ចំណុចអធិស្ឋានសំរាប់អ្នកជិតខាងអាក្រក់

4
24277

សព្វថ្ងៃនេះយើងនឹងដោះស្រាយជាមួយចំនុចអធិស្ឋានសំរាប់អ្នកជិតខាងអាក្រក់។ អ្នកជិតខាងគឺជាបុរសនិងស្ត្រីដែលរស់នៅជាមួយអ្នកនៅតាមបរិវេណឬសហគមន៍តែមួយ។ ពេលខ្លះពួកគេអាចជាមិត្តរួមផ្ទះអ្នករកស៊ីអចលនទ្រព្យឬម្ចាស់ដី។ ពួកគេជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃជីវិតរបស់អ្នកព្រោះសកម្មភាពនិងអសកម្មរបស់ពួកគេអាចជះឥទ្ធិពលដល់ជីវិតរបស់អ្នកមិនថាវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាន។

ក្នុងនាមជាអ្នកជឿវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងមានអ្នកជិតខាងល្អ។ នៅពេលយើងផ្លាស់ទៅទីតាំងថ្មីការអធិស្ឋានដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលយើងគួរតែនិយាយគឺព្រះគួរតែផ្តល់ឱ្យយើងនូវអ្នកជិតខាងល្អ។ មនុស្សដែលនឹងមានជំនឿនិងមនោគមន៍វិជ្ជាស្រដៀងគ្នាជាពិសេសមនុស្សដែលស្គាល់ព្រះហើយជឿលើព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាកូនប្រុសរបស់គាត់។ ប្រសិនបើអ្នកនឹករឿងនេះដោយចៃដន្យហើយអ្នកនឹងបញ្ចប់ជាមួយអ្នកជិតខាងដ៏អាក្រក់នោះជីវិតរបស់អ្នកនឹងត្រូវរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំង។ អ្នកជិតខាងអាក្រក់គឺជាមនុស្ស អ្នកចោទប្រកាន់។ ជាញឹកញាប់ជាងនេះអារក្សដាក់បុរសនិងស្ត្រីអាក្រក់នៅក្នុងកន្លែងយុទ្ធសាស្ត្រដែលគាត់ស្គាល់កូនចៅរបស់ពន្លឺនឹងនៅ។ បុរសនិងស្ត្រីអាក្រក់ទាំងនេះនឹងក្លាយជាវិញ្ញាណត្រួតពិនិត្យហើយពួកគេនឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីនាំកូនចៅរបស់ព្រះ។

អត្ថបទនៃការអធិស្ឋាននេះនឹងផ្តោតសំខាន់បន្ថែមទៀតលើព្រះដែលបង្ក្រាបអំណាចនៃអ្នកជិតខាងដ៏អាក្រក់។ អ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលដែលដឹងថាអ្នកជិតខាងអាក្រក់ទាំងនេះអាចជាចៅហ្វាយឬម្ចាស់ដីរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាមួយពួកគេនៅពេលពួកគេដឹងថាអ្នកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពន្លឺហើយដោយសារពួកគេស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងដែលមានអំណាចពួកគេអាចធ្វើឱ្យជីវិតអ្នកចុះខ្សោយដោយអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិ។ អ្នកត្រូវតែដឹងរឿងនេះអ្នកត្រូវតែឃោរឃៅជាមួយអ្នកជិតខាងអាក្រក់។ អ្នកនឹងមិនមានការរីកចម្រើនជាក់ស្តែងនៅក្នុងជីវិតដរាបណាពួកគេនៅតែបន្តកើតមាន។ អ្នកតែងបទទំនុកដំកើងយល់ពីឥទ្ធិពលរបស់អ្នកជិតខាងអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់បុរស។ គ្មានអ្វីប្លែកទេដែលបទគម្ពីរចែងនៅក្នុងសៀវភៅព្រះយេស៊ូវ ទំនុក​តម្កើង 28: 3. គូរ កុំទៅឆ្ងាយជាមួយមនុស្សអាក្រក់និងពួកអ្នកធ្វើអំពើទុច្ចរិតដែលនិយាយពីសន្តិភាពដល់អ្នកជិតខាងនិងធ្វើបាបគេក្នុងចិត្តគេឡើយ។

ខ្ញុំសូមសួរដោយអំណាចនៃស្ថានសួគ៌រាល់អ្នកជិតខាងអាក្រក់ទាំងអស់ដែលសត្រូវបានដាក់ដើម្បីធ្វើឱ្យជីវិតរបស់អ្នកអាម៉ាស់មុខសូមឱ្យភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាប់ផ្តើមឆេះបំផ្លាញពួកគេនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ ដូចដែលបានសន្យាដោយព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងសៀវភៅ លោកយេរេមា 12: 14 ព្រះ ‌ អម្ចាស់មានព្រះ ‌ បន្ទូលទៅកាន់អ្នកជិតខាងទុច្ចរិតទាំងអស់របស់យើងដែលប៉ះទឹកដីដែលយើងបានធ្វើ ឲ្យ អ៊ីស្រា ‌ អែលជាប្រជា ‌ រាស្ត្ររបស់យើងទទួលមរតក។ យើងនឹងដកពួកគេចេញពីស្រុករបស់គេយើងនឹងដកពួកគេចេញពីចំណោមកុលសម្ព័ន្ធយូដាចេញពីចំណោមពួកគេ” ។ ខ្ញុំសំរេចថាមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវដកចេញពីជីវិតរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ចំណុចអធិស្ឋាន

 • ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំសំរេចដោយអំណាចនៃស្ថានសួគ៌ខ្ញុំនឹងមិនត្រូវបានធ្វើបាបដោយអ្នកជិតខាងអាក្រក់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទេ។ ត្បិតខ្ញុំអង្គុយនៅខាងស្ដាំព្រះគ្រិស្ដយេស៊ូ។ ខ្ញុំត្រូវបានគេលើកឡើងពីអំណាចធំនិងអំណាច។ គ្មានការបង្កគ្រោះថ្នាក់ណាមួយអាចចូលមកជិតកន្លែងដែលខ្ញុំស្នាក់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។
 • ឱព្រះវរបិតាអើយបទគម្ពីរចែងថាខ្ញុំនឹងដាក់បណ្តាសាដល់អ្នកដែលជេរអ្នកហើយនឹងប្រទានពរដល់អ្នកដែលបានប្រទានពរដល់អ្នក។ ខ្ញុំចេញក្រឹត្យដោយអំណាចនៃស្ថានបរមសុខអ្នកជិតខាងបិសាចទាំងអស់ដាក់បណ្តាសាខ្ញុំសូមអោយបណ្តាសារបស់ព្រះអម្ចាស់ដាក់លើពួកគេក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ឱព្រះអម្ចាស់យេស៊ូអើយរណ្តៅបិសាចទាំងអស់ដែលអ្នកជិតខាងអាក្រក់របស់ខ្ញុំបានជីកអោយខ្ញុំធ្លាក់ចូលនោះខ្ញុំសំរេចដោយអំណាចនៃស្ថានសួគ៌ដែលពួកគេនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • បពិត្រលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំក្រឹត្យដោយអំណាចនៃស្ថានបរមសុខសូមអោយទេវតារបស់ព្រះអម្ចាស់មកសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជិតខាងដ៏អាក្រក់របស់ខ្ញុំ។ នៅគ្រប់កន្លែងដែលពួកគេប្រឆាំងនឹងខ្ញុំព្រះអម្ចាស់សូមអោយទេវតារបស់ព្រះអម្ចាស់បំផ្លាញពួកគេក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ឱព្រះអម្ចាស់យេស៊ូអើយគ្រប់ភាសាអាក្រក់ដែលទាស់នឹងខ្ញុំត្រូវទទួលទោសនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ គ្រប់វិធីដែលអ្នកជិតខាងអាក្រក់របស់ខ្ញុំបានប្រែក្លាយជាអ្នកចោទប្រកាន់ដោយប្រើអណ្តាតប្រឆាំងនឹងខ្ញុំខ្ញុំសូមអោយភ្លើងឆេះអណ្តាតបែបនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ខ្ញុំឈរលើការសន្យារបស់ព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងសៀវភៅទំនុកដំកើង ១០៥: ១៤-១៥ គាត់មិនអោយនរណាម្នាក់ធ្វើបាបពួកគេទេ។ គាត់បានស្តីបន្ទោសស្តេចព្រោះតែពួកគេ។ ដោយមានប្រសាសន៍ថាកុំប៉ះនឹងអ្នកដែលបានចាក់ប្រេងតាំងរបស់យើងហើយកុំធ្វើ ឲ្យ ហោរារបស់ខ្ញុំគ្មានគ្រោះថ្នាក់ឡើយ។ ខ្ញុំសំរេចថាគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើបាបខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូទេ។
 • ត្បិតខ្ញុំកាន់សញ្ញាសំគាល់របស់ព្រះគ្រីស្ទកុំអោយនរណាម្នាក់មករំខានខ្ញុំឡើយ ខ្ញុំចេញក្រឹត្យដោយអំណាចនៃស្ថានសួគ៌ខ្ញុំនឹងមិនត្រូវបានរំខានដោយអ្នកជិតខាងអាក្រក់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវទេ។
 • ខ្ញុំប្រឆាំងនឹងវិញ្ញាណបិសាចទាំងអស់ដែលមានអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំដើម្បីតាមដានការលូតលាស់របស់ខ្ញុំ។ កញ្ចក់អ្វីក៏ដោយដែលពួកគេប្រើដើម្បីតាមដានសិរីរុងរឿងរបស់ខ្ញុំទុកឱ្យវាបែកបាក់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • រាល់សត្រូវរបស់អារក្សដែលប្រឆាំងនឹងជោគវាសនារបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបំផ្លាញអ្នកដោយអំណាចនៃស្ថានសួគ៌។ ខ្ញុំសូមឱ្យទេវតារបស់ព្រះអម្ចាស់នឹងក្រោកឡើងហើយទៅមើលជំរំនៃអ្នកជិតខាងអាក្រក់របស់ខ្ញុំហើយដេញតាមការបំផ្លិចបំផ្លាញដើម្បីមកលើពួកគេនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ព្រះអង្គអើយព្រះអង្គជាព្រះនៃការសងសឹក។ ខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងកើនឡើងនៅក្នុងកំហឹងនៃការសងសឹករបស់អ្នកសងសឹកលើអ្នកជិតខាងអាក្រក់របស់ខ្ញុំដែលធ្វើឱ្យជីវិតខ្ញុំអាម៉ាស់មុខនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ចាប់ពីថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញក្រឹត្យថាខ្ញុំអាចមើលឃើញបានគ្រប់ស្មារតីត្រួតពិនិត្យ។ ចាប់ពីថ្ងៃនេះខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សដែលមិនអាចចូលជិតបានហើយអាចប្រឈមមុខបានចំពោះអ្នកជិតខាងបិសាចគ្រប់រូបដែលមានផែនការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងខ្ញុំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ខ្ញុំផ្លាស់ប្តូរទិសដៅនៃរាល់ការវាយប្រហារដែលបានវាយប្រហារមកលើខ្ញុំដោយអ្នកជិតខាងដ៏អាក្រក់របស់ខ្ញុំខ្ញុំបញ្ជូនព្រួញទាំងអស់ទៅអ្នកផ្ញើវាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • ដ្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាៈយើងនឹងឃើញរង្វាន់របស់មនុស្សអាក្រក់ដោយភ្នែកខ្ញុំ។ បទគម្ពីរចែងថាគ្មានអំពើអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងចំពោះខ្ញុំឬអំពើអាក្រក់ណាមួយដែលនៅជិតកន្លែងរស់នៅរបស់ខ្ញុំឡើយ។ ខ្ញុំឈរលើការសន្យានៃពាក្យនេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាគ្មានការបង្កគ្រោះថ្នាក់ណាមួយកើតឡើងចំពោះរូបខ្ញុំឬគ្រួសារខ្ញុំក្នុងនាមលោកយេស៊ូឡើយ។
 • ខ្ញុំអោយទេវតារបស់ព្រះអម្ចាស់កាត់ទោសខ្ញុំ។ ពួកគេនឹងលើកខ្ញុំក្នុងដៃរបស់ពួកគេដើម្បីកុំអោយខ្ញុំជាន់ជើងខ្ញុំដោយថ្ម។ ខ្ញុំធ្វើឱ្យការសន្យារបស់ព្រះអម្ចាស់លើជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ចាប់ពីថ្ងៃនេះការការពាររបស់ព្រះអម្ចាស់នឹងនៅលើខ្ញុំជានិច្ច។ សូមត្រានៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដាក់លើគ្រួសារខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • ខ្ញុំចេញក្រឹតភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបញ្ចោញអ្នកជិតខាងអាក្រក់ទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំធ្វើខ្លួនខ្ញុំជាមេបញ្ជាការទឹកដីហើយខ្ញុំចេញក្រឹត្យថាទឹកដីនៃប្រជាជនមិនស្រួលសំរាប់មនុស្សប្រុសស្រីអាក្រក់ដែលរស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។


សៀវភៅថ្មីដោយគ្រូគង្វាល Ikechukwu ។ 
អាចរកបានឥឡូវនេះនៅលើ Amazon

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

4 COMMENTS

 1. ការអធិស្ឋានទាំងនេះគឺជាពរជ័យមួយ។ សូមបួងសួងអោយកូនចៅខ្ញុំទទួលបានការសង្គ្រោះនិងការរំដោះ។ រថយន្តគ្រួសារមួយ។ ដើម្បីរកផ្ទះស្អាតដើម្បីរើទៅ។ ព្រះប្រទានពរដល់អ្នកនៅក្នុងព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

 2. ព្រះប្រទានពរដល់ MOG និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនិងអាសនៈភ្លើងអធិស្ឋានដ៏មានឥទ្ធិពលនេះ។
  ប៉ាខ្ញុំចង់ធ្វើជាដៃគូនិងមួយភាគដប់នៅក្នុងក្រសួងរបស់អ្នកខ្ញុំបានផ្ញើសារអំពីអ្វីដែលជាកម្មវិធីដើម្បីនិយាយជាមួយអ្នកជាឯកជន។

  សូមទាក់ទងមកខ្ញុំតាមលេខ +២៧៦២៤២០១០០៣ ខ្ញុំឈ្មោះបងស្រីដេបូរ៉ា
  កូនស្រីរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់។

  ខ្ញុំអធិស្ឋានឱ្យ hear ពីអ្នកឆាប់ៗនេះ

 3. ពីរថ្ងៃជាប់គ្នា នៅម៉ោងដដែលជារៀងរាល់ល្ងាច មានទម្ងន់ធ្ងន់មួយរំពេចមកលើក្បាលរបស់ខ្ញុំ ហើយមានអារម្មណ៍ឈឺខ្លាំង។
  ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា ខ្ញុំ​បាន​ដឹង​ថា នេះ​មិន​មែន​ជា​កម្លាំង​ធម្មតា​ទេ ដូច្នេះ​ខ្ញុំ​ចាត់​ទុក​សិទ្ធិ​អំណាច​លើ​វា។ ពេល​ខ្ញុំ​បាន​អធិស្ឋាន​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ខ្លះ ទម្ងន់ និង​ជំងឺ​នឹង​បាន​ធូរស្រាល។
  សូម​ជួយ​ខ្ញុំ​អធិស្ឋាន​ប្រឆាំង​នឹង​រឿង​នេះ។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.