ចំណុចអធិស្ឋានដ៏មានឥទ្ធិពលដើម្បីធ្វើឱ្យវាសនាស្លាប់ឡើងវិញ

0
1750

 

ថ្ងៃនេះយើងនឹងរស់នៅលើចំណុចអធិស្ឋានដ៏មានឥទ្ធិពលដើម្បីធ្វើឱ្យវាសនាស្លាប់ឡើងវិញ។ ចំណុចអធិស្ឋានដើម្បីធ្វើឱ្យវាសនារស់ឡើងវិញគឺច្បាស់ជាការអធិស្ឋានសំខាន់បំផុតមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបគួរតែអធិស្ឋាន។ ដូច្នេះវាសនាជាច្រើនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរនៅលើអាសនៈនៃអំពើបាបនិង អំពើអសីលធម៌ខាងកាម។ អំពើអសីលធម៌ខាងផ្លូវភេទនៅតែជាវិធីពេញនិយមបំផុតដែលសត្រូវកំចាត់វាសនាមនុស្ស។ មនុស្សជាច្រើនបានបាត់បង់ជោគវាសនារបស់ពួកគេចំពោះបុរសនិងស្ត្រីចំឡែកម្នាក់នៅលើគ្រែដែលគ្មានសីលធម៌។

ដូចគ្នានេះផងដែរមានមនុស្សដែលជោគវាសនារបស់ពួកគេបានចាញ់ដោយអំពើបាប។ ដូច្នេះមនុស្សជាច្រើនបានបាត់បង់ជោគវាសនារបស់ពួកគេចំពោះបណ្តាសាដូនតានិងកិច្ចព្រមព្រៀងអាក្រក់ដែលគ្របដណ្តប់គ្រួសាររបស់ពួកគេ។ មិនថាសត្រូវគ្រប់គ្រងលើវាសនារបស់អ្នកយ៉ាងណាដំណឹងល្អគឺថាព្រះជាម្ចាស់មានអំណាចនិងមេត្តាករុណាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្តារជោគវាសនាទាំងនោះឡើងវិញ។ ព្រះជាអ្នកបង្កើតមនុស្ស។ វាគឺជាទ្រង់ដែលបានបង្កើតអ្នកនិងផ្តល់ជោគវាសនានោះដល់អ្នក។ ដូច្នេះទ្រង់មានអំណាចខ្លាំងក្លាក្នុងការស្តារជោគវាសនានោះឡើងវិញពីការជាប់គាំងនៃសេចក្តីស្លាប់។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

ព្រះបានសួរព្យាការីអេសេគាលថាតើកូនប្រុសនេះអាចរស់ឡើងវិញបានទេ? អេសេគាល ៣៧: ៣-១០ ហើយទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថា“ កូនមនុស្សអើយតើឆ្អឹងទាំងនេះអាចរស់បានទេ?”
ដូច្នេះខ្ញុំបានឆ្លើយថា“ ឱព្រះជាអម្ចាស់អើយទ្រង់ជ្រាបហើយ” ជាថ្មីម្តងទៀតគាត់បាននិយាយមកខ្ញុំថា“ ទាយអំពីឆ្អឹងទាំងនេះហើយប្រាប់ពួកគេថា“ ឆ្អឹងស្ងួតអើយសូមស្តាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់! ព្រះជាអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះចំពោះឆ្អឹងទាំងនេះថា៖ «អញនឹងធ្វើអោយដង្ហើមចូលក្នុងអ្នកហើយអ្នកនឹងមានជីវិត។ ខ្ញុំនឹងដាក់សរសៃសាច់ឈាមមកលើអ្នកហើយយកសាច់មកលើអ្នកគ្របស្បែកហើយដកដង្ហើមចូលអ្នកនឹងបានជីវិត។ នោះអ្នកនឹងដឹងថាខ្ញុំជាព្រះអម្ចាស់»។ ដូច្នេះខ្ញុំបានទាយដូចដែលខ្ញុំត្រូវបានបញ្ជា ហើយដូចដែលខ្ញុំបានទាយនោះមានសំលេងរំខានមួយហើយភ្លាមៗ ហើយឆ្អឹងបានមកជាមួយគ្នាពីឆ្អឹងមួយទៅឆ្អឹងមួយ។ តាមពិតខ្ញុំមើលទៅសរសៃនិងសាច់បានមកលើពួកវាហើយស្បែកគ្របពីលើ។ ប៉ុន្តែគ្មានដង្ហើមនៅក្នុងពួកគេទេ។ ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលមកខ្ញុំដែរថា“ ទាយទៅដង្ហើមទាយទៅហ្ន son កូនមនុស្សអើយចូរប្រាប់ដង្ហើមថាព្រះជាអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលដូចតទៅនេះ៖ ចូរចេញពីខ្យល់បក់ទាំងបួនមកឱខ្យល់អើយចូរដកដង្ហើមចេញដើម្បីឱ្យពួកគេស្លាប់។ រស់នៅ។ ” ដូច្នេះខ្ញុំបានទាយដូចដែលទ្រង់បានបញ្ជាខ្ញុំហើយដង្ហើមបានចូលមកពួកគេហើយពួកគេបានរស់នៅហើយឈរនៅលើជើងរបស់ពួកគេដែលជាកងទ័ពដ៏អស្ចារ្យ។

ព្រះរបស់យើងគឺជាព្រះនៃលទ្ធភាពទាំងអស់។ ប្រសិនបើទ្រង់អាចធ្វើឱ្យឆ្អឹងស្ងួតរស់ឡើងវិញនោះវាសនាដែលស្លាប់ឬឈឺអាចរស់ឡើងវិញបាន។ នៅពេលដែលវាមកដល់ការស្តារឡើងវិញយើងអាចទុកចិត្តព្រះអម្ចាស់ចំពោះវា។ ព្រះអម្ចាស់បានសន្យានៅក្នុងសៀវភៅរបស់ យ៉ូអែល ២: ២៥-២៦-ហើយខ្ញុំនឹងសងអ្នករាល់ឆ្នាំដែលកណ្តូបស៊ីដង្កូវកណ្តុរនិងដង្កូវដង្កូវដង្កូវដូងដែលជាកងទ័ពដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានចាត់មកក្នុងចំណោមអ្នក។ ដូចដែលយើងអធិស្ឋាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសំរេចដោយសិទ្ធិអំណាចនៃស្ថានសួគ៌។ ជោគវាសនាដែលស្លាប់ទាំងអស់នឹងរស់ឡើងវិញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ ដោយអំណាចដែលប្រោសព្រះគ្រីស្ទ ឲ្យ រស់ពីសុគតខ្ញុំបានចេញក្រឹត្យស្តាររាល់ឆ្នាំដែលខ្ជះខ្ជាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

ចំណុចអធិស្ឋាន៖

 • រាល់អំណាចបិសាចដែលបានលួចវាសនាខ្ញុំបានត្រលប់មកវិញនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ ដ្បិតវាត្រូវបានសរសេរហើយយើងបានទទួលសិទ្ធិអំណាច។ នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រប់ជង្គង់ត្រូវលុតជង្គង់ហើយគ្រប់អណ្តាតត្រូវសារភាពថាខ្លួនជាព្រះ។ អ្នកប្លន់វាសនាទាំងអស់ hear ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់សូមប្រគល់ជោគវាសនារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
 • ឱម្ចាស់វាសនាទាំងអស់ដែលអំណាចបិសាចនៅក្នុងត្រកូលខ្ញុំបានធ្លាក់ចុះ ជោគវាសនាទាំងអស់ដែលអំណាចបានរៀបចំនៅក្នុងfatherពុកនិងម្តាយខ្ញុំបានបញ្ចេញជោគវាសនារបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
 • ព្រះអម្ចាស់ក្នុងគ្រប់វិធីដែលជោគវាសនារបស់ខ្ញុំត្រូវបានរៀបចំខ្ញុំបានសំរេចឱ្យមានការស្តារឡើងវិញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ ដ្បិតមានចែងទុកមកថាអញនឹងស្តារឆ្នាំដែលកណ្តូបស៊ី។ ខ្ញុំសំរេចថារាល់ឆ្នាំដែលខ្ជះខ្ជាយត្រូវបានស្តារឡើងវិញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
 • ឱព្រះវរបិតាអើយរាល់នឹមអារក្សដែលបានដាក់លើជោគវាសនារបស់ទូលបង្គំដែលមានទម្ងន់ពីការចាំងចេញមកនោះនឹមបែបនេះគួរតែបែកនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ ខ្ញុំបំផ្លាញនឹមបែបនេះដោយអំណាចនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ ដ្បិតមានចែងទុកមកថាដោយការចាក់ប្រេងតាំងនឹមនីមួយៗនឹងត្រូវបំផ្លាញ។ នឹមអាក្រក់ទាំងអស់ដែលត្រូវបានថ្លឹងថ្លែងដោយវាសនាត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
 • ព្រះអម្ចាស់, ជារៀងរាល់ កិច្ចព្រមព្រៀងអាក្រក់ ប៉ះពាល់ដល់ជោគវាសនារបស់ខ្ញុំខ្ញុំផ្តាច់ចេញពីអ្នកនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ បពិត្រព្រះអម្ចាស់រាល់បណ្ដាសាគ្រប់ជំនាន់ដែលជះឥទ្ធិពលដល់ជោគវាសនារបស់មនុស្សគ្រប់រូបក្នុងពូជពង្សខ្ញុំខ្ញុំបំផ្លាញបណ្តាសាបែបនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
 • ព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំសូមអធិស្ឋានសម្រាប់ការស្តារឡើងវិញនូវអ្វីៗល្អ ៗ ដែលខ្ញុំបានបាត់បង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ នៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់ស្តារការជាប់ជាឈ្លើយនៃស៊ីយ៉ូនយើងដូចជាអ្នកដែលសុបិន។ ព្រះអម្ចាស់អើយសិរីរុងរឿងដែលបាត់បង់របស់ខ្ញុំត្រូវបានស្តារឡើងវិញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
 • ឱព្រះវរបិតាអើយទូលបង្គំសូមបួងសួង ឲ្យ វាសនាគ្រប់រូបត្រូវបានបាញ់ព្រួញស្លាប់ដោយសារអំពើអសីលធម៌ខាងផ្លូវភេទ។ ខ្ញុំអធិស្ឋានសូមឱ្យអ្នកអភ័យទោសឱ្យខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ ខ្ញុំសំរេចថាជោគវាសនារបស់ខ្ញុំទទួលបានជីវិតនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
 • ខ្ញុំប្រឆាំងនឹងរាល់សំដីអាក្រក់ដែលត្រូវបាននិយាយប្រឆាំងនឹងជោគវាសនារបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ ខ្ញុំផ្តាច់រាល់អណ្តាតអាក្រក់ដែលស្តោះទឹកមាត់ស្លាប់ប្រឆាំងនឹងជោគវាសនារបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ ព្រះគម្ពីរនិយាយថាអ្នកណានិយាយហើយតើវាកើតឡើងនៅពេលណាដែលព្រះមិននិយាយ? ខ្ញុំនៅស្ងៀមរាល់សំឡេងអាក្រក់ប្រឆាំងនឹងជោគវាសនារបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
 • ព្រះអម្ចាស់រាល់អំពើអាក្រក់នៃសិរីល្អរាល់ប្រតិបត្តិការអាក្រក់នៃជោគវាសនាព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំបានសំរេចការស្តារឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ អ្នកគឺជាព្រះនៃលទ្ធភាពហើយគ្មានអ្វីដែលអ្នកមិនអាចធ្វើបានឡើយ។ ព្រះអម្ចាស់អើយទូលបង្គំសូមអធិស្ឋានថាកន្លែងណាដែលជោគវាសនារបស់ខ្ញុំត្រូវបានប៉ះពាល់ខ្ញុំអធិស្ឋានសុំឱ្យមានការជួសជុលឡើងវិញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
 • ឱបុរសឬស្ត្រីចំឡែកទាំងអស់ដែលបានលួចយកជោគវាសនារបស់ខ្ញុំទៅឆ្ងាយខ្ញុំបានសំរេចថាវាត្រូវប្រគល់មកវិញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ ខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ខ្យល់ខ្យល់និងទឹកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវបានស្ដោះចេញនូវជោគវាសនារបស់ខ្ញុំដែលបានលាក់នៅក្នុងអ្នកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
 • ខ្ញុំអធិស្ឋានសុំឱ្យមានទំនាក់ទំនងដ៏ទេវភាពរវាងអ្នកជួយជោគវាសនាខ្ញុំនិងខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

 


ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.