ទប់សង្គ្រាមអ្នកអាចមានការបំផុសគំនិតឱ្យមានកន្លែងទំនេរនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដែលអ្នកអធិស្ឋានដល់ព្រះ។ បន្ទប់សង្រ្គាមគឺជាកន្លែងទំនេរមួយនៅក្នុងផ្ទះដែលយើងរៀបចំតង់សំរាប់អធិស្ឋាន។ បន្ទប់ធ្វើសង្គ្រាមមិនដូចរាល់កន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងផ្ទះទេវាពិសិដ្ឋនិងខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់។ មនុស្សខាងវិញ្ញាណណាម្នាក់ដែលចូលក្នុងបន្ទប់សង្រ្គាមត្រូវតែដឹងថាសកម្មភាពអធិស្ឋានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបាននិងកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងបន្ទប់នោះ។

ព្រះគ្រីស្ទបានបញ្ជានៅក្នុងសៀវភៅព្រះយេស៊ូវ ម៉ាថាយ ៦: ៦ ចូរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ខាងក្នុងរបស់អ្នកបិទទ្វារហើយអធិស្ឋានដល់ព្រះវរបិតារបស់អ្នកដែលនៅទីស្ងាត់កំបាំង។ ព្រះបិតារបស់អ្នកដែលទតឃើញនៅក្នុងទីស្ងាត់កំបាំងទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់មកអ្នកវិញ» នេះបង្រៀនយើងថាការអធិស្ឋានមិនមែនហើយមិនគួរបង្ហាញសកម្មភាពទេ។ មានការប្រយុទ្ធដែលត្រូវបានប្រយុទ្ធយ៉ាងល្អបំផុតនៅក្នុងអាថ៌កំបាំង។ ជ័យជំនះពីការប្រយុទ្ធទាំងនោះប្រកាសពីការខិតខំរបស់យើងជាចំហ។ នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងមានតំរូវការចាំបាច់មានបន្ទប់សង្គ្រាម។

សារៈសំខាន់មួយនៃការមានបន្ទប់ធ្វើសង្គ្រាមគឺថាវាជួយយើងអោយផ្តោតអារម្មណ៍នៅកន្លែងអធិស្ឋាន។ ដោយសារបន្ទប់ធ្វើសង្គ្រាមមិនដូចកន្លែងទំនេរផ្សេងទៀតនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងគំនិតរបស់យើងមានទំនោរទៅអធិស្ឋាននៅពេលយើងនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើសង្គ្រាម។ វាជាកន្លែងទំនេរដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ការអធិស្ឋាននិងទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បានបង្កើតកន្លែងទំនេរនៅឡើយទេវាសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើវាឥឡូវនេះ។

ចូរសន្មតថាអ្នកបានបង្កើតកន្លែងសំរាប់អធិស្ឋានប៉ុន្តែអ្នកនៅតែមិនដឹងថាត្រូវអធិស្ឋាននៅពេលណាដែលអ្នកចង់អធិស្ឋាននៅទីនេះគឺជាចំណុចអធិស្ឋានដែលត្រូវនិយាយនៅក្នុងបន្ទប់អធិស្ឋានរបស់អ្នក។

ចំណុចអធិស្ឋាន៖

 • ឱព្រះវរបិតាអើយទូលបង្គំសូមលើកតម្កើងទ្រង់សម្រាប់អំណោយនៃជីវិតដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូលបង្គំ។ ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះព្រះគុណដែលបានឃើញថ្ងៃដ៏ស្រស់ស្អាតដូចថ្ងៃនេះសូម ឲ្យ ព្រះនាមរបស់អ្នកត្រូវបានលើកតម្កើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • ឱព្រះជាម្ចាស់អើយ! បទគម្ពីរចែងថាយើងមិនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេតែជាមេដឹកនាំនិងអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតនៅទីខ្ពស់វិញ។ ខ្ញុំបដិសេធមិនពឹងផ្អែកលើកម្លាំងរមែងស្លាប់របស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងជួយរឿងនេះ ក្រុមគ្រួសារ នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ពាក្យរបស់អ្នកនិយាយថាអ្នកនឹងឈ្លោះជាមួយអ្នកដែលឈ្លោះជាមួយយើងហើយអ្នកនឹងសង្គ្រោះយើង កុមារ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថាលើកុមារនៃគ្រួសារនេះអ្នកនឹងជួយសង្គ្រោះពួកគេនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំសំរេចដោយអំណាចនៃស្ថានសួគ៌គ្មានការបង្កគ្រោះថ្នាក់ណាមួយអាចបណ្តាលមកពីផលផ្លែរបស់យើងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវឡើយ។
 • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវព្រះគម្ពីរចែងថាបើអ្នកណាខ្វះ ប្រាជ្ញា អ្នកនោះត្រូវទូលសូមពីព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានសៅហ្មងឥតសៅហ្មង។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងផ្តល់ប្រាជ្ញាដល់បុរសនៃផ្ទះនេះដើម្បីដឹកនាំផ្ទះនេះដោយត្រឹមត្រូវក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ ក្នុងគម្ពីរមានចែងទុកមកថាៈ "ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងគោរពបំរើព្រះអង្គ" ។ ផ្តល់ឱ្យយើងនូវព្រះគុណដើម្បីបម្រើអ្នកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។
 • បទគម្ពីរចែងថាដោយបានដកហូតអំណាចនិងអំណាចនានាទ្រង់បានធ្វើឱ្យគេមើលឃើញជាសាធារណៈដោយយកជ័យជំនះលើពួកគេ។ ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំនិយាយពាក្យនេះទៅបង្ហាញនៅលើផ្ទះរបស់ខ្ញុំ។ រាល់អំណាចនៃភាពងងឹតត្រូវបានដកហូតអាវុធក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ដ្បិតក្នុងគម្ពីរមានកត់ត្រាទុកលើអ្វីៗទាំងអស់ដែលសំខាន់ជាងគេគឺមានអំណាចមានឫទ្ធានុភាពនិងមានអំណាចលើអ្វីៗទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះមិនត្រឹមតែក្នុងលោកនេះទេគឺនៅមានឈ្មោះដែលត្រូវនឹងអនាគតកាល។ ខ្ញុំលើកឡើងពីស្តង់ដារប្រឆាំងនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនៃភាពងងឹតនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ខ្ញុំសូមប្រកាសចាប់ពីថ្ងៃនេះថាផ្ទះនិងគ្រួសារនេះជារបស់ព្រះយេស៊ូ។ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំនឹងបញ្ចូនអំណាចនៃភាពងងឹតគ្រប់ទាំងអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់និងកំហឹងពីគ្រប់ទាំងជំងឺចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ បទគម្ពីរចែងហើយពន្លឺចែងចាំងនៅក្នុងទីងងឹតហើយភាពងងឹតក៏មិនយល់ដែរ។ ខ្ញុំចេញក្រៅដោយអំណាចនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវពន្លឺនៃព្រះនឹងចាប់ផ្តើមរះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • ត្បិតវាត្រូវបានសរសេរយើងត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះមួយដែលខ្ពស់ជាងឈ្មោះផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលនៅឯព្រះយេស៊ូវនៃព្រះយេស៊ូវជង្គង់ត្រូវលុតជង្គង់ហើយអ្នកដែលត្រូវថ្វាយទាំងអស់នឹងសារភាពថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់។ នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវរាល់ជង្គង់របស់អារក្សនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំគ្រប់ភាសាដែលនិយាយប្រឆាំងនឹងគ្រួសារខ្ញុំអ្នកត្រូវបានបំផ្លាញដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • ព្រះគម្ពីរចែងនៅក្នុងសៀវភៅទំនុកដំកើង ១៣៨: ៧ ទោះបីខ្ញុំដើរក្នុងគ្រាមានអាសន្នក៏ដោយអ្នកនឹងបានរស់ឡើងវិញ។ អ្នកនឹងលើកដៃប្រឆាំងនឹងកំហឹងរបស់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងហើយដៃស្តាំរបស់អ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្ញុំ។ លោកម្ចាស់ទោះបីគ្រួសារនេះដើរក្នុងស្ថានភាពលំបាកក៏ដោយលោកនឹងជួយអោយយើងរស់ឡើងវិញ។ ទោះបីជាគ្រួសារនេះដើរនៅកណ្តាលភ្លើងវានឹងមិនឆេះយើងទេទោះបីជាគ្រួសារនេះដើរនៅកណ្តាលទឹកដ៏អស្ចារ្យយើងនឹងមិនត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។
 • សូមកុំបណ្ដោយអោយយើងខ្ញុំចាញ់ការល្បួងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំអោយរួចផុតពីអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាង។ សម្រាប់អ្នកគឺជានគរនិងអំណាចនិងសិរីរុងរឿងជារៀងរហូតតទៅ។ ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យការល្បួងរបស់ខ្មាំងសត្រូវដើម្បីគ្របដណ្តប់ស្មារតីរបស់យើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
 • វាត្រូវបានសរសេរថាព្រះអម្ចាស់ស្មោះត្រង់ហើយទ្រង់នឹងពង្រឹងនិងការពារអ្នកពីអំពើអាក្រក់។ ខ្ញុំចេញក្រឹត្យដោយអំណាចនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានការពារដោយព្រះយេស៊ូ។ ព្រះអម្ចាស់ពីការអាក្រក់ទាំងអស់ដែលកើតឡើងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានការពារនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • សៀវភៅយូដាស ១:២៤ ឥឡូវនេះដល់ព្រះអង្គដែលអាចជួយការពារអ្នកមិនអោយជំពប់ដួលហើយបង្ហាញអ្នកនៅចំពោះមុខសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គដោយអំណរដ៏លើសលប់។ ឱព្រះអង្គអើយព្រះអង្គអាចសង្គ្រោះខ្ញុំដែលជំពប់ដួលអ្នកនឹងបង្ហាញខ្ញុំដោយគ្មានកំហុស។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅលើពាក្យរបស់អ្នកដែលអ្នកនឹងការពារក្រុមគ្រួសារនេះពីការជំពប់ដួលដោយសេចក្ដីមេត្ដាករុណារបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
 • លោកម្ចាស់ខ្ញុំសូមអោយអំណាចនៃការរួបរួមរបស់អ្នកនឹងចូលមកក្នុងផ្ទះនេះ។ ខ្ញុំសូមបន្ទោសរាល់ការមិនចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងពួកយើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងផ្តល់ឱ្យដៃគូរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងការយល់ដឹង។ ព្រះគុណដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងផ្តល់ឱ្យគាត់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

3 COMMENTS

 1. ខ្ញុំចង់អោយអ្នកជាសះស្បើយនូវត្រចៀករបស់ខ្ញុំនិងប្រទានពរដល់ដៃគូនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូខ្ញុំសូមសរសើរព្រះអម្ចាស់ដោយព្រលឹងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាម៉ែន។ ខ្ញុំអធិស្ឋានសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកសូមអរគុណលោកម្ចាស់។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ