មេរៀនដើម្បីរៀនពីទំនុកតម្កើង ១៥០

0
10303

ថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្រៀនមេរៀនដើម្បីរៀនពីទំនុកដំកើង ១៥០។ ក្នុងចំណោមសៀវភៅទំនុកដំកើងជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើង ១៥០ បានបង្រៀនជាពិសេសអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការសរសើរដំកើងព្រះនិងមូលហេតុដែលយើងគួរសរសើរដំកើងព្រះ ស្តេចដាវីឌត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុរសម្នាក់បន្ទាប់ពីបេះដូងរបស់ព្រះពីព្រោះគាត់យល់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃការសរសើរនិងរបៀបប្រើវាបានល្អ។ កុំឆ្ងល់ថាព្រះតែងតែប្រញាប់ប្រញាល់លើកលែងទោសដាវីឌរាល់ពេលដែលគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីវត្តមានរបស់ព្រះ។

លើកទីមួយដែលព្រះនឹងបញ្ជាក់អំពីប្រភេទនៃទំនាក់ទំនងដែលមានរវាងនិងជីវិតរមែងស្លាប់គឺនៅក្នុងសម័យអ័ប្រាហាំ អេសាយ 41: 8
“ ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលអើយអ្នកជាអ្នកបម្រើខ្ញុំ
យ៉ាកុបដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើស
កូនចៅរបស់អ័ប្រាហាំមិត្តខ្ញុំ។ ជំនឿរបស់អ័ប្រាហាំលើម្ចាស់ធ្វើឱ្យគាត់ក្លាយជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះ។ ហើយព្រះបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើអ្វីដោយមិនប្រាប់អាប្រាហាំជាមិត្តរបស់ខ្ញុំទេ។ មនុស្សបន្ទាប់ដែលមានទំនាក់ទំនងល្អឥតខ្ចោះជាមួយព្រះគឺស្តេចដាវីឌ។ មូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុដែលព្រះដាក់ឈ្មោះដាវីឌជាបុរសបន្ទាប់ពីបេះដូងរបស់គាត់គឺដោយសារតែការសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ចាស់ឥតឈប់ឈរ។

ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ការសរសើររបស់មនុស្ស។ យើងត្រូវបានបង្រៀនអំពីសារៈសំខាន់នៃការសរសើរដំកើងព្រះ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលដឹងពីមូលហេតុដែលវាសំខាន់ដើម្បីសរសើរព្រះ។ សៀវភៅទំនុកដំកើង ១៥០ ពន្យល់យ៉ាងច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលយើងត្រូវសរសើរដំកើងព្រះ។

ទំនុកតម្កើង ១៥០ សូមសរសើរតម្កើងព្រះអម្ចាស់!
សរសើរតម្កើងព្រះក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់
ចូរសរសើរតម្កើងទ្រង់នៅលើផ្ទៃមេឃដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ទ្រង់សូមសរសើរតម្កើងព្រះអង្គចំពោះសកម្មភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់។
សូមសរសើរតម្កើងទ្រង់តាមភាពអស្ចារ្យដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់! សរសើរដំកើងទ្រង់ដោយសំឡេងត្រែ
ចូរសរសើរតម្កើងទ្រង់ដោយពិណនិងពិណចូរសរសើរតម្កើងទ្រង់ដោយប្រើត្រែនិងរបាំ។
សរសើរតម្កើងទ្រង់ដោយឧបករណ៍ភ្លេងនិងខ្លុយ! ចូរសរសើរតម្កើងទ្រង់ដោយសំឡេងរោទ៍
សូមសរសើរតម្កើងព្រះអង្គដោយការវាយស្គរ! សូមឱ្យអ្វីៗទាំងអស់ដែលមានដង្ហើមសរសើរព្រះអម្ចាស់។
សរសើរតម្កើងព្រះអម្ចាស់!

ចូរគូសបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលយើងគួរសរសើរតម្កើងព្រះជាមេរៀនដ៏អស្ចារ្យដែលយើងអាចជ្រើសរើសពីទំនុកដំកើង ១៥០ ។

ហេតុអ្វីយើងគួរសរសើរព្រះ


យើងសរសើរតម្កើងព្រះដោយព្រោះទ្រង់ជានរណា

ព្រះជាព្រះដ៏មានមហិទ្ធិទ្ធិ។ គ្មានអ្វីបំភ័យព្រះអម្ចាស់ឡើយគាត់មិនអាចបំភ័យបុរសណាម្នាក់ឡើយ។ ទ្រង់គឺជាព្រះ។ ព្រះគម្ពីរបានធ្វើឱ្យយល់ថាព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយទ្រង់បានបង្កើតផែនដីជាទ្រនាប់ជើងរបស់ទ្រង់។ នេះមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់គឺធំបំផុត។ គាត់គឺច្រើនបំផុត ដែលមានឥទ្ធិពលព្រះដ៏មានអំណាចទាំងអស់។

ដូចគ្នានេះផងដែរការពិតដែលថាទ្រង់បានបង្កើតយើងតាមរូបភាពរបស់ទ្រង់ធ្វើឱ្យវាពាក់ព័ន្ធដែលយើងសរសើរ។ សូមឱ្យយើងបង្កើតមនុស្សតាមរូបភាពរបស់យើងដើម្បីឱ្យគាត់អាចមានអំណាចលើផែនដីនិងអ្វីៗទាំងអស់ដែលបានបង្កើត។ គោលបំណងនៃអត្ថិភាពរបស់យើងគឺត្រូវមានអំណាចលើអ្វីៗទាំងអស់ដែលបានបង្កើតឡើង។ ប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់បានដាក់យើងក្នុងមុខតំណែងនោះដើម្បីត្រួតពិនិត្យអ្វីៗទាំងអស់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនោះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានតិចបំផុតគឺសរសើរសិរីរុងរឿងនិងភាពអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់។

ដូច្នេះមូលហេតុមួយដែលយើងសរសើរតម្កើងព្រះគឺដោយសារទ្រង់ជាអ្នកណា។ ទ្រង់គឺជាព្រះនៃព្រះជាស្តេចនៃស្តេចទាំងអស់។ អ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោក។ ការគោរពនិងភាពស្មោះត្រង់ដែលយើងផ្តល់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោកគឺគ្មានអ្វីប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលយើងគួរតែថ្វាយដល់ព្រះឡើយ។

យើងសរសើរដំកើងព្រះសម្រាប់កន្លែងដែលគាត់រស់នៅ

សៀវភៅទំនុកដំកើង ១៥០ ពន្យល់ពីមូលហេតុដែលយើងគួរសរសើរតម្កើងព្រះ។ ខទីពីរនៃព្រះគម្ពីរចែងថា សរសើរតម្កើងព្រះនៅទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់។ ព្រះរស់នៅក្នុងទីបរិសុទ្ធ។ ទីជម្រកនៅទីនេះមិនមានន័យថាជាអគាររូបកាយដែលយើងទៅថ្វាយបង្គំទេ។ នេះមិនមែនដើម្បីជំទាស់ការពិតដែលថាវត្តមានរបស់ព្រះគង់នៅក្នុងទីជម្រកនោះទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះគង់នៅកន្លែងផ្សេងដែលហួសពីទីជម្រករាងកាយ។

ព្រះគម្ពីរនិយាយថារូបកាយរបស់យើងគឺជាព្រះវិហារបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអម្ចាស់។ ប្រាសាទនៅទីនេះក៏មានន័យថាជាទីសក្ការៈផងដែរ។ ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅក្នុងទីសក្ការៈហើយទំនុកតម្កើងបានចែងថាយើងគួរតែសរសើរដំកើងព្រះនៅក្នុងទីជម្រករបស់ទ្រង់។ ទ្រង់គង់នៅក្នុងចំណោមវត្តមានរបស់ប្រជាជនទ្រង់។ នេះមានន័យថាយើងមិនចាំបាច់ទៅព្រះវិហារឬទីជម្រករាងកាយមុនពេលយើងទាក់ទងជាមួយព្រះទេ។ សូម្បីតែពីការលួងលោមផ្ទះរបស់យើងក៏ដោយយើងអាចពង្រីកការគោរពប្រណិប័តន៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់យើងចំពោះព្រះ។


យើងសរសើរតម្កើងព្រះព្រោះទ្រង់បានបង្កើតយើងជាឧបករណ៍ថ្វាយបង្គំ

សរសើរតម្កើងទ្រង់ដោយឧបករណ៍ភ្លេងនិងខ្លុយ! ចូរសរសើរតម្កើងទ្រង់ដោយសំឡេងរោទ៍
សូមសរសើរតម្កើងព្រះអង្គដោយការវាយស្គរ! សូមឱ្យអ្វីៗទាំងអស់ដែលមានដង្ហើមសរសើរព្រះអម្ចាស់។ សរសើរតម្កើងព្រះអម្ចាស់! ដូចដែលបានពន្យល់ពីមុនខ្លឹមសារនៃការបង្កើតរបស់យើងគឺបម្រើព្រះថ្វាយបង្គំទ្រង់។ ព្រះចង់បានលើសពីមិត្តភាពពីយើងព្រះទាមទារកូអ៊ីណូនីពីយើងនោះហើយជាមូលហេតុដែលទ្រង់បង្កើតយើងជាឧបករណ៍ថ្វាយបង្គំ

នេះគឺជាកន្លែងដែលជីវិតរបស់ស្តេចដាវីឌបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់។ ដាវីឌគឺជាតន្ត្រីករម្នាក់ដែលដឹងពីរបៀបសរសើរតម្កើងព្រះបានយ៉ាងល្អ។ នៅពេលដាវីឌសរសើរគ្មានអ្វីសំខាន់ទេ។ គាត់ពិតជាភ្លេចអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ហើយសរសើរព្រះដូចជាមនុស្សសាមញ្ញ។ នៅពេលដែលហិបនៃសេចក្តីសញ្ញាត្រូវបាននាំត្រលប់មកអ៊ីស្រាអែលវិញដាវីឌបានរាំថ្វាយព្រះអម្ចាស់។ ប្រពន្ធរបស់គាត់មើលងាយគាត់ក្នុងចិត្តហើយនាងសោកស្តាយយ៉ាងខ្លាំង។

ខ្លឹមសារសំខាន់នៃអត្ថិភាពរបស់យើងគឺសរសើរតម្កើងព្រះ។

យើងសរសើរដើម្បីបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះ

ការសរសើរនិងថ្វាយបង្គំរបស់យើងចំពោះព្រះជួយបង្កើតទំនាក់ទំនងប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាមួយព្រះ។ ខណៈពេលដែលអ័ប្រាហាំទទួលបានចំណុចល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ព្រះដោយទង្វើនៃជំនឿរបស់គាត់ដាវីឌទទួលបានកន្លែងមួយនៅក្នុងបេះដូងរបស់ព្រះតាមរយៈការសរសើររបស់គាត់។

នៅពេលយើងសរសើរដំកើងព្រះយើងបង្កើតទំនាក់ទំនងប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាមួយព្រះ។ ការសរសើរដំកើងព្រះហើយបណ្តាលឱ្យយើងត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពេលយើងអំពាវនាវដល់ទ្រង់។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន


ទំនុកដំកើង ១៥០ បង្រៀនយើងអំពីខ្លឹមសារនៃការសរសើរដំកើងព្រះ យើងគឺជាឧបករណ៍នៃការគោរពបូជាហើយយើងត្រូវតែព្យាយាមសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ច។ ព្រះជាម្ចាស់តែម្នាក់ឯងគឺជាព្រះហើយមានតែទ្រង់ទេដែលសមនឹងទទួលបានការសរសើរនិងថ្វាយបង្គំរបស់យើង។

យើងគួរតែសរសើរដំកើងព្រះដោយភាពស្រស់ស្អាតនៃភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់។


Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
អត្ថបទមុន៥ ដងអ្នកអាចប្រើទំនុកដំកើង ២០
អត្ថបទបន្ទាប់ទំនុកដំកើង ៨ អត្ថន័យខដោយខ
ខ្ញុំឈ្មោះគ្រូគង្វាល Ikechukwu Chinedum ខ្ញុំជាបុរសនៃព្រះ ដែលងប់ងល់នឹងការផ្លាស់ប្តូររបស់ព្រះនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនេះ។ ខ្ញុំជឿថា ព្រះបានប្រទានអំណាចដល់អ្នកជឿគ្រប់រូប ជាមួយនឹងលំដាប់នៃព្រះគុណដ៏ចម្លែក ដើម្បីបង្ហាញអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ខ្ញុំជឿថាគ្មានគ្រិស្តបរិស័ទណាម្នាក់ត្រូវរងការគាបសង្កត់ដោយអារក្សទេ យើងមានអំណាចដើម្បីរស់នៅ និងដើរក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការអធិស្ឋាន និងព្រះបន្ទូល។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬការប្រឹក្សា អ្នកអាចទាក់ទងមកខ្ញុំតាម everydayprayerguide@gmail.com ឬ Chat មកខ្ញុំតាម WhatsApp និង Telegram តាមរយៈ +2347032533703។ ខ្ញុំ​ក៏​ចង់​អញ្ជើញ​អ្នក​ឱ្យ​ចូល​រួម​ជាមួយ​ក្រុម​ការ​អធិស្ឋាន 24 ម៉ោង​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​របស់​យើង​នៅ​លើ Telegram ។ ចុចលីងនេះដើម្បីចូលរួមឥឡូវនេះ https://t.me/joinchat/RPiiPhhlAYaXzRRscZ6vTXQ ។ ព្រះប្រទានពរអ្នក។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.