ហេតុផល ៥ យ៉ាងដែលសេចក្ដីអធិស្ឋានរបស់អ្នកមិនត្រូវបានឆ្លើយតប

0
252

ថ្ងៃនេះយើងនឹងដោះស្រាយពីមូលហេតុ ៥ យ៉ាងដែលការអធិស្ឋានរបស់អ្នកមិនត្រូវបានឆ្លើយតប។ រឿងដែលគួរឱ្យអស់សង្ឃឹមបំផុតអំពីជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់យើងគឺការអធិស្ឋានដែលមិនបានឆ្លើយតប។ ជារឿយៗយើងអធិស្ឋានដល់ព្រះហើយយើងរំពឹងថាព្រះនឹងឆ្លើយតបភ្លាមៗប៉ុន្តែការបញ្ច្រាសវិញគឺជាករណី។ យើងព្យាយាមរក្សាក្តីសង្ឃឹមឱ្យនៅរស់ហើយបន្តអធិស្ឋានប៉ុន្តែការអធិស្ឋានដែលមិនបានឆ្លើយតបឥតឈប់ឈរធ្វើឱ្យយើងអស់កម្លាំងហើយយើងអាចបន្តការអធិស្ឋានបាន។

រឿងមួយដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រុងប្រៀបនឹងឆ្លើយតបការអធិស្ឋាន។ នៅពេលដែលយើងអធិស្ឋានដល់ទ្រង់ដោយនូវព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទ្រង់តែងតែត្រៀមខ្លួនឆ្លើយសំនួររបស់យើង ការអធិស្ឋាន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានរឿងខ្លះដែលពេលខ្លះធ្វើឱ្យការអធិស្ឋានរបស់យើងមិនឆ្លើយតប។ នៅពេលប្រធានបទដូចជាការលេចឡើងនេះរឿងដំបូងដែលចូលមកក្នុងគំនិតរបស់មនុស្សគឺអំពើបាប។ ជាការពិតបាបអាចរារាំងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងពីការឆ្លើយតបបន្ទាប់ពីបទគម្ពីរទាំងអស់បានចែងនៅក្នុងសៀវភៅអេសាយ ៥៩: ១ មើលចុះព្រះហស្តរបស់ព្រះអម្ចាស់មិនខ្លីទេដែលមិនអាចសង្គ្រោះបាន។ ត្រចៀកក៏ធ្ងន់ដែរតែមិនអាចស្តាប់បាន។ នេះពន្យល់ថាអំពើបាបគឺជាកត្តាចំបងមួយដែលបណ្តាលអោយមានការអធិស្ឋានដែលគ្មានចម្លើយ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រៅពីអំពើបាបរឿងផ្សេងទៀតអាចរារាំងការអធិស្ឋានរបស់យើងពីចម្លើយ។ ចងចាំរឿងរបស់ដានីយ៉ែលនៅពេលគាត់កំពុងអធិស្ឋានដល់ព្រះសម្រាប់អ្វីមួយ។ ព្រះបានឆ្លើយតបនឹងសេចក្ដីអធិស្ឋានហើយបានចាត់ទេវតាមួយរូប ឲ្យ ឆ្លើយការអធិស្ឋានរបស់គាត់។ ព្រះគម្ពីរបានកត់ទុកថាព្រះអង្គម្ចាស់នៃពែរ្សបានចាប់ទេវតាចាប់ជាឈ្លើយហើយគាត់មិនអាចនាំយកដំណឹងល្អមកដានីយ៉ែលបានទេ។ ទោះយ៉ាងណាដានីយ៉ែលមិនបានឈប់អធិស្ឋានរហូតដល់ព្រះត្រូវចាត់ទេវតាផ្សេងទៀតមកជួយទេវតាដែលជាប់ជាឈ្លើយ។ មានពេលខ្លះដែលការពន្យាពេលរបស់យើងអាចបណ្តាលមកពីព្រះមិនបានឆ្លើយតបមកយើងប៉ុន្តែដោយសារតែមានការរាំងស្ទះរវាងយើងនិងការអធិស្ឋានដែលបានឆ្លើយតប។

នៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងលើកយកមូលហេតុ ៥ យ៉ាងដែលការអធិស្ឋានរបស់យើងមិនត្រូវបានឆ្លើយតប។ យើងសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងជួយឱ្យយើងអធិស្ឋានកាន់តែប្រសើរនៅលើកក្រោយ។ ខ្ញុំសូមសួរថាដោយមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់រាល់ការឆ្លើយតបដែលពន្យាពេលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

នៅពេលអ្នកសួរខុស

ត្រូវហើយមានសេចក្ដីអធិស្ឋានខ្លះដែលយើងគិតថាសមបំផុតសំរាប់យើងដោយពិចារណាលើស្ថានភាពដែលយើងជួបប្រទះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនរាល់ការអធិស្ឋានដែលយើងអធិស្ឋានជាព្រះហឬទ័យរបស់ព្រះសំរាប់យើងទេ។ សៀវភៅ យ៉ាកុប ៤: ៣ ពេលអ្នកទូលសូមអ្នកមិនបានទទួលទេពីព្រោះអ្នកសួរដោយបំណងខុសដើម្បីអ្នកអាចចំណាយអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ យើងត្រូវតែយល់ថាព្រះមានផែនការដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវតែចាប់ផ្តើមអនុវត្តតាមរចនាសម្ព័ន្ធនោះ។

ពេលអាប់សាឡំមក្បត់ដាវីឌដែលជាឪពុករបស់គាត់ហើយបានតែងតាំងខ្លួនជាស្ដេច។ ការអធិស្ឋានដែលស្តេចដាវីឌបានអធិស្ឋានគឺដើម្បីឱ្យព្រះបំផ្លាញសត្រូវរបស់គាត់ហើយស្ដារកន្លែងរបស់គាត់ជាស្តេចអ៊ីសរេសឡើងវិញ។ ទោះយ៉ាងណារាល់ការខិតខំដើម្បីទទួលបានរាជបល្ល័ង្កត្រឡប់មកវិញតែងតែបញ្ចប់ដោយការខកចិត្ត។ ដរាបណាដាវីឌដឹងពីមូលហេតុនៃភាពខ្លាំងរបស់អាប់សាឡំមទើបគាត់ដឹងថាគាត់បានអធិស្ឋានខុស។ សាំយូអែលទី ២ ១៥:៣១ មានគេមកទូលព្រះបាទដាវីឌថា៖ «អហ៊ីថូផែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកឃុបឃិតជាមួយអាប់សាឡំម»។ លោកដាវីឌទូលថា៖ «បពិត្រព្រះអម្ចាស់! សូមអោយដំបូន្មានរបស់អ័ហ៊ីថូផែលក្លាយជាមនុស្សល្ងីល្ងើ! ពេលដាវីឌយល់អំពីមូលហេតុដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់ដឹងអំពីរបៀបអធិដ្ឋានតាមរបៀបត្រឹមត្រូវ។ ព្រះគម្ពីរបានកត់ទុកថាព្រះបានឆ្លើយតបនឹងសេចក្ដីអធិស្ឋានរបស់ដាវីឌ។

ពេលខ្លះការអធិស្ឋានដែលមិនបានឆ្លើយតបរបស់យើងអាចមកពីយើងមិនបានសួរត្រឹមត្រូវ។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវិញ្ញាណរបស់ព្រះដឹកនាំយើងក្នុងពេលអធិស្ឋាន។ ភាគច្រើនយើងពិបាកចិត្តនឹងបញ្ហារបស់យើងដែលយើងមិនផ្តល់ឱកាសដល់វិញ្ញាណរបស់ព្រះ។

ការមិនគោរពតាមការណែនាំរបស់ព្រះ

សុភាសិត ២៨: ៩ បើអ្នកណាស្តាប់ត្រចៀករបស់មនុស្សថ្លង់នោះសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់គេក៏គួរស្អប់ខ្ពើមដែរ។

ការខកខានមិនបានស្តាប់ការណែនាំរបស់ព្រះអាចធ្វើឱ្យការអធិស្ឋានរបស់យើងមិនត្រូវបានឆ្លើយតប។ ស្តេចសូលមិនស្តាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានបញ្ជាឱ្យប្រយុទ្ធនឹងជនជាតិអាម៉ាលេក។ ការណែនាំគឺដើម្បីបំផ្លាញទីក្រុងទាំងមូលដោយមិនទុកឱ្យអ្វីទាំងអស់។

យ៉ាងណាក៏ដោយសូលបានទុកសត្វពាហនៈមួយចំនួន។ នេះជាលទ្ធផលព្រះបានបដិសេធសូលជាស្ដេចអ៊ីសរេស។ នៅពេលយើងមិនគោរពតាមការណែនាំរបស់ព្រះវាអាចនាំឱ្យមានការអធិស្ឋានដែលមិនបានឆ្លើយតប។ ដរាបណាយើងត្រលប់មកចំនុចដែលការណែនាំមិនគោរពនិងកែខ្លួនយើងប្រហែលជាកំពុងអធិស្ឋានហើយមានអារម្មណ៍ថាព្រះលែងនៅស្ថានសួគ៌ដើម្បីស្តាប់ការអធិស្ឋានរបស់យើងហើយ។

បង្វែរភ្នែកខ្វាក់និងត្រចៀកថ្លង់ឱ្យយំពីនីdy

បទគម្ពីរបានធ្វើឱ្យយើងដឹងថាអ្នកណាដែលស្តាប់ត្រចៀកមនុស្សគថ្លង់ស្តាប់សំរែករបស់មនុស្សក្រីក្រដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ក៏នឹងធ្វើអោយត្រចៀកថ្លង់មករកព្រះអង្គដែរ។ សុភាសិត 21: 13 អ្នកណាដែលហែកត្រចៀករបស់ពួកគេទៅរកការស្រែកយំរបស់ជនក្រីក្រក៏នឹងស្រែកយំដែរហើយមិនត្រូវបានឆ្លើយ។ ខ្លឹមសារនៃការបង្កើតរបស់យើងគឺជួយអ្នកដទៃ. នោះហើយជាមូលហេតុដែលព្រះប្រទានពរដល់មនុស្សមួយចំនួនលើសមនុស្សផ្សេងទៀតដូច្នេះយើងអាចងើបឡើងពីគុកងងឹតនៃភាពក្រីក្រ។

ចងចាំការអធិស្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់សូមអត់ទោសឱ្យយើងនៅថ្ងៃនេះកំហុសរបស់យើងដូចដែលយើងអភ័យទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើង។ នេះមានន័យថាព្រះចូលចិត្ដប្រព្រឹត្ដចំពោះយើងតាមរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្ដចំពោះមនុស្សឯទៀត។

នៅពេលដែលអ្នកមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះ

យ៉ូហាន ១៥: ៧ ប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាស្ថិតនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំស្ថិតនៅជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចូរទូលសុំអ្វីៗតាមតែអ្នករាល់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានចុះនោះអ្នករាល់គ្នាមុខតែបានទទួលជាមិនខាន។

ខ្លឹមសារនៃការបង្កើតរបស់យើងគឺការប្រកបជាមួយឪពុក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងទៅរកព្រះដោយការអធិស្ឋានគឺនៅពេលដែលយើងត្រូវការអ្វីមួយពីទ្រង់វាអាចបណ្តាលអោយព្រះចាកចេញពីការអធិស្ឋានរបស់យើងដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់។ យើងត្រូវតែធានាថាយើងរក្សាតុល្យភាពនិងទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយព្រះគ្រប់ពេលវេលា។

ព្រះប្រហែលជាបង្រៀនអ្នកឱ្យមានចិត្ដរាបទាប

យ៉ាកុប ៤:១០ បន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងលើកអ្នកឡើង

ព្រះបានប្រាប់អាប្រាហាំថាចូរធ្វើការនៅមុខខ្ញុំហើយធ្វើឱ្យល្អឥតខ្ចោះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឱ្យអ្នកក្លាយជាឪពុកនៃប្រជាជាតិជាច្រើន។ ពេលដែលព្រះសន្យាពេលខ្លះលោកចង់ ឲ្យ យើងបង្ហាញការអត់ធ្មត់ពេលយើងរង់ចាំ។ ព្រះបានបង្រៀនអ័ប្រាហាំ ឲ្យ មានចិត្ដអត់ធ្មត់ដោយ ឲ្យ គាត់រង់ចាំជាយូរមកហើយមុនពេលគាត់មានកូន។ ក្នុងអំឡុងពេលទាំងនោះអាប្រាហាំបានអធិស្ឋានដល់ព្រះហើយវាហាក់ដូចជាការអធិស្ឋានរបស់គាត់មិនត្រូវបានឆ្លើយតបទេ។

ទោះយ៉ាងណាព្រះកំពុងបង្រៀនគាត់អោយចេះអត់ធ្មត់នៅពេលគាត់រង់ចាំ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរពេលខ្លះព្រះជាម្ចាស់មិនឆ្លើយតបនឹងការអធិស្ឋានរបស់យើងមិនមែនដោយសារតែគាត់មិនចង់នោះទេប៉ុន្តែគាត់កំពុងតែព្យាយាមបង្រៀនយើងនូវភាពអត់ធ្មត់និងការបន្ទាបខ្លួន។

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ