៣០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានសំរាប់ឆ្នាំថ្មី ២០២០

ទំនុកដំកើង ២៤: ៧-១០៖
ទ្វារអើយចូរងើបមុខឡើង! ទ្វារដែលនៅស្ថិតស្ថេរអើយចូរលើកស្ទួយឡើង! ហើយព្រះមហាក្សត្រនៃសិរីល្អនឹងចូលមក។ ៨ តើអ្នកណាជាស្តេចនៃសិរីល្អ? ព្រះអម្ចាស់ខ្លាំងពូកែនិងខ្លាំងពូកែព្រះអម្ចាស់ជាអ្នកខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រយុទ្ធ។ ៩ ទ្វារទាំងឡាយអើយចូរងើបមុខឡើង! ទ្វារដែលនៅស្ថិតស្ថេរអើយចូរលើកពួកគេឡើង។ ហើយព្រះមហាក្សត្រនៃសិរីល្អនឹងចូលមក។ ១០ តើអ្នកណាជាស្តេចនៃសិរីល្អ? ព្រះអម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រប្រកបដោយសិរីរុងរឿង។ សេឡា។

វាតែងតែជារឿងល្អដើម្បីចាប់ផ្តើម ឆ្នាំ​ថ្មី ជាមួយការអធិស្ឋាន។ នៅពេលដែលយើងលះបង់ឆ្នាំរបស់យើងចំពោះព្រះទ្រង់ធានានូវរបកគំហើញជំនឿអរូបីរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំមានផ្ទៃពោះអាក្រក់និងអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះយើងត្រូវអធិស្ឋានថាព្រះវរបិតាសួគ៌របស់យើងការពារយើងពីអំពើអាក្រក់ហើយនាំយករបស់ល្អ ៗ ទៅផ្ទះរបស់យើង។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំពោរពេញដោយការសម្រេចចិត្តយើងត្រូវតែអធិស្ឋានសុំវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយឱ្យយើងទទួលជោគជ័យក្នុងឆ្នាំថ្មី។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំមានមនុស្សគ្រប់ប្រភេទយើងត្រូវអធិស្ឋានថាវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដឹកនាំយើងទៅកាន់មនុស្សដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីយើងឈានដល់កំពូល។ ហេតុផលទាំងអស់នេះនិងមូលហេតុជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានចងក្រងចំណុចអធិស្ឋានចំនួន ៣០ សំរាប់ឆ្នាំថ្មី ២០២០ ។

ចំនុចនៃការអធិស្ឋាននេះនឹងជួយអ្នកអោយដើរលើផ្លូវជោគជ័យនៅពេលអ្នកអធិស្ឋាន។ មានតែអ្នកដែលមានចិត្ដរាបទាបនិងសុំការណែនាំពីព្រះប៉ុណ្ណោះដែលនឹងដឹកនាំ។ អ្នកត្រូវតែយល់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលបានអធិស្ឋាននឹងមិនដែលរងគ្រោះពីអារក្សនិងភ្នាក់ងាររបស់វាឡើយ។ ដូច្នេះនៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមឆ្នាំរបស់អ្នកដោយការអធិស្ឋានទេវតារបស់ព្រះអម្ចាស់នឹងនាំអ្នកចូលទៅក្នុងឆ្នាំហើយធ្វើឱ្យផ្លូវកោងត្រង់ ៗ នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។ ខ្ញុំឃើញចំណុចអធិស្ឋាននេះសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនាំមកនូវភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

៣០ ចំណុចសំរាប់អធិស្ឋានសំរាប់ឆ្នាំថ្មី ២០២០


១. ឪពុកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះភាពល្អនិងការងារដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ។

២- ឱព្រះអម្ចាស់អើយល្អគ្រប់យ៉ាងដែលល្អទាក់ទងនឹងខ្ញុំនៅឆ្នាំ ២០២០ ។

សូមឱ្យព្រះជាព្រះនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំនៅឆ្នាំ ២០២០ នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យព្រះក្រោកឡើងនិងធ្វើឱ្យអាម៉ាស់រាល់អំណាចដែលបានតតាំងនឹងព្រះនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ ២០២០ នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យការខកចិត្តរបស់ខ្ញុំក្លាយជាការតែងតាំងដ៏ទេវភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅឆ្នាំនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

6. សូមឱ្យខ្យល់និងព្យុះរបស់សាតាំងទាំងអស់ស្ងប់ស្ងៀមនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

7. អ្នកជាព្រះនៃការចាប់ផ្តើមថ្មីចាប់ផ្តើមវិមាត្រថ្មីនៃភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅឆ្នាំនេះក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

8. សូមឱ្យអ្វីដែលរារាំងខ្ញុំពីភាពអស្ចារ្យត្រូវបានវាយទៅជាបំណែកនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

៩ សូម ឲ្យ អាសនៈប្រឆាំងនឹងរបកគំហែងណាដែលប្រឆាំងនឹងខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងនាមខ្ញុំយេស៊ូវ។

សូមឱ្យការចាក់ប្រេងតាំងសម្រាប់ការរកឃើញខាងវិញ្ញាណកើតឡើងមកលើខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

11. ព្រះអម្ចាស់អើយសូមឱ្យខ្ញុំនៅកន្លែងខាងស្តាំតាមពេលវេលាត្រឹមត្រូវ។

អ្នកជាព្រះនៃការចាប់ផ្តើមថ្មីបើកទ្វារស្រស់នៃភាពរុងរឿងដល់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានគំនិតដែលព្រះអង្គបានចាក់ប្រេងអភិសេកខ្ញុំហើយនាំខ្ញុំទៅកាន់មាគ៌ានៃព្រះពរថ្មីក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

សូមឱ្យឆ្នាំដែលខ្ជះខ្ជាយនិងការខិតខំរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ត្រូវបានស្តារឡើងវិញដើម្បីទទួលបានពរជ័យជាច្រើននៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

15. ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំនឹងមិនចូលទៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់នៃភាពអត់ឃ្លានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំនេះទេក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

16. ខ្ញុំបដិសេធរាល់ការខ្មាស់អៀនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ។

17. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមយកទឹកឃ្មុំចេញពីថ្មដាសំរាប់ខ្ញុំហើយអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំរកវិធីដែលមនុស្សនិយាយថាគ្មានផ្លូវ។

18. ខ្ញុំសូមប្រកាសទុកជាមោឃៈនិងដកពាក្យអាក្រក់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រឆាំងនឹងជីវិតផ្ទះការងារជាដើមចេញពីកំណត់ត្រារបស់សាតាំងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

១៩. ឆ្នាំនេះខ្ញុំនឹងមិនចុះចាញ់នឹងអព្ភូតហេតុរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវឡើយ។

២០. សូមអោយស្ថាបត្យករនៃការស្អប់ការស្អប់និងទំនាស់នៅក្នុងផ្ទះត្រូវពិការក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

21. ខ្ញុំសូមអោយរាល់ដែនកំណត់របស់សាតាំងចំពោះសុខភាពនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវដកចេញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

២២. សូមអោយដែនកំណត់ទាំងអស់ដែលទទួលមរតកក្នុងការទទួលបានរបស់ល្អ ៗ នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

២៣ ព្រះអម្ចាស់អើយសូមក្រោកឡើងហើយបន្ថោកអំណាចទាំងឡាយដែលប្រឆាំងនឹងព្រះរបស់ទូលបង្គំ។

24. នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវសូមឱ្យជង្គង់នៃធ្នូអាម៉ាស់។

25. ខ្ញុំបដិសេធមិនបរិភោគនំប៉័ងនៃទុក្ខព្រួយនៅឆ្នាំនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ។

ខ្ញុំបំផ្លាញរាល់ការប្រឆាំងខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។

សូមឱ្យខ្យល់បក់ពីទិសខាងកើតឆាបឆេះនិងធ្វើឱ្យអាម៉ាស់ដល់ព្រះចៅផារ៉ោននិងជនជាតិអេស៊ីបទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ

28. ធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវគ្គអធិស្ឋាននេះដែលនឹងផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់ខ្ញុំឱ្យល្អនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។

ព្រះអម្ចាស់អើយសូមរំដោះខ្ញុំអោយរួចផុតពីអំពើអាក្រក់ទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូ។

30. ខ្ញុំនឹងមិនអង្វររកប្រាក់ឬអ្វីផ្សេងទៀតទេក្នុងខែនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូ

សូមអរគុណចំពោះការឆ្លើយតបការអធិស្ឋាន។

 

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

19 COMMENTS

  1. ខ្ញុំជាគ្រូគង្វាល Seongbae មកពីប្រទេសលីបេរីយ៉ាសូមអរគុណសម្រាប់ការអធិស្ឋានដែលបានកែតម្រូវខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នក។ ក្រសួងរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកទទួលផល។

  2. សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកយេស៊ូក្នុងនាមខ្ញុំដែលបានចាក់ប្រេងអភិសេកនូវភាពអស្ចារ្យនៅឆ្នាំ ២០១៩ នេះ។ ជាមួយនឹងចំនុចនៃការអធិស្ឋាននេះទ្វារដែលបិទជិតនៃទ្រព្យសម្បត្តិភាពអស្ចារ្យការរកឃើញនឹងត្រូវបានបើកចំហសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការរស់នៅ។

  3. ព្រះចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំប្រទានពរពីអាវុធខាងវិញ្ញាណទាំងនេះខ្ញុំជាគ្រូគង្វាលស្រីមកពីប្រទេសលីបេរីយ៉ាអស់សង្ឃឹមចង់ឃើញការផ្លាស់ប្តូររបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក្រសួងរបស់យើងបានទទួលប្រយោជន៍ពីចំនុចនៃការអធិស្ឋានទាំងនេះហើយយើងស្រេកឃ្លានចង់បានព្រះអាចបង្កើនអ្នកថែមទៀត។ សូមអរគុណ។

  4. បានចាក់ប្រេងតាំងរបស់ព្រះអ៊ឹមនៅ Swaziland និងជាគ្រូគង្វាលសូមឱ្យអ្នកត្រូវបានប្រទានពរយ៉ាងបរិបូរណ៍បុរសនៃព្រះពិតជាអ្នកត្រូវបានបំពាក់អាវុធច្រើនពេកសម្រាប់អារក្សដើម្បីទប់ទល់។ យើងកំពុងយកឈ្នះពិភពលោកសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែន។

  5. វិចារណកថាៈសូមអរគុណលោកគ្រូគង្វាលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដែលបានផ្តល់នូវចំនុចអធិស្ឋានដែលខ្ញុំបានរកឃើញថាមានប្រយោជន៍និងជាប្រភពនៃការប្រទានពរដល់ជីវិតខ្ញុំ។ សូមឱ្យព្រះអម្ចាស់ដ៏ល្អរបស់យើងបន្តប្រើអ្នកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់កិច្ចការនគររបស់ទ្រង់អាម៉ែន។

  6. សូមអរគុណសំរាប់ចំនុចអធិស្ឋានសូមអោយព្រះដែលមានគ្រប់ព្រះចេស្ដាប្រទានពរដល់អ្នកសំរាប់ការងាររបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

  7. អរគុណលោកគ្រូគង្វាល។ ជីវិត​អធិស្ឋាន​របស់​ខ្ញុំ​កំពុង​ទទួល​បាន​អត្ថន័យ​ថ្មី ខណៈ​ដែល​ខ្ញុំ​បន្ត​អធិស្ឋាន​ជាមួយ​អ្នក។ ខ្ញុំអាចមានអារម្មណ៍ថាមានការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើននៅក្នុងជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំ។ សូម្បីតែឥឡូវនេះខ្ញុំនៅក្នុងការអធិស្ឋាន!

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.