សេចក្តីប្រកាស ១០ ប្រការសំរាប់អ្នកម្តាយគ្រប់រូបនៅលើផ្ទះ

0
2274

សព្វថ្ងៃនេះយើងនឹងដោះស្រាយសេចក្តីអធិស្ឋានចំនួន ១០ សំរាប់ម្តាយគ្រប់រូបនៅលើផ្ទះរបស់នាង។ ព្រះបានធ្វើឱ្យស្ត្រីគ្រប់រូបក្លាយជាមេផ្ទះ។ ខណៈដែលប្ដីអាចធ្វើជាអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារផ្ដល់របស់របរជាមូលដ្ឋានទាំងអស់ដែលក្រុមគ្រួសារត្រូវការ។ ប្រពន្ធជាមេផ្ទះទោះជាផ្ទះនឹងឈរឬយ៉ាងណាក្តីការងារធំមួយស្ថិតនៅក្នុងដៃស្ត្រី។

ចេតនារបស់ព្រះគឺធ្វើឱ្យស្ត្រីម្នាក់ធ្វើជាជំនួយការសម្រាប់ប្តីរបស់នាង។ គ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលបទគម្ពីរប្រាប់ថាគាត់ដែលរកប្រពន្ធរកបានរបស់ល្អហើយទទួលបានមេត្តាករុណាពីព្រះ។ មានសេចក្ដីសញ្ញាមួយនៃ សេចក្ដីមេត្ដាករុណា ដែលធ្វើការសម្រាប់បុរសម្នាក់ដែលបានរកឃើញស្ត្រីម្នាក់។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលស្ត្រីគឺជាមេផ្ទះ។ នៅពេលអធិស្ឋានបន្ទប់សង្គ្រាមស្ត្រីមានតួនាទីសំខាន់។

ស្ត្រីម្នាក់ត្រូវតែជាអ្នកអធិស្ឋានដើម្បីធានាថាសត្រូវមិនមានកន្លែងនៅក្នុងផ្ទះ។ នាងត្រូវតែឈរនៅកន្លែងខ្ពស់អធិស្ឋានលើកអាសនៈអធិស្ឋានសំរាប់ប្តីកូននិងក្រុមគ្រួសារ។ សៀវភៅ ការងារ ២២:២៨ អ្នកក៏នឹងប្រកាសរឿងមួយដែរហើយវានឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នក។ ដូច្នេះពន្លឺនឹងភ្លឺលើផ្លូវរបស់អ្នក។ ក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់ព្រះបានប្រទានឱ្យអ្នកនូវអំណាចដើម្បីធ្វើសេចក្តីប្រកាសលើផ្ទះរបស់អ្នកហើយមើលឃើញពួកគេកើតឡើង។ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានតម្រូវការក្នុងការធ្វើសេចក្តីប្រកាសអធិស្ឋានសំរាប់គេហដ្ឋានរបស់អ្នកសូមស្វែងរកខាងក្រោម។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ចំណុចអធិស្ឋាន

  • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះព្រះគុណដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំដើម្បីមើលថ្ងៃថ្មី។ ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកចំពោះព្រះគុណនិងសំវិធានការរបស់អ្នក ក្រុមគ្រួសារ។ ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការការពាររបស់អ្នកលើក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមឱ្យព្រះនាមរបស់អ្នកត្រូវបានលើកតម្កើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ លោកម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមនិយាយក្នុងនាមជាព្រះនៃជីវិតលើប្តីខ្ញុំការងាររបស់គាត់នឹងមិនត្រូវពន្យារពេលឡើយ។ គាត់នឹងមិនមានបទពិសោធន៍ដែលបានដាក់ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទេ។
  • ខ្ញុំអធិស្ឋានសុំការការពារពីព្រះជាម្ចាស់លើប្តីរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំសូមសួរដោយមេត្តាករុណារបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតការការពាររបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងមកលើគាត់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។ ព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមអង្វរថាសត្រូវនឹងមិនមានអំណាចលើសុខភាពរបស់ប្តីខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទេ។ គ្រប់ទម្រង់នៃជំងឺឬជម្ងឺនៅក្នុងប្តីរបស់ខ្ញុំបានជាសះស្បើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងបង្រៀនប្តីខ្ញុំឱ្យស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់គាត់តាមមាគ៌ារបស់ព្រះអម្ចាស់។ ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសំរាប់ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំរាប់គាត់អោយនៅតែឈរនៅក្នុងសេចក្តីសង្រ្គោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់។
  • ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយកូន ៗ ខ្ញុំបានទទួលព្រះពរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានសម្រាប់ជោគវាសនារបស់កូន ៗ ខ្ញុំវាមិនត្រូវបានប្រើដោយសត្រូវនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវទេ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានសម្រាប់វិញ្ញាណនៃចំណេះដឹងចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹងលើកុមារខ្ញុំសូមឱ្យអ្នកឱ្យវាមកខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំស្នើសុំឱ្យអ្នកដឹកនាំផ្លូវរបស់ពួកគេពួកគេនឹងមិនទាក់ទងជាមួយអ្នកបំផ្លាញវាសនានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទេ។
  • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងក្លាយជាប្រធានក្រុមនៃផ្ទះរបស់យើង។ ខ្ញុំប្រគល់ផ្ទះខ្ញុំទៅក្នុងដៃរបស់អ្នកខ្ញុំសូមស្នើឱ្យអ្នកបង្រៀនខ្ញុំពីវិធីត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើឱ្យផ្ទះរបស់ព្រះបានត្រឹមត្រូវ។ ខ្ញុំសូមអោយខែលរបស់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃពិភពទាំងមូលជាព្រះរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំសូមបន្ទោសជំហររបស់ខ្មាំងសត្រូវលើផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ ខ្មាំងសត្រូវនឹងមិនមានអំណាចលើក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវទេ។ ខ្ញុំចេញក្រឹត្យដោយអំណាចនៃស្ថានសួគ៌រាល់ស្នាមប្រេះដែលសត្រូវបានគ្រោងនឹងប្រើមធ្យោបាយដើម្បីចូលក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំត្រូវបានរារាំងនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
  • បពិត្រព្រះជាអម្ចាស់ខ្ញុំប្រឆាំងនឹងអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់លើផ្ទះរបស់ខ្ញុំ។ បទគម្ពីរចែងថាយើងនឹងមិនស្លាប់ទេតែរស់ដើម្បីប្រកាសពីកិច្ចការរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅលើទឹកដីនៃការរស់នៅ។ ខ្ញុំចេញក្រឹត្យដោយអាជ្ញាធរពពកនៃសេចក្តីស្លាប់ត្រូវបានបំផ្លាញលើគ្រួសារខ្ញុំ។ រាល់របៀបវារៈរបស់ខ្មាំងសត្រូវដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពនិងសុភមង្គលនៃផ្ទះខ្ញុំដោយការស្លាប់ភ្លាមៗខ្ញុំសូមបន្ទោសវានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំបានរំointកផ្ទះរបស់ខ្ញុំដោយឈាមរបស់កូនចៀមដែលជាឈាមដែលនិយាយសេចក្តីសុចរិតជាជាងឈាមរបស់អេបិល។ ខ្ញុំសូមបន្ទោសទេវតានៃសេចក្តីស្លាប់នៅលើផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
  • ឱព្រះអម្ចាស់យេស៊ូអើយទូលបង្គំប្រឆាំងនឹងផែនការទាំងអស់របស់ខ្មាំងសត្រូវរបស់សត្រូវដើម្បីបំផ្លាញក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដោយជំងឺ។ បទគម្ពីរចែងនៅក្នុងសៀវភៅអេសាយ ៨:១៨ ខ្ញុំនិងកូន ៗ ដែលព្រះអម្ចាស់បានប្រទានមកខ្ញុំ! យើងជាទីសំគាល់និងការអស្ចារ្យនៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលមកពីព្រះអម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលដែលគង់នៅភ្នំស៊ីយ៉ូន។ ខ្ញុំបានស្តីបន្ទោសគ្រប់ទម្រង់នៃជំងឺលើគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំបានបោះបង់ចោលការកាន់កាប់ជម្ងឺនៅលើផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
  • ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំសូមបួងសួងដល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំសូមព្រះគុណសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដើម្បីឈរនៅជាមួយអ្នក។ Joshua - យ៉ូស្វេ 24:15 ប្រសិនបើអ្នកគិតថាគោរពបំរើព្រះអម្ចាស់ចូរជ្រើសរើសថ្ងៃនេះថាអ្នកនឹងគោរពបំរើព្រះណាដែលបុព្វបុរសរបស់អ្នកធ្លាប់គោរពបំរើ។ នាក់ នៅម្ខាងទៀតនៃទន្លេឬព្រះរបស់ជនជាតិអាម៉ូរីដែលអ្នករស់នៅលើទឹកដីរបស់អ្នក។ រីឯខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងគោរពបំរើព្រះអម្ចាស់»។ ខ្ញុំសុំព្រះគុណសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនៅខ្ជាប់ខ្ជួននៅមុខអ្នក។ ខ្ញុំស្តីបន្ទោសផែនការណាមួយរបស់មារសត្រូវដើម្បីធ្វើឱ្យយើងងាកចេញពីផ្លូវរបស់ព្រះអម្ចាស់។
  • លោកម្ចាស់ខ្ញុំក្រឹត្យដោយអំណាចនៃស្ថានបរមសុខដួងចិត្តនៃក្ដីស្រឡាញ់និងសាមគ្គីភាពនៅក្នុងផ្ទះនេះនឹងមិនស្លាប់ទេ។ ខ្ញុំប្រឆាំងនឹងរាល់ផែនការឬរបៀបវារៈរបស់សត្រូវបំផ្លាញសាមគ្គីភាពក្នុងគ្រួសារ។ ខ្ញុំសុំឱ្យអ្នកបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាឱ្យស្រឡាញ់ខ្លួនយើងដូចព្រះគ្រីស្ទស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំដែរ។
  • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវខ្ញុំមកប្រឆាំងនឹងផែនការទាំងអស់របស់ខ្មាំងសត្រូវដើម្បីបំបែកផ្ទះរបស់ខ្ញុំ។ បទគម្ពីរចែងនៅក្នុងសៀវភៅម៉ាកុស ១០: ៩ ដូច្នេះអ្វីដែលព្រះបានផ្សំផ្គុំគ្នាកុំអោយមនុស្សបែកគ្នាឡើយ។ ខ្ញុំស្តីបន្ទោសរាល់អំណាចរបស់សត្រូវបំបែកបំបាក់ផ្ទះខ្ញុំ។ ខ្ញុំបំផ្លាញរាល់ការវាយប្រហារលើគ្រួសារខ្ញុំដើម្បីបំបែកផ្ទះខ្ញុំប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារបែបនេះដោយភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។
  • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវខ្ញុំសំរេចថាសន្តិភាពនៃព្រះដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិនឹងគង់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំសូមបន្ទោសរាល់ការវាយប្រហារទៅលើសន្តិភាពនៃផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.