ចំណុចអធិស្ឋានសម្រាប់គំនិតរបស់ព្រះនៅក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកដឹកនាំ

0
1843

សព្វថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីចំនុចនៃការអធិស្ឋានចំនុចអធិស្ឋានសំរាប់គំនិតរបស់ព្រះនៅក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកដឹកនាំ។

អធិស្ឋានសម្រាប់យើង មេដឹកនាំ គឺសំខាន់ណាស់។ បទគម្ពីរក៏ណែនាំយើង ឲ្យ ធ្វើដូច្នេះដែរ។ សូម​មើល ១ ធីម។ ២: ២“ បន្ទាប់មកខ្ញុំសូមអំពាវនាវជាដំបូងថាញត្តិការអធិស្ឋានការអង្វរនិងការថ្លែងអំណរគុណត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់សម្រាប់ស្តេចនិងអ្នកមានអំណាចទាំងអស់ដើម្បីយើងអាចរស់នៅដោយសុខសាន្តនិងស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងព្រះនិងភាពបរិសុទ្ធ” ។

ដូច្នេះដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតប្រកបដោយសន្តិភាពនិងស្ងប់ស្ងាត់ដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាយើងត្រូវអធិស្ឋានសម្រាប់អ្នកដឹកនាំរបស់យើងទោះបីពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាជនក៏ដោយដូចដែលពួកគេបានបង្ហាញថាពិតជាស្វិតស្វាញខ្លាំងណាស់ហើយព្រះគម្ពីរចែងថា ថាគាត់មានបេះដូងនៃស្តេចនៅក្នុងដៃរបស់គាត់។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ដូច្នេះព្រះអម្ចាស់នឹងយកបេះដូងដ៏រឹងប៉ឹងទាំងអស់ហើយធ្វើតាមបេះដូងនៃសាច់ឈាមដែលពោរពេញដោយមេត្តាករុណា។ ចិត្តដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវឆន្ទៈរបស់ព្រះមួយដែលមិនគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់នឹងទម្លាក់គ្រប់ជំហររឹងមាំបំផ្លាញឧបាយកលនៅក្នុងគំនិតរបស់មេដឹកនាំយើង។ យើងក៏កំពុងអធិស្ឋានថាព្រះអម្ចាស់នឹងទទួលបន្ទុកបីដងនៃជីវិតរបស់អ្នកដឹកនាំយើងដើម្បីបំពេញតាមគោលបំណងរបស់គាត់សម្រាប់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា។

យើងក៏កំពុងតែអធិស្ឋានសុំប្រាជ្ញារបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផងដែរ។ យើងកំពុងអធិស្ឋានថាពួកគេចាប់ផ្តើមបង្ហាញភាពរាបទាបហើយវាបង្ហាញពីអភិបាលកិច្ចរដ្ឋបាល។

ចំណុចអធិស្ឋាន

 • បទទំនុកដំកើង ៧:១៧ ចែងថា“ ខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយសារសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់។ ខ្ញុំនឹងច្រៀងសរសើរព្រះនាមរបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត»។ ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណចំពោះជីវិតដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ខ្យល់ដង្ហើមដែលមាត់បានច្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះអង្គសូមអោយព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដ។

តោះ​ច្រៀង,
សម្រាប់អ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកបានធ្វើសម្រាប់ពួកយើង,
យើងមានអំណរគុណអូព្រះអម្ចាស់
សូមអរគុណសូមអរគុណព្រះអម្ចាស់
អរព្រះគុណព្រះអម្ចាស់អរគុណព្រះអម្ចាស់ចំពោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកបានធ្វើ។

 • ឪពុកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសប្បុរសរបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់យើងនៅគ្រប់រដ្ឋនិងនៅនីហ្សេរីយ៉ាទាំងមូលយើងសូមប្រទានពរដល់ឈ្មោះរបស់អ្នកសូមលើកតម្កើងអ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។
 • ព្រះវរបិតាសួគ៌សូមអរគុណចំពោះជីវិតដែលយើងមាននៅក្នុងអ្នកយើងលើកតម្កើងឈ្មោះរបស់អ្នកពីព្រោះអ្នកជាព្រះរបស់យើងយើងជាប្រជាជនរបស់អ្នកជាបុគ្គលដែលយើងអរគុណអ្នកក្នុងនាមជាគ្រួសារយើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះដៃរបស់អ្នកទាំងមូលសូមអរគុណ ពីព្រោះអ្នកបានឃើញយើងរហូតមកដល់ពេលនេះសូមអោយព្រះនាមរបស់អ្នកជាព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដ។
 • ព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំសូមវិញ្ញាណរបស់អ្នកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដឹកនាំដឹកនាំការសម្រេចចិត្តរបស់គេគ្រប់ពេលក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។
 • ព្រះវរបិតាអើយយើងអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងបន្ទាយទាំងអស់នៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នកដឹកនាំយើងប្រកាសថាពួកគេត្រូវបានបោះចោលដោយព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវ។
 • យើងអធិស្ឋានគំនិត, ព្រលឹងនិងព្រលឹងដែលបង្កើតជីវិតរបស់អ្នកដឹកនាំយើង។ យើងសំរេចថាវាត្រូវបានគេប្រគល់ទៅនឹងឆន្ទៈនិងគោលបំណងរបស់អ្នកសម្រាប់ប្រជាជាតិនេះក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។
 • យើងប្រឆាំងនឹងរាល់ទម្រង់នៃប្រតិបត្តិការខាងសាច់ឈាមដែលផ្ទុយនឹងឆន្ទៈរបស់អ្នកដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងជីវិតរបស់មេដឹកនាំនៅនីហ្សេរីយ៉ាយើងចេញក្រឹត្យថាពួកគេចាប់ផ្តើមអនុលោមតាមឆន្ទៈរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។
 • ព្រះចេស្ដារបស់ព្រះនឹងចាប់ផ្ដើមជះឥទ្ធិពលដល់គំនិតរបស់អ្នកដឹកនាំដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រប់គ្រោងការណ៍របៀបវារៈរបស់អារក្សនៅក្នុងព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។
 • បំណងប្រាថ្នាចង់ស្គាល់អ្នកកាន់តែច្បាស់ធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់អ្នកធ្វើតាមការណែនាំរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមដក់ជាប់ក្នុងគំនិតរបស់អ្នកដឹកនាំយើងរាល់ថ្ងៃក្នុងនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ។
 • អេភ។ ៤: ២៣-២៤ ចែងថា“ ហើយត្រូវរំbeកជាថ្មីក្នុងគំនិតរបស់អ្នក។ ហើយថាអ្នកបានដាក់នៅលើបុរសថ្មីដែលព្រះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសេចក្ដីសុចរិតនិងភាពបរិសុទ្ធពិត” ។
 • ព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងអធិស្ឋានសម្រាប់ការរំrenewកជាថ្មីនៃគំនិតរបស់អ្នកដឹកនាំយើងពួកគេធ្វើតាមអ្នកនៅក្នុងភាពសុចរិតនិងភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • ព្រះវរបិតាសួគ៌យើងអធិស្ឋានឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនូវគំនិតរបស់អ្នកដឹកនាំរបស់យើង។ អ្នកនឹងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវគំនិតមួយដែលស្តាប់អ្នកដែលជាគំនិតដែលខ្លាចអ្នកមិនមែនដោយការធ្វើរបស់មហាជនទេប៉ុន្តែដោយអំណាចដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។
 • យើងអធិស្ឋានសុំពន្លឺនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាសម្រាប់អ្នកដឹកនាំរបស់យើងឪពុកបណ្តាលឱ្យពន្លឺរបស់អ្នកភ្លឺលើដួងចិត្តរបស់ពួកគេបណ្តាលឱ្យពន្លឺរបស់អ្នកភ្លឺលើគំនិតរបស់ពួកគេដើម្បីកែគំនិតខុសដោយអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។
 • ឱព្រះវរបិតាអើយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវយើងលើកស្ទួយបទដ្ឋានមួយប្រឆាំងនឹងការកាន់កាប់របស់សាតាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។ ពាក្យរបស់អ្នកនិយាយថាយើងនឹងចេញក្រឹត្យមួយហើយវានឹងត្រូវបង្កើតឡើង។ យើងចេញក្រឹត្យហើយយើងប្រកាសថាការកាន់កាប់បែបនេះត្រូវបានខូចនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។
 • យើងអធិស្ឋានប្រឆាំងនឹងការបង្ហាញខាងសាច់ឈាមហើយយើងអធិស្ឋានការបង្ហាញផលនៃព្រះវិញ្ញាណដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់និងការបន្ទាបខ្លួនចំពោះអ្នកដឹកនាំរបស់យើងក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ប្រាជ្ញារបស់ព្រះត្រូវបានកើនឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវពួកគេនឹងមិនខកខានឡើយហើយពួកគេក៏មិនវង្វេងស្មារតីបំពេញភារកិច្ចរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនតទៅទៀតក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរ។
 • ព្រះអម្ចាស់យើងអធិស្ឋានថាអ្វីៗដែលមិនមាននៅក្នុងអ្នកដែលកំពុងត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដឹកនាំយើងត្រូវបានលុបចោលកែហើយពួកគេអនុលោមតាមឆន្ទៈនិងគោលបំណងរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។
 • ព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំសូម ឲ្យ អ្នកផ្តល់ចិត្តដល់អ្នកដឹកនាំរបស់យើងដែលប្រាថ្នាអ្នកនៅក្នុងព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។
 • ព្រះវរបិតាសួគ៌យើងអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងបញ្ចេញជីវិតរបស់ពួកគេសម្រាប់ឆន្ទៈរបស់អ្នកដើម្បីលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងនៃព្រះនាមរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។
 • យើងមកប្រឆាំងនឹងពូជទាំងអស់នៃការបែងចែកការបែងចែកបំបែកនៅក្នុងគំនិតរបស់មេដឹកនាំរបស់យើងពួកគេត្រូវបានដកចេញពីឫសនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ព្រះវរបិតាសួគ៌យើងអរគុណអ្នកសម្រាប់ការអធិស្ឋានដែលបានឆ្លើយតបយើងអរគុណអ្នកសម្រាប់ទីបន្ទាល់ដែលយើងបានឃើញពីការអធិស្ឋានរបស់យើងយើងទុកចិត្តតែអ្នកឱ្យធ្វើអ្វីៗទាំងនេះឬយើងទទួលយកការអរព្រះគុណរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលយើងបានអធិស្ឋាន។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.