សញ្ញាទាំង ៥ ដើម្បីដឹងថាអ្នកមានការហៅពីព្រះ

0
10081

ថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្រៀនសញ្ញាទាំង ៥ ដើម្បីដឹងថាអ្នកមានការត្រាស់ហៅពីព្រះ។ ភារកិច្ចដ៏លំបាកបំផុតមួយដែលមិនទាន់បានបំពេញគឺការងារក្រសួង។ ដូចគ្នានឹងប៉ុលនិងបាណាបាសដែរដែលត្រូវបានទុកសម្រាប់កិច្ចការរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងសៀវភៅនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ កិច្ចការ ១៣:១២ នៅពេលដែលពួកគេបានបំរើព្រះអម្ចាស់ហើយតមអាហារនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមានបន្ទូលថា៖ ញែកខ្ញុំបាណាបាសនិងសូលចេញសម្រាប់កិច្ចការដែលខ្ញុំបានហៅ។ ព្រះជាម្ចាស់នៅតែញែកមនុស្សមួយចំនួនចេញហើយប្រគល់ការងារដ៏ទេវភាពដល់ពួកគេដើម្បីបំពេញកិច្ចការបំរើរបស់ព្រះគ្រិស្ដយេស៊ូ។

ជាញឹកញាប់ជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំបាន heard មនុស្សជាច្រើនសួរថាតើខ្ញុំដឹងថាព្រះកំពុងហៅខ្ញុំឱ្យធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងយ៉ាងដូចម្តេច? មានវិធីឬសញ្ញាជាច្រើនដែលអ្នកនឹងឃើញនៅពេលដែលព្រះកំពុងព្យាយាមហៅអ្នកចូលក្នុងព័ន្ធកិច្ច។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមុនពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងនោះមានផ្នត់គំនិតមួយដែលមនុស្សត្រូវតែលុបបំបាត់បុរសដែលត្រូវបានគេហៅថាជាក្រសួង។ វាគឺជាជំនឿរបស់មនុស្សជាច្រើនដែលអ្នកទាំងនោះចូលទៅក្នុងកិច្ចការរបស់ព្រះអម្ចាស់ត្រូវបានគេហៅថាជាស្ថានភាពលំបាកនិងបំផ្លិចបំផ្លាញ។ បទគម្ពីរប្រាប់ថានៅក្នុងគម្ពីរ អេសាយ ៤៥:១៩ ខ្ញុំមិនបាននិយាយដោយសំងាត់នៅទីងងឹតនៃផែនដីទេ។ ខ្ញុំមិនបាននិយាយទៅកាន់ពូជរបស់យ៉ាកុបថា“ រកខ្ញុំដោយឥតប្រយោជន៍ទេ” ។ យើងជាព្រះអម្ចាស់និយាយសេចក្តីសុចរិតខ្ញុំប្រកាសអ្វីៗដែលត្រឹមត្រូវ។ ព្រះជាម្ចាស់មិនហៅមនុស្សអោយទៅជាអ្នកមានឬភាពក្រីក្រគាត់ប្រាកដជាមានផែនការល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលត្រូវបានហៅឱ្យធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះ។

នេះគឺជាការយល់ឃើញមួយដែលបានបញ្ឈប់មនុស្សជាច្រើនមិនឱ្យឆ្លើយតបនឹងការហៅដ៏ទេវភាព។ ទោះយ៉ាងណារឿងមួយត្រូវប្រាកដថាជីវិតនឹងមិននៅដដែលហើយអ្វីៗនឹងផ្លាស់ប្តូរ។ មានយញ្ញបូជាដែលបុគ្គលបែបនេះត្រូវតែបង់ជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ។ មានក្រសួងផ្សេងៗគ្នា។ វាមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានការហៅដ៏ទេវភាពនឹងក្លាយជាគ្រូគង្វាលមិនមែនជាព្យាការីអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អឬការចូលចិត្តទេ។ សៀវភៅ អេភេសូរ 4:11 ហើយគាត់បានផ្តល់ឱ្យមួយចំនួនសាវ័ក។ ខ្លះទៀតជាហោរា។ និងមួយចំនួនអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អ; ហើយអ្នកខ្លះគ្រូគង្វាលនិងគ្រូ សំរាប់ប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធបានបំពេញមុខងារបំរើអោយមុខងាររបស់ព្រះគ្រិស្ដដែលបានកសាងឡើង។ មនុស្សត្រូវបានគេហៅថាជាក្រសួងផ្សេងៗគ្នា។ វាគឺជាកំហុសខាងគោលលទ្ធិក្នុងការគិតនៅពេលអ្នកត្រូវបានគេហៅអ្នកត្រូវតែត្រូវបានដោះស្រាយជាគ្រូគង្វាល។ ព្រះជាម្ចាស់ប្រហែលជាបានត្រាស់ហៅអ្នកអោយធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងព្យាការី។

មិនថាការងារដែលព្រះបានត្រាស់ហៅអ្នកក៏ដោយអ្នកប្រាកដជាត្រូវការសញ្ញាដើម្បីដឹងថាតើព្រះបានត្រាស់ហៅអ្នកពិតឬអត់។ មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងឃើញសញ្ញាសំគាល់ដូចគ្នាដែលលោកម៉ូសេបានឃើញនៅពេលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកអោយចុះទៅស្រុកអេស៊ីបនិងរំដោះកូនចៅរបស់លោកអ៊ីសរេសអោយរួចផុតពីទាសភាពឡើយ។

រឿងមួយចំនួនដែលអ្នកនឹងកត់សំគាល់នៅពេលអ្នកមានការហៅដ៏ទេវភាពរួមមាន៖

វិវរណៈ
វិធីឬសញ្ញាច្បាស់បំផុតដែលនឹងដាស់តឿនអ្នកប្រសិនបើអ្នកមានការហៅដ៏ទេវភាពគឺជាវិវរណៈ។ ប្រភេទនៃវិវរណៈនេះមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានបង្ហាញដល់មនុស្សម្នាក់ទៀតទេ។ ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់នឹងបង្ហាញខ្លួនអ្នកអោយអ្នកស្គាល់។ ពេលខ្លះវាអាចថាអ្នកបានឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងក្តីសុបិន្តដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសមត្ថភាពដែលមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងនិងខ្ពស់ជាងសមត្ថភាពដែលអ្នកប្រតិបត្តិការក្នុងជីវិតពិត។

ពេលខ្លះអ្នកអាចឃើញខ្លួនអ្នកដាក់ដៃលើមនុស្សឈឺរំដោះមនុស្សពីអំណាចនៃទាសភាពដោយព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ ហើយព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់អាចមកលេងអ្នកក្នុងក្តីសុបិន្តជាទម្រង់នៃទេវតា។ វិញ្ញាណរបស់ព្រះនឹងប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលព្រះចង់អោយអ្នកធ្វើនិងរបៀបធ្វើវា។

អ្នកមានអំណោយពិសេស
គ្មានបុរសណាម្នាក់ដែលបង្កើតដោយព្រះដែលគ្មានអំណោយទានឡើយ។ ព្រះបានបង្កើតមនុស្សហើយបានដាក់អ្វីមួយដ៏អស្ចារ្យទៅក្នុងមនុស្សគ្រប់រូប។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សដែលអំណោយលើសពីធម្មជាតិ។ អ្នកអាចមានអំណោយទាននៃការព្យាករណ៍ឬចក្ខុវិស័យ។ នេះមានន័យថាអ្នកអាចប្រកាសព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមិនបានកើតឡើងជាការពិតហើយអ្នកមានសមត្ថភាពមើលឃើញទស្សនៈវិស័យលើរឿងដែលមិនទាន់កើតឡើង។

អំណោយរបស់មនុស្សខ្លះអាចជាពាក្យ។ ត្រូវហើយវិញ្ញាណរបស់ព្រះទទួលខុសត្រូវចំពោះការនិយាយ។ ទោះយ៉ាងណាមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានប្រទានពរដោយពាក្យជាងអ្នកដទៃ។ ពួកគេត្រូវបានប្រទានពរដោយពាក្យគួរឱ្យទាក់ទាញអារម្មណ៍ដែលអាចទាក់ទាញនិងរក្សាការយកចិត្តទុកដាក់របស់បុគ្គលណាម្នាក់។ ពាក្យទាំងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាពាក្យនិយាយប៉ុណ្ណោះទេពួកគេកាន់អំណាចនិងភ្លើង។ នៅពេលអ្នកកត់សំគាល់ថាអ្នកធ្វើរឿងមួយចំនួនយ៉ាងមានផាសុកភាពវាអាចជាសញ្ញាមួយដែលព្រះកំពុងហៅអ្នក។

សម្លេងបុរស
ពេលខ្លះព្រះមានបន្ទូលតាមរយៈអ្នកបំរើរបស់ទ្រង់។ មានពេលខ្លះដែលអ្នកនឹងទទួលបានវិវរណៈអំពីខ្លួនអ្នក។ ហោរាឬគ្រូគង្វាលនឹងប្រាប់អ្នកអំពីសេចក្តីនេះដែលជាព្រះអម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលខ្ញុំបានជ្រើសរើសអ្នកអោយធ្វើការ។ អ្នកត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការនេះ។ យើងមិនគួរនឿយហត់នឹងសំលេងរបស់មនុស្សនៅពេលពួកគេប្រាប់យើងទេ។ ព្រះធ្វើការតាមរបៀបអព្ភូតហេតុ។ អ្វីដែលល្អបំផុតដែលយើងអាចធ្វើបានគឺអធិស្ឋានយ៉ាងអស់ពីដួងចិត្តដល់ព្រះសំរាប់ការបញ្ជាក់ពីវិវរណៈ។

សំឡេងរបស់ព្រះ
មនុស្សជាច្រើននឹងនិយាយថានេះមិនមែនជាអត្ថិភាពទៀតទេ។ ទោះវាជាឬមិនមានជាថ្មីម្តងទៀតខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាព្រះនៅតែនិយាយទៅកាន់មនុស្ស។ ការតែងតាំងប្រសិនបើសាំយូអែលចូលបំពេញកិច្ចការ ព្យាការី ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសំលេងផ្ទាល់របស់ព្រះ។ សាំយូអែលទី ១ ៣: ៥-១០ ព្រះអម្ចាស់បានហៅសាំយូអែល។ លោកសាំយូអែលទូលថា៖ «បាទ! គាត់រត់ទៅរកលោកអេលីទាំងពោលថា៖ «បាទ! អ្នក​បាន​ហៅ​ខ្ញុំ។" ប៉ុន្តែលោកអេលីមានប្រសាសន៍ថា“ ខ្ញុំមិនបានទូរស័ព្ទមកទេ។ ត្រឡប់ទៅវិញហើយដេកចុះ” ។ ដូច្នេះគាត់ក៏ទៅដេក។ ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលហៅកុមារសាំយូអែលម្ដងទៀត។ លោកសាំយូអែលក្រោកឡើងរត់ទៅរកលោកអេលីទាំងពោលថា៖ «បាទ! អ្នក​បាន​ហៅ​ខ្ញុំ។" លោកអេលីមានប្រសាសន៍ថា៖ «កូនខ្ញុំមិនបានហៅទេ។ ត្រឡប់ទៅវិញហើយដេកចុះ” ។ លោកសាំយូអែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះអម្ចាស់នៅឡើយទេរីឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់មិនទាន់លេចមកអោយលោកដឹងនៅឡើយ។ ព្រះអម្ចាស់ហៅលោកសាំយូអែលជាលើកទីបីលោកសាំយូអែលក្រោកឡើងរត់ទៅរកលោកអេលីទាំងពោលថា៖ «បាទ! អ្នក​បាន​ហៅ​ខ្ញុំ។" ពេលនោះលោកអេលីយល់ថាព្រះអម្ចាស់កំពុងតែហៅក្មេងប្រុសនោះ។ លោកអេលីប្រាប់សាំយូអែលថា៖ «ទៅដេកវិញចុះប្រសិនបើគាត់ហៅអ្នកថា "សូមអញ្ជើញមក! ព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកអ្នកបំរើរបស់ព្រះអង្គស្តាប់ហើយ!" ។ ព្រះអម្ចាស់យាងមកឈរនៅក្បែរនោះហើយស្រែកហៅដូចលើកមុន ៗ ថា៖ «សាំយូអែល! សាំយូអែល! លោកសាំយូអែលមានប្រសាសន៍ថា៖ «សូមលោកមានប្រសាសន៍មកខ្ញុំប្របាទជាអ្នកបំរើរបស់លោកហើយ»។

នៅពេលដែលអ្នកលឺសំលេងរបស់ព្រះអម្ចាស់ម្តងហើយម្តងទៀតប្រាប់អ្នកអោយធ្វើអ្វីមួយនេះគឺជាសញ្ញាដ៏អស្ចារ្យមួយដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែត្រាស់ហៅអោយបំរើ។

អ្នកមានមន្តស្នេហ៍នៃអ្នកដឹកនាំ
នៅពេលដែលអ្នកសង្កេតឃើញថាមនុស្សតែងតែយោងទៅតាមអ្នកដោយការគោរពនិងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីលេងវាគឺជាសញ្ញាដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែត្រាស់ហៅអ្នកអោយចូលបំរើក្នុងក្រសួង។

មនុស្សដែលត្រូវបានគេហៅឱ្យចូលរួមក្នុងក្រសួងគឺជាអ្នកដឹកនាំបុរស។ ការសង្គ្រោះនិងការរីកចម្រើនខាងវិញ្ញាណរបស់ប្រជាជនស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេ។ ព្រះមិនគ្រាន់តែហៅការមិនគោរពប្រតិបត្តិប៉ុណ្ណោះទេ។

 


សៀវភៅថ្មីដោយគ្រូគង្វាល Ikechukwu ។ 
អាចរកបានឥឡូវនេះនៅលើ Amazon

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
អត្ថបទមុន១០ ខគម្ពីរសម្រាប់សេចក្តីមេត្តានិងការអភ័យទោស
អត្ថបទបន្ទាប់ចំណុចអធិស្ឋានសម្រាប់អព្ភូតហេតុនិងអច្ឆរិយៈ
ខ្ញុំឈ្មោះគ្រូគង្វាល Ikechukwu Chinedum ខ្ញុំជាបុរសនៃព្រះ ដែលងប់ងល់នឹងការផ្លាស់ប្តូររបស់ព្រះនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនេះ។ ខ្ញុំជឿថា ព្រះបានប្រទានអំណាចដល់អ្នកជឿគ្រប់រូប ជាមួយនឹងលំដាប់នៃព្រះគុណដ៏ចម្លែក ដើម្បីបង្ហាញអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ខ្ញុំជឿថាគ្មានគ្រិស្តបរិស័ទណាម្នាក់ត្រូវរងការគាបសង្កត់ដោយអារក្សទេ យើងមានអំណាចដើម្បីរស់នៅ និងដើរក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការអធិស្ឋាន និងព្រះបន្ទូល។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬការប្រឹក្សា អ្នកអាចទាក់ទងមកខ្ញុំតាម everydayprayerguide@gmail.com ឬ Chat មកខ្ញុំតាម WhatsApp និង Telegram តាមរយៈ +2347032533703។ ខ្ញុំ​ក៏​ចង់​អញ្ជើញ​អ្នក​ឱ្យ​ចូល​រួម​ជាមួយ​ក្រុម​ការ​អធិស្ឋាន 24 ម៉ោង​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​របស់​យើង​នៅ​លើ Telegram ។ ចុចលីងនេះដើម្បីចូលរួមឥឡូវនេះ https://t.me/joinchat/RPiiPhhlAYaXzRRscZ6vTXQ ។ ព្រះប្រទានពរអ្នក។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.