ចំណុចអធិស្ឋានសម្រាប់ការចាក់ប្រេងតាំងសម្រាប់ទ្វារបើកចំហដ៏ទេវភាព

4
152

ថ្ងៃនេះ យើងនឹងដោះស្រាយជាមួយនឹងចំណុចអធិស្ឋានសម្រាប់ការចាក់ប្រេងតាំងសម្រាប់ទ្វារបើកចំហដ៏ទេវភាព

ការចាក់ប្រេងតាំងរបស់ព្រះបានបំបែកព្រំដែនដែលបានកំណត់នៅចំពោះមុខយើងដោយមនុស្សអាក្រក់, សត្រូវនៃផ្ទះឪពុកម្តាយរបស់យើង, បណ្តាសាជំនាន់។ មានអំណាចនៅក្នុងការចាក់ប្រេងតាំងរបស់ព្រះ។ ការចាក់ប្រេងតាំងរបស់ព្រះកំណត់យើងឡែកសម្រាប់ ជោគជ័យ របកគំហើញ និងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ទេវភាព. វិវរណៈ ៣:៨ ទូលបង្គំ​ស្គាល់​កិច្ចការ​របស់​ព្រះអង្គ៖ មើល​ចុះ ទូលបង្គំ​បាន​បើក​ទ្វារ​ចំហ​នៅ​ចំពោះ​មុខ​អ្នក ហើយ​គ្មាន​នរណា​អាច​បិទ​ទ្វារ​បាន​ឡើយ ដ្បិត​ព្រះអង្គ​មាន​កម្លាំង​តិច​តួច ហើយ​បាន​កាន់​តាម​ពាក្យ​របស់​ទូលបង្គំ ហើយ​មិន​បាន​បដិសេធ​ឈ្មោះ​របស់​ទូលបង្គំ​ឡើយ។

អ្នកក៏អាចចូលចិត្តអាន៖ 20 ខគម្ពីរអំពីការស្ដារឡើងវិញ 

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

កូរិនថូស ទី១ ១៦:៩ ដ្បិត​ទ្វារ​ដ៏​ធំ​មួយ និង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​បាន​បើក​ឲ្យ​ខ្ញុំ ហើយ​មាន​សត្រូវ​ជា​ច្រើន


ចំណុចអធិស្ឋាន

 1. ខ្ញុំឈរនៅលើវេទិកានៃកាល់វ៉ារី ហើយសម្រេចនូវរបកគំហើញរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 2. គ្រប់អំណាចនៃភាពងងឹតដែលបញ្ឆេះបញ្ហារបស់ខ្ញុំ ត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 3. រាល់ប្រភពនៃការបរាជ័យក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំកាត់ទោសអ្នកឱ្យស្លាប់ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 4. អ្នក​ជា​ប្រភព​នៃ​ជំងឺ​ក្នុង​ខ្លួន​ខ្ញុំ ខ្ញុំ​សម្លាប់​អ្នក​ក្នុង​ព្រះនាម​នៃ​ព្រះយេស៊ូវ។
 5. រាល់អំណាចបំពានដែលរំខានដល់ជោគវាសនារបស់ខ្ញុំ សូមស្លាប់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 6. អំណាចនៃផ្គរលាន់នៃព្រះ, សម្លាប់ភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 7. សូម​ឲ្យ​គ្រាប់​កាំភ្លើង​ពី​ស្ថានសួគ៌​សម្លាប់​សត្វ​ពស់​គ្រប់​រូប​នៃ​សេចក្ដី​ស្លាប់​ដែល​បាន​ចាត់​មក​លើ​ខ្ញុំ ក្នុង​ព្រះនាម​នៃ​ព្រះ​យេស៊ូវ។
 8. សូម​ឲ្យ​កម្លាំង​សម្លាប់​របស់​ព្រះ​ដ៏​មាន​ឫទ្ធានុភាព​ក្រោក​ឡើង ហើយ​សម្លាប់​បញ្ហា​របស់​ខ្ញុំ ក្នុង​ព្រះនាម​នៃ​ព្រះយេស៊ូវ។
 9. ពស់​គ្រប់​រូប​ត្រូវ​បាន​ចាក់​ប្រេង​តាំង​ដោយ​សត្រូវ​ប្រឆាំង​នឹង​ខ្ញុំ សូម​ស្លាប់​ក្នុង​ព្រះនាម​នៃ​ព្រះ​យេស៊ូវ។
 10. អ្នក​បាន​សម្លាប់​ការ​អុជ​ធូប ការ​បាញ់​តប​វិញ ក្នុង​ព្រះ​នាម​នៃ​ព្រះ​យេស៊ូវ។
 11. ខ្ញុំ​បង្គាប់​គ្រប់​បន្ទាយ​របស់​សាតាំង​ក្នុង​ខ្លួន​ខ្ញុំ​ឲ្យ​ស្លាប់ ក្នុង​ព្រះនាម​នៃ​ព្រះយេស៊ូវ។
 12. រាល់ឫសគល់នៃការជាប់ឃុំឃាំងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ សូមស្លាប់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 13. ការរញ្ជួយដីនៃការរំដោះ សូមចាប់ផ្តើមកំហឹងរបស់អ្នកជំនួសខ្ញុំ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 14. ការរំដោះកំហឹងរបស់ព្រះអម្ចាស់ កំហឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 15. រាល់ទ្វារគុកបុរាណនៅក្នុងត្រកូលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ សូមបំបែកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 16. ការជាប់ឃុំឃាំងរួមដែលកំណត់ការសើចរបស់ខ្ញុំ ស្លាប់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 17. ការផ្ទុះការរំដោះ បង្ហាញនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 18. ខ្សែសង្វាក់ខាងវិញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននៅលើជីវិតរបស់ខ្ញុំ បំបែកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 19. ខ្សែសង្វាក់ខាងវិញ្ញាណដូនតានៅលើជីវិតរបស់ខ្ញុំ, បំបែក, នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 20. ការរញ្ជួយដីនៃការរំដោះរបស់ព្រះអម្ចាស់ រញ្ជួយដោយភ្លើងសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ។
 21. ឱព្រះអម្ចាស់អើយ សូមប្រទានឱ្យទូលបង្គំនូវគន្លឹះក្នុងការរំដោះមូលដ្ឋាន ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 22. ឱព្រះអម្ចាស់អើយ សូមបន្តយុវវ័យរបស់ខ្ញុំដូចឥន្ទ្រី ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 23. គ្រប់សត្វត្មាតវាសនា ក្អួតការទម្លាយរបស់ខ្ញុំ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 24. រាល់របៀបវារៈរបស់សាតាំងសម្រាប់ជោគវាសនារបស់ខ្ញុំ សូមស្លាប់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 25. មរតកអវិជ្ជមាន ស្លាប់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 26. រាល់អំណាចអាក្រក់ដែលបានដេញតាមឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំ ដោះលែងខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ភ្លើងនៃព្រះ សូមញែកខ្ញុំចេញពីភាពងងឹតដែលបានទទួលមរតកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 27. សូម​ឲ្យ​សេចក្តី​ទុក​ចិត្ត​របស់​មនុស្ស​ទុច្ចរិត​មក​លើ​ជីវិត​របស់​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ខូច​ខាត ក្នុង​ព្រះនាម​នៃ​ព្រះយេស៊ូវ។
 28. ខ្ញុំបដិសេធរាល់ការរៀបចំសាតាំងឡើងវិញនៃជោគវាសនារបស់ខ្ញុំ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 29. ព្រះអង្គជាព្រះចេស្ដានៃព្រះ ដកចម្ការទុច្ចរិតចេញពីជីវិតទូលបង្គំ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 30. ឱព្រះវរបិតា ទូលបង្គំសូមអរព្រះគុណចំពោះព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ចំពោះជីវិតរបស់ទូលបង្គំ វាគឺដោយសារតែសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ ដែលទូលបង្គំមិនវិនាសឡើយ សូមអរព្រះគុណព្រះបិតា ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 31. ឱព្រះអម្ចាស់អើយ សូមចងចាំទូលបង្គំសម្រាប់ការល្អ ហើយបើកសៀវភៅនៃការចងចាំសម្រាប់ទូលបង្គំ នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 32. ខ្ញុំលុបចោល និងកំចាត់កំចាយរាល់សកម្មភាពបិសាចនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 33. តាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ខ្ញុំច្រានចោលរាល់ការខូចខាតដែលបានធ្វើចំពោះជីវិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីកំណើត នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 34. ដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ខ្ញុំបានបិទទ្វារទាំងអស់ដែលអារក្សចូល ដើម្បីធ្វើទុក្ខខ្ញុំក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 35. ឱព្រះអម្ចាស់អើយ សូមស្តារឆ្នាំដែលខ្ជះខ្ជាយក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំឡើងវិញ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 36. ខ្ញុំយកមកវិញនូវរាល់ទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយសត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 37. ខ្ញុំ​បាន​ដក​ខ្លួន​ចេញ ហើយ​រំដោះ​ខ្លួន​ខ្ញុំ​ចេញ​ពី​គុក​អាក្រក់​ទាំង​អស់ ក្នុង​ព្រះនាម​ព្រះយេស៊ូវ។
 38. រាល់ភាពទន់ខ្សោយជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ សូមចាកចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះ នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 39. ខ្ញុំនឹងសោយរាជ្យជាស្តេចលើកាលៈទេសៈរបស់ខ្ញុំ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 40. រាល់បណ្តាសាគ្រួសារអាក្រក់ទាំងអស់ត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 41. សូម​ជួយ​ទូលបង្គំ​ឲ្យ​ស្គាល់​សំឡេង​ទ្រង់ ក្នុង​ព្រះនាម​ព្រះយេស៊ូវ។
 42. ឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមបើកភ្នែកនៃការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
 43. ខ្ញុំ​បោះចោល​រាល់​បន្ទុក​នៃ​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ក្នុង​ជីវិត​របស់ខ្ញុំ ក្នុង​ព្រះនាម​ព្រះយេស៊ូវ។
 44. ខ្ញុំបដិសេធមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគំនិតអាក្រក់ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 45. រាល់ផ្លូវរបស់អារក្សសាតាំងរារាំងការរីកចំរើនរបស់ខ្ញុំ ខ្ចាត់ខ្ចាយ នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 46. បរិយាកាសខាងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំ សូមបញ្ជូនសេចក្តីភ័យខ្លាចទៅកាន់ជំរុំរបស់ខ្មាំងសត្រូវ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 47. ឱព្រះអម្ចាស់អើយ សូមដោះលែងទូលបង្គំពីគ្រប់ពាក្យអាក្រក់ និងការស្ងៀមស្ងាត់អាក្រក់ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
 48. រាល់អំណាចអាបធ្មប់ដែលបានកំណត់ប្រឆាំងនឹងជីវិត និងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំ ទទួលបានផ្គរលាន់ និងពន្លឺនៃព្រះ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 49. ខ្ញុំ​បាន​ដោះ​លែង​ខ្លួន​ខ្ញុំ​ពី​ទាសភាព​ដែល​បាន​ទទួល​មរតក​ក្នុង​ព្រះនាម​នៃ​ព្រះយេស៊ូវ។
 50. ខ្ញុំ​បាន​ដោះលែង​ខ្លួន​ខ្ញុំ​ពី​ការ​ក្តាប់​នៃ​បញ្ហា​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ផ្ទេរ​មក​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ខ្ញុំ​ពី​ផ្ទៃ​ពោះ​ក្នុង​ព្រះនាម​នៃ​ព្រះ​យេស៊ូវ។
 51. ខ្ញុំបានបំបែក និងដោះលែងខ្លួនខ្ញុំចេញពីរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងអាក្រក់ដែលបានទទួលមរតក ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 52. ខ្ញុំទម្លាយ និងរំដោះខ្លួនចេញពីរាល់បណ្តាសាអាក្រក់ដែលបានទទួលមរតក ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 53. ខ្ញុំ​បាន​ដោះលែង​ខ្លួន​ខ្ញុំ​ពី​គ្រប់​ជំងឺ​ដែល​ទទួល​មរតក ក្នុង​ព្រះនាម​ព្រះយេស៊ូវ។
 54. ព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ កែរាល់កំហុសដែលបានទទួលមរតកនៅក្នុងរូបកាយរបស់ខ្ញុំ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 55. នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវ ខ្ញុំទម្លាយរាល់បណ្តាសានៃការបដិសេធពីផ្ទៃពោះ ឬភាពមិនស្របច្បាប់ដែលអាចមាននៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រលប់ទៅដប់ជំនាន់នៅលើភាគីទាំងសងខាងនៃគ្រួសារ នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
 56. ខ្ញុំបដិសេធ និងលះបង់រាល់ការចាត់តាំងនៃ 'ភាពយឺតយ៉ាវក្នុងសេចក្តីល្អ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។
 57. ខ្ញុំ​ទទួល​សិទ្ធិ​អំណាច ហើយ​បញ្ជា​ឲ្យ​មាន​ការ​ចង​អ្នក​ខ្លាំង​គ្រប់​រូប​ក្នុង​គ្រប់​ផ្នែក​នៃ​ជីវិត​របស់​ខ្ញុំ ក្នុង​ព្រះនាម​នៃ​ព្រះយេស៊ូវ។
 58. ឱព្រះវរបិតា ទូលបង្គំសូមអរគុណចំពោះការបើកទ្វារនៃឱកាសសម្រាប់ទូលបង្គំ ដែលមិនមែនមនុស្ស ឬអារក្សអាចបិទបាន ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
 59. ទ្វារដ៏ល្អនៃរបកគំហើញហិរញ្ញវត្ថុ សូមបើកមកខ្ញុំឥឡូវនេះ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
 60. ទ្វារដ៏ល្អនៃរបកគំហើញអាជីវកម្ម / អាជីព បើកឱ្យខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
 61. ទ្វារដ៏ល្អនៃការទម្លាយអាពាហ៍ពិពាហ៍ សូមបើកមកខ្ញុំឥឡូវនេះ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
 62. ឱព្រះជាម្ចាស់ក្រោកឡើង ហើយភ្ជាប់ខ្ញុំជាមួយអ្នកជំនួយវាសនារបស់ខ្ញុំ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
 63. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ប្រទានអំណាចដល់ខ្ញុំ ដើម្បីទទួលស្គាល់ឱកាសដ៏ទេវភាព ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
 64. ព្រះ‌អម្ចាស់​យេស៊ូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ការ​ចាក់​ប្រេង​តាំង​របស់​អ្នក​ទុក​ខ្ញុំ​ចោល​សម្រាប់​ភាព​អស្ចារ្យ និង​ការ​លើក​តម្កើង​ពី​ព្រះ
 65. អរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលឆ្លើយតបការអធិស្ឋានរបស់អ្នក។

 

 

Kទូរទស្សន៍រង់ចាំរាល់ថ្ងៃនៅលើយូធ្យូប
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ
អត្ថបទមុន41 ចំណុចអធិស្ឋានដើម្បីអធិស្ឋានសម្រាប់ជ័យជំនះ
អត្ថបទបន្ទាប់ចំណុចអធិស្ឋានដើម្បីស្វែងរកព្រះ
ខ្ញុំឈ្មោះគ្រូគង្វាល Ikechukwu Chinedum ខ្ញុំជាបុរសនៃព្រះ ដែលងប់ងល់នឹងការផ្លាស់ប្តូររបស់ព្រះនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនេះ។ ខ្ញុំជឿថា ព្រះបានប្រទានអំណាចដល់អ្នកជឿគ្រប់រូប ជាមួយនឹងលំដាប់នៃព្រះគុណដ៏ចម្លែក ដើម្បីបង្ហាញអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ខ្ញុំជឿថាគ្មានគ្រិស្តបរិស័ទណាម្នាក់ត្រូវរងការគាបសង្កត់ដោយអារក្សទេ យើងមានអំណាចដើម្បីរស់នៅ និងដើរក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការអធិស្ឋាន និងព្រះបន្ទូល។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬការប្រឹក្សា អ្នកអាចទាក់ទងមកខ្ញុំតាម everydayprayerguide@gmail.com ឬ Chat មកខ្ញុំតាម WhatsApp និង Telegram តាមរយៈ +2347032533703។ ខ្ញុំ​ក៏​ចង់​អញ្ជើញ​អ្នក​ឱ្យ​ចូល​រួម​ជាមួយ​ក្រុម​ការ​អធិស្ឋាន 24 ម៉ោង​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល​របស់​យើង​នៅ​លើ Telegram ។ ចុចលីងនេះដើម្បីចូលរួមឥឡូវនេះ https://t.me/joinchat/RPiiPhhlAYaXzRRscZ6vTXQ ។ ព្រះប្រទានពរអ្នក។

4 COMMENTS

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

តំបន់បណ្ដាញនេះប្រើ Akismet ដើម្បីកាត់បន្ថយសារឥតបានការ។ សិក្សាអំពីរបៀបដែលទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការ.