ការប្រកាសទំនាយដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ដំណាក់កាលទី ២ នៃឆ្នាំ

1
374

ថ្ងៃនេះយើងនឹងដោះស្រាយជាមួយការប្រកាសទំនាយដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ដំណាក់កាលទី ២ នៃឆ្នាំ។ យើងទើបតែឈានចូលដំណាក់កាលទី ២ នៃឆ្នាំនេះ។ មានពរជាច្រើនដែលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងដំណាក់កាលនីមួយៗនៃឆ្នាំដូច្នេះក៏មានការបំផ្លាញជាច្រើនផងដែរ សេចក្ដីវេទនា។ ដំណាក់កាលថ្មីទើបតែចាប់ផ្តើមហើយមានរឿងជាច្រើនបានចាប់ផ្តើមកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសរួចហើយ។ វានៅសល់សម្រាប់យើងក្នុងការសំរេចថាតើយើងចង់ឱ្យដំណាក់កាលទី XNUMX នៃឆ្នាំនេះសម្រាប់យើងយ៉ាងដូចម្តេច។

ព្រះបានប្រទានដល់យើងនូវអំណាចដើម្បីសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងថាតើថ្ងៃនីមួយៗនឹងទៅជាយ៉ាងណា។ គ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលបទគម្ពីរចែងនៅក្នុងសៀវភៅយ៉ូប ២២:២៨ អ្នកក៏នឹងប្រកាសរឿងមួយដែរហើយវានឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នក។ ដូច្នេះពន្លឺនឹងភ្លឺលើផ្លូវរបស់អ្នក។ ព្រះបានប្រទានសិទ្ធិអំណាចឱ្យយើងប្រកាសរឿងមួយហើយឱ្យពួកគេក្លាយជា។ តើពិភពលោកមានសន្តិភាពឬអត់ទោះបីសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ឬអត់ក៏ដោយយើងមានសិទ្ធិអំណាចដើម្បីបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិនិងស្តារភាពប្រក្រតីនៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈពាក្យសំដីរបស់យើង។

តើព្រះជាម្ចាស់គោរពពាក្យរបស់យ៉ូស្វេយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលគាត់កំពុងច្បាំងនឹងស្តេចប្រាំអង្គ។ លោកយ៉ូស្វេបានបញ្ជា ឲ្យ ព្រះអាទិត្យឈប់នៅគីបៀននិងព្រះចន្ទដើម្បីឈរនៅឯអាជីឡូ។ ព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទឈរនៅទីនោះរហូតដល់កូនចៅអ៊ីសរេសបានសងសឹកសត្រូវរបស់ពួកគេ។ ព្រះគម្ពីរបានកត់ទុកថាព្រះមិនដែលស្តាប់ឬមិនស្តាប់សំលេងរបស់មនុស្សដូចគាត់បានធ្វើចំពោះយ៉ូស្វេទេ។
ដូចគ្នានេះផងដែរសម្រាប់ដំណាក់កាលទីពីរនៃឆ្នាំនេះយើងនឹងធ្វើការប្រកាសទំនាយដ៏មានឥទ្ធិពល។

ពាក្យព្យាករណ៍គឺជាការបញ្ចេញសម្លេងនៃអ្វីដែលនឹងមកដល់។ យើងប្រកាសពួកគេតាមរយៈមាត់របស់យើងដោយជំនឿថាព្រះមានលទ្ធភាពនិងអាចធ្វើបានយ៉ាងច្រើន។ សម្រាប់យើងជាច្រើនដែលមានការចាប់ផ្តើមរដុបក្នុងឆ្នាំ ២០២១ នេះគឺជាឱកាសមួយទៀតដើម្បីបំពេញដំណើរការទាំងមូលនិងបញ្ចប់ឆ្នាំនេះឱ្យបានរឹងមាំ។ ខ្ញុំចេញក្រឹត្យដោយអំណាចនៃស្ថានសួគ៌អ្វីៗទាំងអស់ដែលអ្នកបានដេញចាប់ពីដើមឆ្នាំហើយអ្នកអាចទទួលបានវាត្រូវបានដោះលែងឱ្យអ្នកដោយភាពងាយស្រួលក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកត្រូវការសេចក្តីប្រកាសដ៏មានឥទ្ធិពលមួយចំនួនសម្រាប់ដំណាក់កាលទីពីរនៃឆ្នាំនេះចូរយើងអធិស្ឋានជាមួយគ្នា។

ចំណុចអធិស្ឋាន

 • ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានផ្តល់ព្រះគុណដល់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើជាសាក្សីមួយខែទៀតក្នុងឆ្នាំ ២០២១។ ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលបានលះបង់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើជាសាក្សីនៅដំណាក់កាលទី ២ នៃឆ្នាំនេះសូមអោយព្រះនាមរបស់អ្នកត្រូវបានលើកតម្កើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកចំពោះព្រះគុណដែលបានរាប់ថាខ្ញុំសមនឹងធ្វើជាមនុស្សនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលមានឯកសិទ្ធិដកដង្ហើមព្រះអម្ចាស់អើយសូមអោយព្រះនាមរបស់អ្នកបានថ្កុំថ្កើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំចេញក្រឹត្យដោយអំណាចនៃស្ថានសួគ៌អំណាចទាំងអស់ដែលបញ្ឈប់ខ្ញុំក្នុងឆមាសទី ១ នៃឆ្នាំនេះខ្ញុំបានសំរេចថាពួកគេគ្មានអំណាចលើខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឡើយ។ រាល់អំណាចដូនតាដែលបានធ្វើឱ្យខ្ញុំមានសមត្ថភាពក្នុងពាក់កណ្តាលឆ្នាំដំបូងអ្នកត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំសូមសំរេចថាអ្វីៗដែលខ្ញុំបានដេញចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំមិនអាចទៅដល់បានទេខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកឱ្យដោះលែងខ្ញុំដោយភាពងាយស្រួលនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំស្នើសុំឱ្យព្រះគុណនៃព្រះដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិនឹងបើកទ្វារបិទទ្វារទាំងអស់ដែលបានបិទទ្វារប្រឆាំងនឹងខ្ញុំខ្ញុំសំរេចថាអំណាចនៃព្រះដ៏មហិមានឹងបើកវាក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវព្រះគម្ពីរនិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនស្លាប់ទេប៉ុន្តែរស់នៅដើម្បីប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងទឹកដីនៃការរស់នៅ។ ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំព្រះរាជក្រឹត្យដោយអំណាចនៃការស្លាប់នៅស្ថានសួគ៌នឹងមិនស្គាល់កន្លែងដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវទេ។ ខ្ញុំលុបចោលរាល់របៀបវារៈនៃសេចក្ដីស្លាប់ក្នុងជីវិតខ្ញុំនិងលើសមាជិកគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំបំផ្លាញអំណាចនៃសេចក្ដីស្លាប់មកលើយើងក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដ្បិតព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះដែលប្រទានសមត្ថភាពដល់យើងក្នុងការរកទ្រព្យសម្បត្តិ។ ខ្ញុំសំរេចដោយអំណាចក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវខ្ញុំទទួលបានអំណាចដើម្បីធ្វើឱ្យទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំចេញក្រឹត្យដោយអំណាចនៃស្ថានសួគ៌ព្រះគុណដើម្បីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានដោះលែងដល់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ឱព្រះបិតាខ្ញុំអើយខ្ញុំសូមលោះពេលវេលាដែលនៅសល់ក្នុងឆ្នាំនេះដោយព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ ខ្ញុំលុបចោលរាល់របៀបវារៈរបស់បិសាចពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយអំណាចនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំសូមបួងសួងសុំការដោះលែងនូវរាល់ពរជ័យទាំងឡាយដែលជាប់ទាក់ទងនឹងដំណាក់កាលថ្មីនេះ។ ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំព្រះរាជក្រឹត្យថាទេវតារបស់ព្រះអម្ចាស់នឹងចាប់ផ្តើមដោះសោរាល់ពរជ័យទាំងឡាយដែលមានសំរាប់ដំណាក់កាលទី ២ នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។
 • ខ្ញុំចេញក្រឹត្យដោយអំណាចនៃស្ថានបរមសុខថាការការពារព្រះដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិនឹងមានលើខ្ញុំពេញមួយឆ្នាំនេះ។ ខ្ញុំលើកលែងខ្លួនខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារពីព្រួញអាក្រក់ទាំងអស់ដែលហោះហើរជុំវិញខ្ញុំធ្វើឱ្យឆ័ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់មកលើខ្លួនខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារគ្មានអំពើអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងចំពោះយើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូឡើយ។
 • ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងប្រទានពរដល់ខ្ញុំដោយទទួលបានជោគជ័យនៅឆ្នាំនេះ។ ខ្ញុំសំរេចថាអ្វីៗដែលខ្ញុំដាក់ដៃលើនឹងទទួលជោគជ័យ។ ខ្ញុំបដិសេធមិនធ្វើឱ្យបរាជ័យក្នុងគ្រប់វិធីដែលខ្ញុំបានបរាជ័យខ្ញុំចេញក្រឹត្យថាព្រះគុណនៃព្រះដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិនឹងលើកស្ទួយខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 • ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំចេញក្រឹត្យដោយអំណាចនៃស្ថានសួគ៌សម្រាប់អ្នកដែលទន្ទឹងរង់ចាំអ្នកចំពោះផលផ្លែនៃស្បូនខ្ញុំសូមអោយអ្នកដោះលែងវានៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។ ខ្ញុំសុំឱ្យអ្នកអាណិតអ្នកនឹងបើកស្បូនរបស់ពួកគេហើយអ្នកនឹងប្រទានពរដល់ពួកគេជាមួយកូនល្អ ៗ នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 • ឱព្រះវរបិតាអើយខ្ញុំសំរេចថាអស់អ្នកដែលទន្ទឹងរង់ចាំអ្នករកការងារល្អខ្ញុំអធិស្ឋានថាអ្នកនឹងឆ្លើយពួកគេក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ ទោះបីនៅកន្លែងដែលគុណវុឌ្ឍិរបស់ពួកគេមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយខ្ញុំសំរេចថាព្រះគុណរបស់អ្នកនឹងនិយាយជំនួសពួកគេក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

មតិយោបល់ 1

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ