៥ យ៉ាង​ត្រូវ​ដឹង​អំពី​ជីវិត​អស់កល្ប​ជានិច្ច

0
10113

ថ្ងៃ​នេះ​យើង​នឹង​បង្រៀន​រឿង ៥ យ៉ាង​ដែល​ត្រូវ​ដឹង​អំពី​ជីវិត​អស់​កល្ប​ជានិច្ច។ ការស្លាប់គឺជាការភ័យខ្លាចបំផុតមួយ។ សត្រូវរបស់មនុស្ស. គួរឱ្យអស់សំណើចណាស់ ដែលគ្រប់គ្នាអះអាងថាខ្លួនចង់ទៅឋានសួគ៌ តែគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ស្លាប់។ មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ចង់​រស់​អស់​កល្ប​ជានិច្ច ពួក​គេ​មិន​ចង់​ភ្លក់​រសជាតិ​សេចក្ដី​ស្លាប់​ទេ។ ហេតុ​ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា​មនុស្ស​រត់​ជាន់​ជើង​ពេល​ឮ​អ្វី​ៗ​ស្លាប់។

ជីវិត​អស់កល្ប​ជា​និច្ច ដូច​ដែល​បាន​សន្យា​ជា​អំណោយ​នៃ​ព្រះ​ដល់​អ្នក​ដែល​បម្រើ​ព្រះ​តាម​រយៈ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​យេស៊ូវ។ ព្រះគម្ពីរបានចែងនៅក្នុងសៀវភៅយ៉ូហាន 3:16 ដ្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់លោកីយ៍ណាស់ ទ្រង់បានប្រទានព្រះរាជបុត្រាតែមួយគត់របស់ទ្រង់ ដើម្បីអ្នកណាដែលជឿលើទ្រង់នឹងមិនវិនាសឡើយ ប៉ុន្តែមានជីវិតអស់កល្បជានិច្ច។ ជីវិត​ដែល​គ្មាន​ទី​បញ្ចប់​នៃ​ពិភព​លោក​មាន​ន័យ​ថា​ជីវិត​អស់​កល្ប​ជា​និច្ច។ ប្រភេទនៃជីវិតដែលរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់។ ដោយ​បាន​ពន្យល់​ថា​ជីវិត​អស់កល្ប​ជា​អ្វី វា​ជា​ការ​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ប្រាប់​ពី​រឿង​មួយ​ចំនួន​ដែល​មនុស្ស​គួរ​ដឹង​អំពី​ជីវិត​អស់កល្ប​ជានិច្ច។ វាហាក់ដូចជាមនុស្សជាច្រើនគិតថាជីវិតអស់កល្បគឺមិនមែនអំពីការស្លាប់នោះទេ។ វាគឺច្រើនជាងនោះ។ វាលើសពីការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អជាមួយនឹងគំនិតល្អ និងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នៃជីវិត។

ដោយសារទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងគឺដើម្បីអប់រំមនុស្សអំពីរឿងនៃនគរ យើងនឹងពន្យល់ពីរឿងប្រាំយ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីជីវិតអស់កល្បជានិច្ច។


សៀវភៅថ្មីដោយគ្រូគង្វាល Ikechukwu ។ 
អាចរកបានឥឡូវនេះនៅលើ Amazon

៥ យ៉ាង​ត្រូវ​ដឹង​អំពី​ជីវិត​អស់កល្ប​ជានិច្ច

ជីវិតអស់កល្បមិនមានន័យថាអ្នកនឹងរស់នៅជារៀងរហូតនោះទេ។

ហេព្រើរ 9:27 ហើយ​ដូច​ដែល​បាន​កំណត់​ទុក​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់​តែ​ម្តង ប៉ុន្តែ​ក្រោយ​មក​ត្រូវ​កាត់​ទោស។

ការ​យល់​ខុស​មួយ​អំពី​ជីវិត​អស់​កល្ប​ជា​និច្ច គឺ​ការ​គិត​ថា​វា​មាន​ន័យ​ថា​ជីវិត​គ្មាន​សេចក្ដី​ស្លាប់។ ជីវិត​អស់កល្ប​ជានិច្ច​មិន​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​មាន​ភាពស៊ាំ​នឹង​ការ​ស្លាប់​ខាង​រូបកាយ​ដែល​អ្នក​រាល់​គ្នា​ខ្លាច​បំផុត​នោះ​ទេ។ អ្នកនឹងស្លាប់ដូចមនុស្សគ្រប់គ្នាបានធ្វើ ហើយនឹងធ្វើ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ជីវិតអស់កល្បគឺជាជីវិតដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះ។

ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់យើងគួរតែផ្តោតលើជីវិតបន្ទាប់បន្សំ។ ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្តាយ អ្វីៗក្នុងលោកនេះ បានដក់ជាប់ក្នុងចិត្តរបស់យើង ដែលយើងបានបាត់បង់ការផ្តោតអារម្មណ៍អំពីជីវិតបន្ទាប់។ មូលហេតុចំបងដែលមនុស្សជាច្រើនអធិដ្ឋានប្រឆាំងនឹងសេចក្តីស្លាប់ មិនមែនដោយសារពួកគេខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ ឬជួបព្រះនោះទេ ប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេមានអារម្មណ៍ថា ពួកគេមិនបានរីករាយនឹងជីវិត។

ទោះបីជាអ្នកការពារជីវិតរបស់អ្នកនៅទីនេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយ អ្នកនឹងស្លាប់ព្រោះវាត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់បុរសម្នាក់ឱ្យស្លាប់ម្តងហើយបន្ទាប់ពីនោះគឺជាការវិនិច្ឆ័យ។ ដូច្នេះ ពេល​អ្នក​ឮ​ជីវិត​អស់កល្ប​ជានិច្ច វា​មិន​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​មាន​ភាពស៊ាំ​នឹង​ការ​ស្លាប់​ខាង​សាច់ឈាម​ឡើយ។ វាការពារអ្នកពីការស្លាប់អស់កល្បជានិច្ច។ បន្ទាប់​ពី​សេចក្ដី​ស្លាប់​គឺ​ជា​ការ​វិនិច្ឆ័យ​ដែល​ព្រះ​នឹង​ទទួល​រាស្ដ្រ​របស់​ទ្រង់ ហើយ​ដាក់​ពួកគេ​ទៅ​ក្នុង​ឋានសួគ៌​ជា​កន្លែង​ដែល​ពួក​គេ​នឹង​មាន​សុភមង្គល​ជា​រៀង​រហូត។ នោះ​គឺ​ជា​ជីវិត​អស់​កល្ប​ដែល​ព្រះ​បាន​សន្យា។

វាមិនអាចទទួលបានដោយទ្រព្យសម្បត្តិទេ។

អ្នក​ប្រហែល​ជា​បាន​អាន​អំពី​របៀប​ដែល​បុរស​អ្នក​មាន​ក្នុង​ពិភពលោក​កំពុង​សាង​ឋានសួគ៌​លើ​ភព​ផ្សេង។ នេះ​ជា​អ្វី​ដែល​អ្នក​មាន​អាច​ធ្វើ​បាន​សម្រាប់​បុរស​ពេល​នៅ​លើ​ផែនដី។ ប៉ុន្តែជីវិតដែលនៅអស់កល្បជានិច្ចមិនអាចរកបានដោយប្រាក់ ឬមាសទេ គឺបានមកពីការប្រព្រឹត្តរបស់យើង ដោយជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាផ្លូវ ជាសេចក្តីពិត និងជាពន្លឺ។ ជឿថាគ្មាននរណាម្នាក់ទៅឯព្រះវរបិតាទេលើកលែងតែតាមរយៈទ្រង់។

ដូច្នេះ ដូចទៅនឹងពិធីការធម្មជាតិរបស់មនុស្សដែលឆ្លើយទៅកាន់អ្នកមាន និងជាដំបូង ជីវិតដ៏អស់កល្បនឹងអាចទទួលបានដោយផ្អែកលើគុណសម្បត្តិ និងមិនមែនផ្អែកលើទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងធ្វើនៅលើផែនដីនេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងជីវិតបន្ទាប់។

ព្រះយេស៊ូវគឺជាផ្លូវតែមួយគត់

យ៉ូហាន ១៤: ៦ ព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថា៖ «ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិត។ គ្មាននរណាម្នាក់មកឯព្រះវរបិតាបានឡើយលើកលែងតែតាមរយៈខ្ញុំ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងចង់ឃើញពីរបៀបដែលអ្នកអាចទទួលបានជីវិតអស់កល្បជានិច្ចនោះ ព្រះគ្រីស្ទគឺជាផ្លូវ។ ព្រះគ្រីស្ទមានបន្ទូលថា គ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាឡើយ លើកលែងតែតាមរយៈទ្រង់ប៉ុណ្ណោះ។ សៀវភៅយ៉ូហាន ៣:១៧-១៨ ពន្យល់បន្ថែម។ ដ្បិត​ព្រះ​មិន​បាន​ចាត់​ព្រះរាជបុត្រា​របស់​ទ្រង់​ឲ្យ​មក​ក្នុង​លោកីយ៍ ដើម្បី​ផ្ដន្ទាទោស​លោកីយ៍​ទេ គឺ​ដើម្បី​ឲ្យ​លោកីយ៍​បាន​សង្គ្រោះ​តាម​រយៈ​ទ្រង់។ «អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ​លើ​ទ្រង់​មិន​ត្រូវ​បាន​គេ​ផ្ដន្ទាទោស​ឡើយ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ណា​ដែល​មិន​ជឿ​ត្រូវ​បាន​កាត់​ទោស​រួច​ហើយ ពី​ព្រោះ​អ្នក​នោះ​មិន​បាន​ជឿ​លើ​ព្រះនាម​នៃ​ព្រះរាជបុត្រា​បង្កើត​តែ​មួយ​របស់​ព្រះ។

ព្រះគ្រីស្ទបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាង។ ទ្រង់​បាន​លះបង់​ខ្លួន​ឯង ដើម្បី​យើង​អាច​ទទួល​បាន​ជីវិត​ជា​រៀង​រហូត។ ព្រះគម្ពីរបានពន្យល់ថា ព្រះមិនបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្ររបស់ទ្រង់ទៅកាន់ពិភពលោកដើម្បីថ្កោលទោសពិភពលោកនោះទេ ប៉ុន្តែលោកីយនេះគួរតែបានសង្រ្គោះតាមរយៈទ្រង់។ ដូច្នេះ នេះ​ជា​ការ​អំពាវនាវ​ដល់​អ្នក​រាល់​គ្នា​ដែល​មិន​បាន​ទទួល​ព្រះគ្រីស្ទ​ជា​ព្រះអម្ចាស់​ផ្ទាល់​ខ្លួន និង​ជា​ព្រះអង្គ​សង្គ្រោះ។ ទទួលយកព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះ ដូច្នេះឈ្មោះរបស់អ្នកអាចត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅជីវិត។

មិនមានការឈឺចាប់និងទុក្ខព្រួយ

ការឈឺចាប់ និងការរងទុក្ខរបស់យើងបញ្ចប់នៅលើផែនដីនេះ។ ពេល​យើង​ទៅ​ស្ថាន​សួគ៌​ជា​កន្លែង​ដែល​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ជា​ពន្លឺ​បំភ្លឺ​ថ្ងៃ នោះ​នឹង​លែង​មាន​ការ​ឈឺ​ចាប់ ឬ​ទុក្ខ​វេទនា​ទៀត​ហើយ។ ហេតុ​នេះ​ហើយ​បាន​ជា​បទ​គម្ពីរ​បាន​ចែង​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ រ៉ូម ៨:១៨ ដ្បិត​ខ្ញុំ​ចាត់​ទុក​ថា ទុក្ខ​លំបាក​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ មិន​សម​នឹង​យក​មក​ប្រៀប​ធៀប​នឹង​សិរី​ល្អ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បើក​សម្ដែង​ក្នុង​យើង​ឡើយ។

សូម្បី​តែ​អ្វី​ដែល​យើង​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​អំណរ​និង​សុភមង្គល​នៅ​លើ​ផែនដី​នេះ​គឺ​គ្មាន​អ្វី​ប្រៀប​ធៀប​នឹង​អ្វី​ដែល​យើង​នឹង​មាន​ក្នុង​ជីវិត​ជា​រៀង​រហូត។ ជីវិតអស់កល្បជាកន្លែងដែលយើងសោយរាជ្យជាមួយព្រះគ្រីស្ទ។ រាល់សត្រូវរបស់មនុស្សដូចជា សេចក្តីស្លាប់ ជំងឺ ការឈឺចាប់ និងទុក្ខសោកនឹងត្រូវកម្ចាត់។ តើវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាក្នុងការធ្វើជាសាក្សីជីវិតប្រភេទនេះ ដែលអ្នកនឹងមិនចាំបាច់តស៊ូ។ អ្នក​នឹង​មិន​ធ្វើ​ការ​ដើម្បី​បង់​វិក្កយបត្រ អ្នក​នឹង​មិន​ចាំបាច់​ទៅ​ជួប​គ្រូពេទ្យ​ដូច​ដែល​អ្នក​បាន​ធ្វើ​នោះ​ទេ នឹង​មិន​មាន​ការ​ឈឺ​ចាប់ គ្មាន​ជំងឺ និង​ការ​ស្លាប់។

អ្នកនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវ

នេះគឺជាផ្នែកដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតអំពីជីវិតអស់កល្បជានិច្ច។ យើងជាច្រើននាក់បានអានច្រើនណាស់អំពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ ដែលយើងមិនអាចរង់ចាំដើម្បីជួបទ្រង់។ តើ​ខ្ញុំ​អាច​ប្រកាស​ប្រាប់​អ្នក​ថា យើង​នឹង​ឃើញ​គាត់​ជា​សាច់​ឈាម​ឬ? ព្រះគ្រីស្ទនឹងបង្ហាញអង្គទ្រង់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងជីវិតអស់កល្បជានិច្ច។

យើង​នឹង​ជួប​ពួក​បរិសុទ្ធ​ដូច​ជា អ័ប្រាហាំ អ៊ីសាក និង​យ៉ាកុប។ យើងនឹងជួបពួកគេទាំងអស់គ្នានៅឋានសួគ៌។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវតែធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីក្លាយជាសមាជិកនៃឋានសួគ៌។

ស្ថានសួគ៌អរសប្បាយពេលមនុស្សមានបាបប្រែចិត្ត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ទទួលយកព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់ និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អ្នកទេ អ្នកអាចធ្វើវាឥឡូវនេះ។

និយាយនេះ; ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ ថ្ងៃនេះ ទូលបង្គំមកនៅចំពោះមុខទ្រង់ សូមអត់ទោសអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំ ហើយដកឈ្មោះទូលបង្គំចេញពីសៀវភៅមរណៈ។ សូម​ប្រទាន​ព្រះគុណ​ដល់​ខ្ញុំ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​តាម​អ្នក ហើយ​ផ្តល់​ឱ្យ​ខ្ញុំ​នូវ​អាកប្បកិរិយា​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ដេញ​ថ្លៃ​របស់​អ្នក​ជានិច្ច។ សូម​សរសេរ​ឈ្មោះ​របស់​ខ្ញុំ​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​ជីវិត ហើយ​ប្រទាន​ព្រះគុណ​ដល់​ខ្ញុំ​ដើម្បី​សោយរាជ្យ​ជាមួយ​អ្នក​ក្នុង​ជីវិត​ដ៏​អស់កល្ប​ជានិច្ច។ អាម៉ែន។

 

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
អត្ថបទមុនអ្វីដែលអ្នកគួរដឹងអំពីឋាននរក (ការស្លាប់អស់កល្បជានិច្ច)
អត្ថបទបន្ទាប់ចំណុចអធិស្ឋានដើម្បីយកឈ្នះការវាយប្រហារភ័យស្លន់ស្លោ
ខ្ញុំឈ្មោះគ្រូគង្វាល Ikechukwu Chinedum ខ្ញុំជាបុរសនៃព្រះ ដែលងប់ងល់នឹងការផ្លាស់ប្តូររបស់ព្រះនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនេះ។ ខ្ញុំជឿថា ព្រះបានប្រទានអំណាចដល់អ្នកជឿគ្រប់រូប ជាមួយនឹងលំដាប់នៃព្រះគុណដ៏ចម្លែក ដើម្បីបង្ហាញអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ខ្ញុំជឿថាគ្មានគ្រិស្តបរិស័ទណាម្នាក់ត្រូវរងការគាបសង្កត់ដោយអារក្សទេ យើងមានអំណាចដើម្បីរស់នៅ និងដើរក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការអធិស្ឋាន និងព្រះបន្ទូល។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬការប្រឹក្សា អ្នកអាចទាក់ទងមកខ្ញុំតាម everydayprayerguide@gmail.com ឬ Chat មកខ្ញុំតាម WhatsApp និង Telegram តាមរយៈ +2347032533703។ ខ្ញុំ​ក៏​ចង់​អញ្ជើញ​អ្នក​ឱ្យ​ចូល​រួម​ជាមួយ​ក្រុម​ការ​អធិស្ឋាន 24 ម៉ោង​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​របស់​យើង​នៅ​លើ Telegram ។ ចុចលីងនេះដើម្បីចូលរួមឥឡូវនេះ https://t.me/joinchat/RPiiPhhlAYaXzRRscZ6vTXQ ។ ព្រះប្រទានពរអ្នក។

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.